Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.3) Půjčeno:13x 
BK
1. české vyd.
Praha : Grada, 2010
xxii, 391 s. : il. ; 25 cm

ISBN 978-80-247-2780-6 (váz.)
němčina
Překlad 5. vyd.
Přeloženo z němčiny
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000188478
OBECNÁ ČÁST -- 1 Diferenciální diagnostika a medicína založená na důkazech -- (Matthias Schrappe a Walter Lehmacher) -- 1.1 Úvod -- 1.2 Definice a koncepce -- Perspektivy pozorování (sledování) -- Koncepce evidence-based medicine (EBM) -- Směrnice a postupy v léčení -- Zobrazení vnitřních směrnic a ošetřovacích postupů -- v nemocničním informačním systému -- 1.3 Hodnocení kvality diagnostických a screeningových testů -- Diagnostické a screeningové testy v klinickém kontextu -- Vývoj a hodnocení kvality testu -- Znaky testu pro diferenciálně diagnostické použití -- 1.4 Medicína založená na důkazech při diagnostických -- a screeningových testech -- Stanovení otázek a design studie -- Interní validita diagnostických a screeningových studií -- Rating a grading -- Představení a zveřejnění výsledků -- Literatura -- 2 Klinické vyšetření jako základ diferenciální diagnózy (Dieter J. Ziegenhagen) -- 2.1 Úvod ---
2.2 Jak spolehlivé jsou klinické vyšetřovací metody (reliabilita)? -- Formulování kvantifikace reliability -- Srovnání interindividuální shody při klinických -- a technicky ovlivněných vyšetřeních -- Které příčiny mohou přispět k nízké reliabilitě? -- 2.3 Jaký přínos má klinické vyšetření na cestě k diagnóze? -- 2.4 Jakou diagnostickou hodnotu mají jednotlivé části klinického vyšetření? -- Anamnéza -- Význam anamnézy v primární péči -- Anamnéza jako jediná diagnostická metoda -- Lze věřit hodnocení jednoduchých klinických příznaků při inspekci? -- Je „anemie" spolehlivá blesková diagnóza? -- Ikterus: klinická, nebo laboratorní diagnóza? -- Mohou různá fyzikální vyšetření ještě konkurovat technologickým vyšetřovacím metodám? -- Co poskytne fyzikální vyšetření při určování velikosti sleziny? -- Auskultace versus echokardiografie ---
Může být fyzikální vyšetření vyškrtnuto z učebních osnov? -- 2.5 Vyplatí se ještě klinické vyšetření? -- Literatura -- SPECIÁLNÍ ČÁST -- 3 Anemie (Holger Spangenberger a Ingo Meuthen) -- 3.1 Definice a vymezení -- 3.2 Diagnostický postup -- Mikrocytární anemie -- Anemie z nedostatku železa -- Normocytární anemie -- Hemolytické anemie -- Makrocytární anemie -- Nedostatek vitaminu B12 -- Nedostatek kyseliny listové -- Smíšené formy -- Literatura -- 4 Edémy (Dieter J. Ziegenhagen a Stefan Degenhardt) -- 4.1 Definice a vymezení -- 4.2 Diagnostický postup -- Edémy: akutní s možným ohrožením života -- Akutní hluboká žilní trombóza -- Dekompenzovaná srdeční insuficience s edémy -- Generalizované edémy -- Edémy při onemocněních ledvin -- Hepatální edémy -- Edémy při poruchách výživy -- Edémy při gastrointestinálním syndromu ztráty bílkovin -- (exsudativní enteropatie) -- Edémy vyvolané nealergizujícími léky ---
Edémy při endokrinologických onemocněních -- Edémy v těhotenství -- Idiopatické edémy u žen -- Lokalizované edémy -- Chronická žilní nedostatečnost -- Lymfedém -- Alergické edémy a angioedémy -- Ischemický edém a edém při anomáliích cév -- Traumaticky podmíněné edémy -- Vzácné lokalizované formy edémů -- Literatura -- 5 Obezita (Matthias Laudes a Michael Faust) -- 5.1 Definice a vymezení -- 5.2 Diagnostický postup -- Hypotyreóza -- Cushingův syndrom -- Syndrom polycystických ovarií (syndrom PCO) -- Nedostatek růstového hormonu v dospělosti -- Hypogonadismus -- Inzulinom -- Hypotalamická obezita -- Syndromová obezita -- Literatura -- 6 Úbytek hmotnosti a malnutrice (Jessica Mertens a Ingo Scheller) -- 6.1 Definice a vymezení -- 6.2 Diagnostický postup -- Ztráta hmotnosti -- Malnutrice -- Úbytek hmotnosti a malnutrice při nedostatečném příjmu -- kalorií a živin nebo při poruše využití živin ---
Úbytek hmotnosti a malnutrice při zvýšené potřebě živin -- Literatura -- Další literatura -- 7 Dysfagie (Dieter J. Ziegenhagen a Elfriede Bollschweiler) -- 7.1 Definice a vymezení -- 7.2 Diagnostický postup -- Orofaryngeální (horní) dysfagie -- Stanovení rizika aspirace u pacientů se záchvatem mrtvice -- Ezofageální dysfagie -- Dysfagie a gastroezofageální refluxní nemoc -- Literatura -- 8 Dyspnoe (Stephan Rosenkranz) -- 8.1 Definice a vymezení -- 8.2 Diagnostický postup -- Dyspnoe: akutní s možným ohrožením života -- Srdeční insuficience -- Plicní embolie -- Hemodynamicky nestabilní pacienti a masivní plicní embolie -- Infarkt myokardu nebo disekce aorty -- Poruchy srdečního rytmu -- Insuficience pravého srdce -- Hyperventilace -- Dyspnoe: chronická nebo pomalu progredující -- Základní diagnostika -- Další diagnostika při pulmonálních příčinách -- Další diagnostika při kardiálních příčinách -- Literatura ---
9 Bolest hrudníku (Reinhard Griebenow a Friedhelm Saborowski) -- 9.1 Definice a vymezení -- 9.2 Diagnostický postup -- Akutní koronární syndrom -- Aneuryzma nebo disekce aorty -- Spontánní pneumotorax, resp. ventilový pneumotorax -- Plicní embolie -- Mediastinální emfyzém, resp. mediastinitida -- Onemocnění skeletu hrudníku nebo neurologická onemocnění -- Onemocnění neohrožující akutně -- Stabilní angina pectoris při ischemické chorobě srdeční -- Perikarditida -- Onemocnění jícnu -- Onemocnění plic a pleury -- Onemocnění skeletu hrudníku -- Neurologická onemocnění -- Jiná a extratorakální onemocnění -- Literatura -- 10 Arteriální hypertenze (Hans-Michael Steffen) -- 10.1 Definice a vymezení -- 10.2 Diagnostický postup -- Arteriální hypertenze: akutní s možným ohrožením života -- Arteriální hypertenze: nově zjištěná, bez akutního ohrožení života -- Arteriální hypertenze: přes antihypertenzní terapii ---
Literatura -- Další literatura -- 11 Kašel a expektorace (Damian Franzen a Hans-Georg Brochhagen) -- 11.1 Definice a vymezení -- 11.2 Diagnostický postup -- Akutní kašel -- Subakutní kašel -- Chronický kašel -- Časté obrazy nemocí -- Vzácné obrazy nemocí -- Literatura -- 12 Akutní břicho a bolesti břicha (Hans Michael Steffen a K. Tobias E. Beckurts) -- 12.1 Definice a vymezení -- 12.2 Diagnostický postup -- Akutní břicho: známky šoku a/nebo prknovitého břicha -- Bolesti břicha: akutní s možným ohrožením života -- Bolesti břicha: spíše lokalizované, akutní nebo chronické -- recidivující, bez známek bezprostředního ohrožení života -- Vedoucí symptom: pravostranná, resp. kolikovitá bolest -- v nadbřišku -- Vedoucí symptom: bolest v pravém podbřišku -- Vedoucí symptom: bolest v levém podbřišku -- Vedoucí symptom: bolest v levém nadbřišku -- Vedoucí symptom: epigastrická bolest ---
Bolesti břicha: difuzní, akutní nebo chronické recidivující, -- bez známek ohrožení života -- Literatura -- Další literatura -- 13 Nevolnost a zvracení (Hans-Michael Steffen a Heinrich Feltkamp) -- 13.1 Definice a vymezení -- 13.2 Diagnostický postup -- Nevolnost a zvracení: akutní s možným ohrožením života -- Nevolnost a zvracení: akutní bez známek ohrožení života Nevolnost a zvracení: s plíživým začátkem nebo chronické -- Literatura -- Další literatura -- 14 Krvácení do gastrointestinálního traktu (Ulrich Tóx) -- 14.1 Definice a vymezení -- 14.2 Diagnostický postup -- Literatura -- 15 Diarea (Ulrich Tox) -- 15.1 Definice a vymezení -- 15.2 Diagnostický postup -- Akutní diarea -- Chronická diarea -- Rozlišení mezi organickou a funkční diareou -- Rozlišení mezi dolním gastrointestinálním onemocněním -- a malasimilací -- Vzácné diferenciální diagnózy -- Literatura -- 16 Obstipace (Tobias Goeser) ---
16.1 Definice a vymezení -- 16.2 Diagnostický postup -- Literatura -- Další literatura -- 17 Ikterus, cholestáza a onemocnění jaterního parenchymu -- (Hans-Michael Steffen a Tobias Goeser) -- 17.1 Definice a vymezení -- 17.2 Diagnostický postup -- Intrahepatální, resp. extrahepatální cholestáza -- Hepatocelulární poškození -- Onemocnění s mírně zvýšenými aminotransferázami (< 5krát), -- s převahou ALT -- Onemocnění s mírně zvýšenými aminotransferázami (< 5krát), -- s převahou AST -- Onemocnění se značně zvýšenými aminotransferázami -- (> 15krát nad horní hranici normálu) -- Hepatobiliární onemocnění v těhotenství
(OCoLC)693930712
cnb002128147

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC