Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.07.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.1) Půjčeno:1x 
SE
Seriál, periodikum
Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, [199-]-
sv. ; 30 cm
Externí odkaz    WWW stránky vydavatele: http://www.nuov.cz/ 

2009-
Ročenka
Součástí názvu je označení běžného roku
Jednotlivé svazky mají ISBN
Popsáno podle: r.2009 (vyd. 2010)
Na obálce: ISA+; VIP kariéra
978-80-87063-28-6 (2009 ; brož.) 978-80-87063-38-5 (2010 ; brož.) 978-80-87063-93-4 (2011 ; brož.) 978-80-87652-99-2 (2012 ; brož.) 978-80-7481-153-1 (2015 ; brož.) 978-80-7481-188-3 (2016 ; brož.) 978-80-7481-204-0 (2017 ; brož.)
000190975
Obsah // 1. ÚVOD ...5 // 2. VÝVOJ VZDĚLANOSTNÍ A OBOROVÉ STRUKTURY ŽÁKŮ SŠ A VOŠ...ó // 2.1 Vývoj vzdělanostní struktury nově přijatých žáků ...ó // 2.2 Vzdělanostní struktura přijatých žáků v členění podle krajů...8 // 2.3 Vývoj oborové struktury přijatých žáků ...10 // 2.4 Odborné vzdělávání žáků středních škol v ČR a EU... 13 // 2.5 Oborová struktura absolventů středního vzdělávání v zemích EU... 13 // 3. NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ ŠKOL...15 // 3.1 Počet nezaměstnaných absolventů škol a mladistvých ... 15 // 3.2 Počet absolventů škol podle kategorií vzdělání... 15 // 3.3 Míra nezaměstnanosti absolventů škol podle vzdělání... ló // 3.3.1 Nezaměstnanost absolventů středního vzdělání s výučním listem (kategorie vzdělání H)... 17 // 3.3.2 Nezaměstnanost absolventů nižšího středního vzdělání s výučním listem (kategorie vzdělání E).18 // 3.3.3 Nezaměstnanost absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a odborným výcvikem // (kategorie vzdělání L0)... 19 // 3.3.4 Nezaměstnanost absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou (kategorie vzdělání M) . . 20 // 3.3.5 Nezaměstnanost absolventů nástavbového vzdělání (kategorie vzdělání L5) 21 // 3.3.ó Nezaměstnanost absolventů vyššího odborného vzdělání (kategorie vzdělání N)...22 // 3.3.7 Nezaměstnanost absolventů vysokoškolského magisterského
vzdělání (kategorie T)...23 // 3.3.8 Celkový pohled na nezaměstnanost absolventů škol podle vzdělání...24 // 3.4 Nezaměstnanost ekonomicky aktivního obyvatelstva a mladých lidí z hlediska vzdělání ...24 // 3.5 Nezaměstnanost mladých se středoškolským vzděláním v členských státech EU...25 // 3. Ó Podíl volných míst na trzích práce vybraných členských států EU a v ČR...26 // 4. ANALÝZA INZERTNÍ NABÍDKY ZAMĚSTNÁNÍV DENNÍM TISKU A NA INTERNETU - 2016...28 // 4.1 Sledování a proměny inzertní nabídky zaměstnání...28 // 4.2 Struktura nabízených profesí...28 // 4.3 Odvětvová struktura nabízených pozic...31 // 4.4 Regionální struktura nabízených pracovních míst ...33 // 4.5 Charakteristiky nabízených pracovních pozic...35 // 4. Ó Požadavky na vzdělání...38 // 4.7 Požadavky na praxi uchazečů...41 // 4.8 Další kvalifikační požadavky na uchazeče... . ...43 // 5. SHODA DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ A VYKONÁVANÉHO ZAMĚSTNÁNÍ...48 // 5.1 Celkové hodnocení shody získaného vzdělání a vykonávaného zaměstnání ...48 // 5.2 Shoda získaného vzdělání a vykonávaného zaměstnání ve skupinách oborů ? vyučených...50 // 5.3 Shoda získaného vzdělání a vykonávaného zaměstnání ve skupinách oborů ? maturantů OV...52 // 5.4 Zaměstnání vykazující vysokou shodu se vzděláním ...55 // 5.5 Zaměstnání, která nejčastěji vykonávají vyučení a maturanti vybraných skupin oborů vzdělání
...56 // 5.6 Vývoj dosažené shody získaného vzdělání a vykonávaného zaměstnání (2009, 2013 a 2016)...57 // 6. VZDĚLÁVACÍ A PROFESNÍ DRÁHA ABSOLVENTŮ SOŠ - ANALÝZA ROZHOVORŮ ...61 // 6.1 Vztah absolventů ke škole, její volbě a ? průběhu studia, včetně reflexe... 61 // 6.2 Vztah absolventů ? pozici a uplatnění na trhu práce...63 // 7. VÝVOJ REALIZOVANÉ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY STŘEDNÍCH ŠKOL...65 // 7.1 Vývoj soustavy středních škol ...65 // 7.2 Struktura středních škol z pohledu realizovaného vzdělání...67 // 7.3 Vývoj realizované oborové soustavy ...68 // 7.4 Vývoj struktury realizovaných školoborů...70 // 3 // Obsah // 8. VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURA ŽÁKŮ SŠ A VOŠ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM...72 // 8.1 Struktura žáků se zdravotním postižením - podle kategorie vzdělání ...72 // 8.2 Struktura žáků se zdravotním postižením - podle skupin oborů ...73 // 8.3 Struktura žáků se zdravotním postižením - podle druhu postižení...75 // 8.4 Struktura žáků se zdravotním postižením - podle formy integrace...77 // 9. ZÁVĚR...79 // -? // 4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC