Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.3) Půjčeno:1x 
BK
2., přeprac. vyd.
Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2005-
sv. : il., mapy ; 29 cm

ISBN 80-7235-307-1 (učebnice ; brož.)
učebnice. 2005. 71 s.--
000190994
POLOHA, STÁTNÍ HRANICE, POSTAVENÍ REPUBLIKY VE SVĚTĚ // 1. Poloha 5 // 2. Vývoj státního území a postavení // ve světě 7 // PŘÍRODNÍ POMĚRY ČESKÉ REPUBLIKY // 3. Geologický vývoj 9 // 4. Nerostné suroviny 12 // 5. Povrch 13 // 6. Podnebí 18 // 7. Vodstvo 20 // 8. Půdy 22 // 9. Biota 24 // 10. Ochrana přírody 27 // OBYVATELSTVO A SÍDLA // 11. Obyvatelstvo a sídla 32 // HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY // 12. Průmysl 34 // Průmysl těžební a energetický 34 // Průmysl hutní 36 // Průmysl storjírenský 36 // Průmysl chemický, gumárenský, výroba papíru a celulózy 37 // Průmysl stavebních hmot, skla, porcelánu a keramiky 38 // Průmysl spotřební 39 // Průmysl potravinářský 40 // 13. Zemědělská výroby, lesní a vodní hospodářství 42 // Zemědělství 42 // Lesní a vodní hospodářství 43 // 14. Doprava, spoje, služby, cestovní ruch a rekreace, zahraniční obchod 44 // Doprava 44 // Spoje 46 // Služby 46 // Cestovní ruch a rekreace 47 // Zahraniční obchod 48 // KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY // 15. Praha, hlavní město české republiky - územní jednotka Praha 50 // 16. Středočeský kraj - územní jednotka Střední Čechy 52 // 17. Plzeňský kraj a Jihočeský kraj - územní jednotka Jihozápad 54 // 18. Ústecký kraj a Karlovarský kraj - územní jednotka Severozápad 57 // 19. Liberecký kraj, Královéhradecký kraj a Pardubický kraj - územní jednotka Severovýchod 59 // 20. Vysočina a Jihomoravský kraj - územní jednotka Jihozápad 62 // 21. Zlínský kraj a Olomoucký kraj - územní jednotka Střední Morava 65 // 22. Moravskoslezský kraj - územní jednotka Moravskoslezsko 67 // OPAKOVÁNÍ UČIVA O KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY 69 // ČESKÁ REPUBLIKA A SVĚT V ČÍSLECH 71

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC