Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.3) Půjčeno:1x 
BK
Příručka
2., opr. vyd.
Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, c2008
79 s. ; 21 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-87218-29-7 (brož.)
"Vydáno v rámci projektu Vyškolení lektorů a vytvoření výukových materiálů pro tlumočníky znakového jazyka, transliterátory znakované češtiny a vizualizátory mluvené češtiny"--Tiráž
Obsahuje bibliografie
000190950
Úvod o projektu -- Uvedení do problematiky -- Metodická doporučení -- 1. Funkční gramotnost, funkční čtení a psaní -- 2. Předpoklady úspěšné recepce a produkce psaných textů -- 3. Proces a fáze recepce psaných textů -- 3.1 Fáze recepce psaných textů -- 3.2 Fungování předchozích znalostí a zkušeností v procesu čtení -- 3.3 Inferenční procesy -- 4. Proces a fáze produkce psaných textů -- 4.1 Vlastní proces psaní a jeho fáze -- 5. Recepce česky psaných textů českými neslyšícími -- 5.1 Výzkumy čtenářské gramotnosti neslyšících -- 5.2 Výzkumy čtenářské gramotnosti neslyšících realizované v České republice -- 5.2.1 Obrázkový test K Múhlové (1990) -- 5.2.2 Tematická inspekce „ Úroveň ctění s porozuměním -- u sluchově postižených žáků " (Průzkum čtenářských dovedností -- na školách pro děti s vadami sluchu) -- 5.23 Pokus o zjištění skutečné gramotnosti sluchově postižených na základě materiálů Mezinárodní studie čtenářské gramotnosti (v rámci diplomové práce) -- 5.2.4 Další výzkumy zaměřené na problematiku recepce českých textů -- českými neslyšícími -- 5.3 Problémy českých neslyšících při recepci česky psaných textů -- 5.3.1 Nedostatečně rozvinuté znalosti většinového jazyka -- 5.3.2 Nedostatečná úroveň znalostí vztahujících se k obsahu textu -- 5.3.3 Další problémy -- 5.3.4 Specifické strategie využívané neslyšícími při
čtení -- 6. Produkce psaných textů českými neslyšícími -- 6.1 Výzkumy zaměřené na texty psané českými neslyšícími -- 6.2 Specifické rysy textů psaných českými neslyšícími -- 7. Příčiny nízké gramotnosti českých neslyšících -- 7.1 Osvojování mluveného jazyka slyšícími a neslyšícími dětmi -- 7.2 Osvojování psaného jazyka slyšícími a neslyšícími dětmi -- 7.3 Příčiny nízké gramotnosti: shrnutí -- 8. Řešení vyučovat neslyšící češtinu jako cizí jazyk -- 8.1 Učení se cizímu jazyku -- 8.1.1 Metody výuky cizích jazyků, problematika transferu a interference -- 8.1.2 Čeština jako cizí jazyk -- 8.1.3 Čeština jako cizí jazyk pro české neslyšící -- 9. Závěr
(OCoLC)316674394
cnb001810844

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC