Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2010
306 s. : il., mapy ; 21 cm
Externí odkaz    Obsah 

objednat
ISBN 978-80-7357-546-5 (brož.)
Obsahuje česko-slovensko-anglický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 297-301, bibliografické odkazy a rejstřík
Část. slovenský text
000188476
1 Demografia ako veda, vzťah k iným vedám -- 1.1 Vývoj demografického myslenia, vznik demografie -- 1.1.1 Súpis obyvateľstva -- 1.1.2 Sčítanie obyvateľstva -- 1.1.3 Populačný register -- 1.1.4 Zvláštne zisťovanie -- 1.2 Demografia v súčasnosti -- 1.3 Vzťah demografie k iným vedám -- 1.4 Vedecké formy demografie -- 1.5 Predmet demografie -- 1.6 Základné pojmy v demografii -- 2 Demografické a geodemografické jevy -- 2.1 Údaje o stavu -- 2.2 Údaje o pohybu -- 2.2.1 Vymezení demografických událostí -- 2.3 Demografická data a ukazatele -- 2.3.1 Grafické znázorňování demografických událostí -- 2.4 Demografické ukazatele a jejich měření -- 2.4.1 Obecné míry -- 2.4.2 Specifické míry -- 2.4.3 Standardizované míry -- 2.5 Základní demografické symboly -- 2.6 Základní ukazatele reprodukce obyvatelstva -- 2.6.1 Vybrané demografické extenzitní indexy a poměry -- 2.6.2 Střední stav -- 3 Populácia a populačné teorie -- 3.1 Populácia -- 3.2 Populačné teorie -- 4 Analýza štruktúry obyvatelstva -- 4.1 Hlavné kritériá na triedenie populácie -- 4.1.1 Biologické kritérium -- 4.1.2 Socioekonomické kritérium -- 4.1.3 Kultúrne kritérium -- 5 Úmrtnost -- 5.1 Základní pojmy -- 5.2 Ukazatele úmrtnosti -- 5.2.1 Hrubá míra úmrtnosti, specifické míry -- 5.2.2 Střední délka života -- 5.2.3 Úmrtnost dětí v prvním roce života -- 5.2.4 Příčiny úmrtí -- 5.2.5 Nemocnost -- 5.2.6 Zdravá délka života -- 5.3 Historický
vývoj a aktuální situace -- 5.3.1 Úmrtnost ve světě -- 5.3.2 Úmrtnost v rámci Evropy -- 5.3.3 Vývoj úmrtnosti české a slovenské populace -- ve 20. a 21. století -- r 6 Úmrtnostní tabulky -- 6.1 Struktura úmrtnostní tabulky, biometrické funkce -- 6.2 Vyrovnávání úmrtnostních tabulek -- 6.3 Otázky sestavování úmrtnostní tabulky -- 6.3.1 Zkrácené úmrtnostní tabulky -- 6.3.2 Dodatek: metodika výpočtu úmrtnostních tabulek české a slovenské populace -- 7 Plodnost a porodnost -- 7.1 Základní pojmy -- 7.2 Nejčastěji používané ukazatele -- 7.3 Potratovost -- 7.4 Historický vývoj a aktuální situace -- 7.4.1 Porodnost a plodnost ve světě -- 7.4.2 Vývoj porodnosti a plodnosti v Evropě -- 7.4.3 Vývoj porodnosti a plodnosti české a slovenské populace ve 20. a 21. století -- 8 Sňatečnost a rozvodovost -- 8.1 Evropské modely rodiny a vývoj sňatečnosti -- 8.2 Míry sňatečnosti, resp. rozvodovosti -- 8.3 Syntetické charakteristiky -- 8.3.1 Úhrnná sňatečnost -- 8.3.2 Průměrný věk při prvním sňatku -- 8.3.3 Úhrnná rozvodovost -- 8.4 Tabulky sňatečnosti -- 8.4.1 Výpočet tabulek sňatečnosti -- 8.5 Historický vývoj a aktuální situace -- 8.5.1 OECD,EU -- 8.6 Historický vývoj v rámci české a slovenské populace, -- 9 Migrácia -- 9.1 Sídlo, vidiecke a mestské obce -- 9.2 Migrácia -- 9.2.1 Medzinárodná migrácia v minulosti a v súčasnosti -- 9.2.2 Ukazovatele migrácie -- 9.2.3 Legálna migrácia --
9.2.4 Ďalšie ukazovatele migrácie -- 9.3 Súčasné poznatky o legálnej a nelegálnej migrácii -- 9.3.1 Obmedzenia voči pristupujúcim krajinám -- 9.3.2 Nelegálna migrácia -- 9.3.3 Azylová migrácia -- 10 Celkové charakteristiky reprodukce -- 10.1 Jednoduché charakteristiky přirozené reprodukce -- 10.2 Míry celkové populační reprodukce -- 11 Demografické prognózy a projekcie -- 11.1 Druhy demografických prognóz -- 11.1.1 Extrapolácia celkového počtu -- 11.1.2 Komponentná metóda -- 11.1.3 Viacstavové (odvodené) prognózy skeletové prognózy -- 11.2 Matematické modely populačného rastu -- 11.2.1 Matematické modely bez využitia vekovej štruktúry (deterministické modely) -- 11.2.2 Matematické modely populačného rastu so zohľadnením vekovej štruktúry -- 11.3 Koľko ľudí žilo na Zemi? -- 11.4 Predpokladaný vývoj v Európe, SR a ČR -- 11.5 Ďalšie možnosti prognózovania obyvatelstva -- 11.5.1 Spectrum Policy Modeling System -- 11.5.2 Prognóza pomocou systému fuzzy množín -- Příloha -- Trojjazyčný slovníček pojmů
(OCoLC)681492526
cnb002108082

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC