Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2010
46 s. : ukázky formulářů ; 21 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7421-020-4 (brož.)
Název z obálky
000188541
1. Obecné informace o veřejné službě -- 1.1. Co je to veřejná služba? -- 1.2. Na co se veřejná služba zaměřuje? -- 1.3. Kde je institut veřejné služby upraven? -- 1.4. Jaké jsou další možnosti pracovního uplatnění osob v hmotné nouzi v rámci aktivní politiky zaměstnanosti? -- Veřejně prospěšné práce Společensky účelná pracovní místa -- 1.5. Jaké jsou další možnosti pracovního uplatnění osob v hmotné nouzi mimo běžný pracovní proces? -- Krátkodobé zaměstnání Dobrovolnická služba -- 2. Před realizací veřejné služby -- 2.1. Co je nezbytnou podmínkou organizování veřejné služby obcí? -- 2.2. Jak zajistit osoby na veřejnou službu? -- 2.3. Jak zapojit do veřejné služby co nejvíce osob? -- 2.4. Jak vytipovat vhodné činnosti pro veřejnou službu? -- 2.5. Jak zabezpečovat veřejnou službu? -- 2.6. Jak delegovat veřejnou službu a jaké jsou další možnosti? -- 3. Organizátor veřejné služby ---
3.1. Jaká je úloha organizátora veřejné služby? -- 3.2. Jak má být vedena evidence osob vykonávajících veřejnou službu? -- 3.3. Jak má vypadat písemná smlouva o výkonu veřejné služby? -- 3.4. Jaké jsou další povinnosti osoby v hmotné nouzi v souvislosti s výkonem veřejné služby? -- 3.5. Je nutná zdravotní prohlídka osob před nástupem na veřejnou službu? -- 4. Realizace veřejné služby -- 4.1. Jaká je pracovní doba osob ve veřejné službě? -- 4.2. Jak má být vedena evidence pracovní doby osob ve veřejné službě? -- 4.3. Mají osoby ve veřejné službě nárok na přestávku? -- 4.4. Je možné osoby v hmotné nouzi vykonávající veřejnou službu motivovat? -- 4.5. Jak je zajištěna bezpečnost osob ve veřejné službě? -- 4.6. Jak je to s ochrannými pomůckami? -- 4.7. Jak je to s pracovními pomůckami? -- 4.8. Jak se hodnotí výkon ve veřejné službě? -- 5. Pojištění osob ve veřejné službě dotace MPSV ---
5.1. Jsou osoby vykonávající veřejnou službu pojištěny? -- 5.2. Jak vybrat pojišťovnu pro pojištění výkonu veřejné služby? -- 5.3. Jak by měla vypadat pojistná smlouva? -- 5.4. Jak požádat o dotaci na pojistné? -- 5.5. Může o dotaci požádat organizace, na kterou byla veřejná služba delegována? -- 5.6. Na jakou dobu se dotace poskytuje? -- 5.7. Jaké jsou povinnosti obce v souvislosti s poskytnutou dotací? -- 5.8. Jak vypořádat dotaci na pojistné? -- 6 Informování o veřejné službě -- 6.1. Co je nezbytné zajistit pro informovanost osob v hmotné nouzi o možnosti výkonu veřejné služby v obci? -- 6.2. Co by měl obsahovat informační leták? -- 6.3. Jaké jsou možnosti spolupráce s úřadem práce při informování osob v hmotné nouzi o veřejné službě? -- 6.4. Jaké jsou možnosti spolupráce s orgánem pomoci v hmotné nouzi ---
6.5. Jaké jsou další možnosti zajištění informovanosti osob v hmotné nouzi o organizování veřejné služby? -- 6.6. Co je nezbytné vykonat pro popularizaci veřejné služby? -- Příloha č 1 -- Příloha č 2 -- Příloha č 3 -- Příloha č 4 -- Příloha č 5 -- Příloha č 6 -- Příloha č 7 -- Příloha č 8 -- Příloha č 9 -- Příloha č 10 -- Příloha č 11 -- Příloha č 12 -- Příklady činností, které obce v České republice umožnily -- osobám v hmotné nouzi dosud vykonávat -- Vzor smlouvy o delegaci veřejné služby -- Vzor veřejnoprávní smlouvy uzavřené obcemi na výkon -- samostatné působnosti -- Vzor veřejnoprávní smlouvy uzavřené obcemi na výkon přenesené působnosti -- Vzory příkazní a mandátní smlouvy o zabezpečení výkonu veřejné služby -- Vzor evidenčního listu osoby vykonávající veřejnou službu -- Vzor smlouvy o výkonu veřejné služby ---
Potvrzení o výkonu veřejné služby, o počtu odpracovaných -- hodin (tiskopis z aplikace OKnouze) -- Příklady možné úpravy materiálů k bezpečnosti a ochraně -- zdraví při práci používané ve městě Broumov -- Vstupní prohlídka zájemce o výkon veřejné služby -- Žádost o poskytnutí dotace na pojistné pro osoby -- vykonávající veřejnou službu -- Potvrzení o ukončení a hodnocení veřejné služby -- (tiskopis z aplikace OKnouze)

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC