Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.03.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:21x 
BK
1. vyd.
Praha : ARSCI, 2010
238 s. ; 20 cm
Externí odkaz    Obsah 

objednat
ISBN 978-80-7420-007-6 (brož.)
Jazykověda ; sv. 3
Obsahuje bibliografii na s. 216-230 a rejstříky
Anglické a ruské resumé
000191161
Obsah // Předmluva 5 // Úvod 7 // 1. Funkční stylistika a postavení publicistického stylu // mezi funkčními styly 11 // 1.1 Publicistické komunikáty a jejich funkce 11 // 1.2 Současný stav zkoumané problematiky a přehled literatury 13 // 1.3 Vnitřní členění publicistického stylu 40 // 2. Konkurence lexikálních prostředků a jejich zvláštnosti // v publicistických textech 47 // 2.1 Konkurence mezi znaky různých kódů 48 // 2.2 Konkurence mezi znaky jazykového kódu 59 // 3. Lexikální prostředky publicistického stylu // od 90. let dvacátého století do současnosti 81 // 3.1 Tendence ? neologize vání 84 // 3.2 Postojové výrazy 99 // 4 Výrazy označené uvozovkami 107 // 4.1 Přímá řeč 107 // 4.2 Doslovné citace výroků a jejich částí 111 // 4.3 Jiné důvody užití uvozovek 113 // 4.4 Nadužívání uvozovek 121 // 5 Nepřímá obrazná pojmenování 123 // 5.1 Obrazná pojmenování metaforická 123 // 5.2 Druhy obrazných pojmenování 138 // 5.3 Klišé 147 // 6 Frazeologické prostředky současné publicistiky 149 // 6.1 Frazém, idiom, frazeologický prostředek 150 // 6.2 Původ frazémů 154 // 6.3 Výstavba frazeologických jednotek 165 // 6.4 Frazémy podle okolnosti vzniku 174 // 238 // 6.5 Transformace a modifikace frazémů 177 // 6.6Aluze 187 // 7 Kontaktové prostředky v psané publicistice 191 // Závěr 200 // Summary: Language dynamics of contemporary publicism 205 // ???: ??? ??? ??? ??? 210 // Prameny a literatura 216
// Rejstřík věcný 231 // Rejstřík jmenný 236
cnb002121642

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC