Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2010
143 s. ; 23 cm

ISBN 978-80-7357-567-0 (brož.)
000188485
Seznam zkratek -- Přehled právních předpisů -- 1 Působnost zákona -- 1.1 Osobní působnost -- 1.2 Věcná působnost -- 2 Pedagogický pracovník -- 2.1 Pedagogický pracovník jako zaměstnanec -- 2.2 Přímá pedagogická činnost jako definiční znak pojmu pedagog -- 3 Předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka -- 3.1 Plná způsobilost pedagogického pracovníka k právním úkonům -- 3.2 Předpoklad odborné kvalifikace -- 3.2.1 Učitel mateřské školy -- 3.2.2 Učitel 1. stupně základní školy -- 3.2.3 Učitel 2. stupně základní školy -- 3.2.4 Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy -- 3.2.5 Učitel odborných předmětů střední školy -- 3.2.6 Učitel praktického vyučování střední školy -- 3.2.7 Učitel odborného výcviku střední školy -- 3.2.8 Učitel uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední odborné škole a konzervatoři -- 3.2.9 Učitel vyšší odborné školy -- 3.2.10 Učitel jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky -- 3.2.11 Pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků -- 3.2.12 Učitel náboženství -- 3.2.13 Vychovatel -- 3.2.14 Pedagog volného času -- 3.2.15 Speciální pedagog -- 3.2.16 Psycholog -- 3.2.17 Asistent pedagoga -- 3.2.18 Trenér -- 3.2.19 Posouzení kvalifikace v případě souběhu více pedagogických pozic -- 3.3 Bezúhonnost pedagogického pracovníka -- 3.4 Zdravotní způsobilost
pedagogického pracovníka -- 3.5 Prokázání znalosti českého jazyka -- 4 Předpoklad pro výkon činnosti ředitele školy -- 5 Pracovní doba pedagogických pracovníků -- 5.1 Členění pracovní doby pedagogických pracovníků -- 5.1.1 Neoddělitelnost obou částí pracovní doby pedagogických pracovníků -- 5.1.2 Rozvržení obou částí týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků -- 5.1.3 Rozvržení týdenní pracovní doby a přímá pedagogická činnost nad stanovený rozsah -- 5.2 Přítomnost pedagogického pracovníka na pracovišti -- 5.2.1 Určení povinné přítomnosti pedagogického pracovníka -- na pracovišti -- 5.2.2 Pracovněprávní důsledky nepřítomnosti na pracovišti -- v pracovní době -- 5.2.3 Úhrada nákladů při výkonu práce mimo pracoviště -- 5.2.4 Rozvržení části pracovní doby samotným pedagogickým pracovníkem -- 5.2.5 Řešení některých problémů právní úpravy pracovní doby pedagogických pracovníků -- 6 Přímá pedagogická činnost -- 6.1 Stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti -- 6.2 Nerovnoměrné rozvržení přímé pedagogické činnosti -- 6.3 Přímá pedagogická činnost nad stanovený rozsah -- 6.4 Odměňování přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah -- 7 Další vzdělávání pedagogických pracovníků -- 7.1 Prohlubování a zvyšování kvalifikace pedagogického pracovníka -- 7.2 Souvislosti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků -- 7.3
Volno k samostudiu -- 8 Výjimky z předpokladu odborné kvalifikace -- 8.1 Výjimka podle ustanovení § 32 ZPP -- 8.1.1 Výjimka vyplývající z věku a dosažené praxe -- 8.1.2 Odklad povinnosti zahájit studium -- 8.1.3 Výjimka v případě neexistence možnosti studovat -- 8.2 Výjimky z předpokladu k výkonu činnosti ředitele školy -- a školského zařízení -- 9 Kariérní systém pedagogických pracovníků 1 -- Příloha Zákon o pedagogických pracovnících

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC