Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2010
108 s. : il. (některé barev.) ; 26 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7375-412-9 (brož.)
Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis : edition of original papers and monographs = Folia Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně : edice původních vědeckých prací a monografií, ISSN 1803-2109 ; roč. 3, 2010, č. 3
Obsahuje bibliografie
Anglické resumé
000190829
Biochemická příslušnost anthokyaninů -- 2.1 Chemická struktura anthokyaninů -- 2.2 Biosyntéza anthokyaninů v hroznech -- Akumulace anthokyaninů v hroznech -- 3.1 Barevná kapacita hroznů a kvalitativní složení anthokyaninů -- 3.1.1 Srovnání obsahu veškerých anthokyaninů v hroznech vybraných odrůd -- 3.1.2 Srovnání obsahu veškerých anthokyaninů v hroznech vybraných kříženců -- 3.1.3 Složení anthokyaninů v hroznech vybraných odrůd a kříženců -- Fyzikálně-chemické faktory ovlivňující stabilitu anthokyaninů -- 4.1 Účinky změn pH prostředí -- 4.2 Vlivy kopigmentace a samoasociace anthokyaninů -- 4.3 Změny způsobené kondenzačními reakcemi -- 4.4 Tvorba kovových komplexů -- 4.5 Účinek kyseliny L-askorbové -- 4.6 Změny způsobené cukry a jejich rozkladnými produkty -- 4.7 Odbarvovací účinek oxidu siřičitého -- 4.8 Účinky kyslíku a peroxidů -- 4.9 Působení teploty -- 4.10 Účinky ketonů a vinylfenolů ---
4.11 Enzymatické změny anthokyaninů -- Postupy extrakce anthokyaninů a měření barevných parametrů -- 5.1 Extrakční metody anthokyaninových barviv -- 5.2 Spektrofotometrické metody analýzy anthokyaninů -- 5.3 Chromatografické metody stanovení anthokyaninů -- 5.4 Instrumentální hodnocení barevnosti vín -- Distribuce anthokyaninů v průběhu vinifikace hroznů -- 6.1 Macerační postupy anthokyaninů v technologii červených vín -- 6.2 Macerační postupy anthokyaninů v technologii růžových vín -- 6.3 Vliv podmínek vinifikace modrých hroznů na obsah veškerých anthokyaninů v červených vínech -- 6.3.1 Změny v obsahu veškerých anthokyaninů v průběhu f ermentační macerace modrých hroznů -- 6.3.2 Srovnání maceračních postupů modrých hroznů na barevné parametry červených vín -- 6.3.3 Vliv podmínek vinifikace modrých hroznů na složení anthokyaninů červených vín ---
6.3.4 Srovnání Červených vín podle jejich barevných parametrů -- 7 Změny barevných parametrů červených a růžových vín během jejich školení a stabilizace -- 7.1 Změny barevných charakteristik vín způsobených filtrací -- 7.2 Změny anthokyaninů vyvolané účinky vysokého hydrostatického tlaku -- 7.3 Změny barevných charakteristik vín způsobených čiřením bentonity -- 7.4 Srovnání změn barevných charakteristik červených vín účinky různých čiřících prostředků -- 8 Hodnocení parametrů barevnosti červených a růžových vín v průběhu j ejich zrání, -- 8.1 Změny barevných charakteristik červených vín během jejich zrání na lahvi -- 8.2 Vliv skladovacích podmínek na anthokyaniny a barevné parametry růžových vín

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC