Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.10.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Praha : MPSV, 2010
77 s. : il., 1 mapa ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7421-021-1 (brož.)
Nad názvem: Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s katedrou řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy
Obsahuje bibliografické odkazy
000190958
Úvod ke zprávě o dlouhodobé péči -- Demografická východiska -- Nesoběstačnost a soběstačnost ve stáří -- Dysabilita (invalidita nesoběstačnost) a soběstačnost -- Disability free life expectancy DFLE (naděje na dožití bez dysability nesoběstačnosti) -- nebo nověji Healthy life expectancy (zdravé dožití) -- Nejvýznamnější zdravotní problémy s ohledem na specifičnost potřeb dlouhodobé péče -- Alzheimerova choroba a jiná onemocnění způsobující demenci -- Cévní mozkové příhody -- Traumatické poškození mozku (TBI Traumatic Brain Injury) -- Paliativní péče a její potřeba -- Medicína dlouhodobé péče a její potřeba -- Vývoj nákladů na zdravotní a dlouhodobou péči (LTC) a faktory, které je podmiňují -- Co bude ovlivňovat veřejné výdaje na dlouhodobou péči v budoucnosti -- Definice a vymezení dlouhodobé péče LTC -- Klasifikace služeb dlouhodobé péče s ohledem na veřejné výdaje -- a pro srovnatelnost mezinárodní statistiky v EU -- Význam problematiky dlouhodobé péče -- Spektrum a provázanost služeb dlouhodobé péče -- Kontinuita zdravotní a dlouhodobé péče -- Specializované služby jako podpora služeb dlouhodobé péče -- Role obcí v poskytování dlouhodobé péče -- Intenzivnější péče v domácím prostředí -- Kde by měla být dlouhodobá péče poskytována -- Možnosti volby -- Poskytování dlouhodobé péče -- Spektrum profesionálů pečujících profesí -- Rodinní
pečující a péče v domácím prostředí versus péče v instituci -- Úloha rodinných pečujících a jejich podpora -- Kvalita dlouhodobé péče -- Respektování důstojnosti v péči -- Kvalita péče v CR špatná kvalita zadarmo či pseudozadarmo či za nízkou cenu -- Východiska dlouhodobé péče v České republice -- Vývoj situace v sociální sféře -- Změny s novou legislativou o sociálních službách -- Další pobyt ve zdravotnickém zařízení ze sociálních důvodů -- Závěry obecné -- Příklady dobré praxe v České republice -- Statistické přílohy

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC