Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2006
142 s. : barev. il. ; 21 cm

ISBN 80-200-1362-8 (brož.)
Průhledy ; sv. 2
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000188486
Obsah // Předmluva...9 // 1. Oxid uhličitý neboli C02 - co je to? ...12 // 1.1 Uhlík...12 // 1.2 Kyslík...13 // 1.3 Oxid uhličitý...14 // 1.4 Oxid uhelnatý ...15 // 1.5 Oxid uhličitý jako součást koloběhu uhlíku na Zemi...15 // 2. Kolik C02 je v atmosféře?...18 // 2.1 Atmosféra Země...18 // Způsoby vyjadřovaní koncentrace C02 >’K vzduchu ...18 // 2.2 Změny atmosférické koncentrace CO, // v dávných dějinách Země ...19 // 2.3 Koncentrace C02 v minulých tisíciletích...21 // 2.4 Současná koncentrace CO, v atmosféře...24 // 3. Odkud se C02 bere a kam se ztrácí? ...27 // 3.1 Vztah mezi uhlíkem a oxidem uhličitým...27 // Kolik biomasy rostlin v dávných geologických dobách // bylo třeba na vytvoření jednotlivých druhů fosilních paliv // spalovaných v současnosti?...28 // 3.2 Koloběh uhlíku na pevninách ...30 // 3.3 Podíl oceánů na koloběhu uhlíku ...32 // 3.4 Množství uhlíku v jednotlivých slož.kách globálního cyklu...33 // 3.5 Kvantitativní hodnoty toků v globálním cyklu uhlíku...34 // Veškeré emise CO: až do roku 2000...37 // 3.6 Spotřeba fosilních paliv a produkce oxidu uhličitého...39 // Energie: základní jednotky a přepočty...42 // 3.7 Změny v užívání krajiny ...44 // Srovnaní energie různých zdrojů...46 // 3.8 Možné důsledky kvantitativních změn // v koloběhu uhlíku na Zemi...47 // 4. Země jako skleník?...48 // Stefanův-Boltzmannův zákon a Wienův zákon posuvu ...48 // 4.1
Proč právě skleník? ...49 // 4.2 Je Země také skleník? ...50 // Skleníkový efekt chrání Zemi před zamrznutím...51 // 4.3 Přehled skleníkových plynu ...52 // 4.4 Vodní pára...53 // 4.5 Oxid uhličitý ...53 // 4.6 Metan ...53 // 4.7 Oxidy dusíku...55 // 4.8 Ozon ...56 // 4.9 Freony a další plyny ...57 // 5. Jak se projevuje odlišné složení // atmosféry na sousedních planetách? ...58 // 6. Jak se vyjadřuje míra účasti C02 // a dalších látek na skleníkovém efektu? ...59 // 7. Opravdu se bude naše klima měnit? ...63 // 7.1 Faktory ovlivňující klima a počasí...63 // 7.2 Význam matematického modelování klimatu ...67 // 7.3 Účinky aerosolů ...67 // 7.4 Vliv biosféry na uvolňování a pohlcování oxidu uhličitého ...69 // Změny množství tepla v ledovcích, oceánech a atmosféře ...69 // 7.5 Možné změny klimatu v 21. století...70 // 8. Jak snižovat produkci oxidu uhličitého? ...74 // 8.1 Hlavní možnosti snížení produkce oxidu uhličitého ...74 // 8.2 Zvýšení účinnosti využívání fosilních paliv...76 // 8.3 Výroba energie technologiemi neprodukujícími CO,...78 // 8.3.1 Sluneční energie ...78 // 8.3.2 Jaderná energie ...80 // 8.3.3 Vodní elektrárny ...81 // 8.3.4 Vodík jako zdroj energie ...81 // 8.3.5 Využití bioplynu ...82 // 8.3.6 Další zdroje obnovitelné energie ...82 // 8.4 Obnovitelné zdroje energie v České republice ...84 // Příklady a perspektivy alternativních zdrojů energie
v České republice ...86 // 8.5 Odstraňování CO, z atmosféry a jeho dlouhodobé ukládání ...88 // 8.5.1 Odstraňování CO, ze zplodin // vytvářených při spalování fosilních paliv ...88 // 8.5.2 Zvýšená absorpce CO, v biomase rostlin a v půdě ...89 // 8.5.3 Zvýšená akumulace uhlíku z CO, v biomase moří ...90 // 8.5.4 Pumpování CO, do velkých hloubek oceánů ...91 // 8.6 Obecné aspekty snižování atmosférické koncentrace CO,...91 // 9. Studuje se uplatnění globálních // změn klimatu také v České republice? ...94 // 9.1 Národní klimatický program...94 // 9.2 Zvýšené ukládání uhlíku v lesních porostech ...98 // 10. Co namítají někteří vědci // proti úsilí o snižování emisí C02? ...100 // 11. Jak se mění růst rostlin // při změně koncentrace C02? ...104 // Vliv CO: na rostliny ...106 // 12. Působí změny koncentrace C02 na člověka? ...109 // 12.1 Vliv zvyšování koncentrace CO, na zdraví člověka ...111 // 12.2 Výskyt chorob ...112 // 12.3 Nebezpečné mořské řasy...115 // 12.4 Přehled očekávaných rizik ...116 // 13. Jak náš každodenní život // ovlivňuje skladbu skleníkových plynů? ...121 // 13.1 Skladba našeho jídelníčku a emise CO, ...121 // 13.2 Každodenní východiska...125 // 14. Kterou literaturu autor použil // a co ještě doporučuje čtenáři? ...132 // Seznam citované literatury ...134 // Rejstřík ...141
(OCoLC)85546174
cnb001649600

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC