Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:6x 
BK
1. vyd.
Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1997
94 s. : il., mapy ; 30 cm

objednat
ISBN 80-85937-73-5 (brož.)
Dotisk 2001
Obsahuje bibliografii na s. 94
000191023
OBSAH // ÚVOD DO GEOGRAFIE // 1 ČÍM SE ZABÝVÁ GEOGRAFIE 6 // 1.1 Proč je potrebné se učit geografii... 6 // 1.2 Objekt geografie... 7 // 2 ZÁKLADNÍ POZNATKY O ZEMI ... 9 // 2.1 Nový pohled na Zemi... 9 // 2.2 Země - součást vesmíru...11 // 2.3 Planeta Země...13 // 2.4 Země v pohybu...17 // ROTACE ZEMĚ...17 // OBĚŽNÝ POHYB...18 // HLAVNÍ DŮSLEDKY OBĚHU ZEMĚ // KOLEM SLUNCE...19 // Časová pásma...20 // OPAKOVÁNÍ...20 // 3 MAPA - ZÁKLADNÍ // KARTOGRAFICKÉ DÍLO...21 // 3.1 Cojemapa...21 // 3.2 Kartografická zobrazení...23 // 3.3 Vznik mapy ...25 // 3.4 Tematické mapy...28 // 3.5 Mapy v geografii...29 // 3.6 Kniha jménem atlas...31 // 3.7 Sestavení tematické mapv...33 // OPAKOVÁNÍ...34 // FYZICKÁ GEOGRAFIE // 4 CO JE FYZICKÁ GEOGRAFIE 34 // 5 ATMOSFÉRA...35 // 5.1 Atmosféra-složka úplného klimatického systému 35 // 5.2 Teplo v atmosféře...37 // 5.3 Atmosféra v pohybu...40 // 5.4 Počasia podnebí...42 // 5.5 Vliv člověka na atmosféru...46 // 6 HYDROSFÉRA...47 // 6.1 Hydrosféra jako součást fyzickogeografické.sféry 47 // 6.2 Voda v oceánech...49 // VLASTNOSTI MOŘSKÉ VODY A JEJÍ SLOŽENÍ ... 49 // LED NA OCEÁNSKÉ HLADINĚ...49 // POHYBY OCEÁNSKÉ VODY...50 // 6.3 Voda na pevnině...51 // REŽIM VODNÍCH TOKŮ...52 // 6.4 Vliv člověka na hydrosféru ...54 // OPAKOVÁNÍ...55 // 7 KRYOSFÉRA...55 // 7.1 Základní poznatky o kryosféře...55 // SNÍH ...56 // LEDOVEC...56 // DLOUHODOBĚ ZMRZLÁ PŮDA A PODZEMNÍ LED
56 // 7.2 Kryosféra a člověk ...57 // 8 LITOSFÉRA ...57 // 8.1 Základní poznatky o litosféře...57 // 8.2 Planetárníčleněnízemskékůry...60 // 8.3 Členění zemské kůry na malém území...62 // 8.4 Povrch litosféry ...63 // 9 GEORELIÉF...65 // 9.1 Základní údaje o georeliéfu ...65 // 9.2 Planetární členění georeliéfu...66 // VLIVY VLASTNOSTÍ HORNIN NA GEORELIÉF . . 66 // VNITŘNÍ POCHODY A TVARY GEORELIÉFU // JIMI VYTVOŘENÉ...67 // EXOGENNÍ POCHODY (SVAHOVÉ A ŘÍČNÍ POCHODY) 68 EXOGENNÍ POCHODY (KRYOGENNÍ, VĚTRNÉ. OCEÁNSKÉ A BIOTICKÉ POCHODY)...69 // 9.3 Vliv člověka na georeliéf...70 // 9.4 Detailní členění georeliéfu v menších územích . . 71 // OPAKOVÁNÍ...73 // 10 PEDOSFÉRA...74 // 10.1 Půda a její význam...74 // 10.2 Půdotvorní činitelé, půdotvorné pochody // a půdní typy ...75 // 10.3 Planetárníčleněnípedosféry...75 // 10.4 Výšková stupňovitost půd...77 // 10.5 Pedosféra a člověk...78 // 11 BIOSFÉRA ...78 // 11.1 Organismy a jejich životní prostředí...78 // 11.2 Planetární členění biosféry...80 // LESY TROPICKÉHO PÁSU...81 // SAVANY...82 // POUŠTĚ...83 // SUBTROPICKÉ KRAJINY...85 // STEPI A LESOSTEPI MÍRNÉHO PÁSU...86 // LESNÍ KRAJINY MÍRNÉHO PÁSU...87 // TUNDRY A POLÁRNÍ PUSTINY STUDENÉHO PÁSU 88 VÝŠKOVÉ STUPNĚ V KRAJINĚ...90 // 11.3 Biosféra a člověk...91 // OPAKOVÁNÍ...92 // 12 FYZICKOGEOGRAFICKÁ SFÉRA JAKO SYSTÉM...93 // Doporučená literaiura...94

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC