Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.12.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha : Argo, 2010
504 s. ; 21 cm
Externí odkaz    Obsah 

objednat
ISBN 978-80-257-0186-7 (váz.)
Historické myšlení ; sv. 49
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
000191177
CÍRKEV A SPOLEČNOST -- 1. K otázkám vztahu duchovní a světské moci v Čechách ve druhé polovině 14. století -- 2. Struktura duchovenstva ve středověkých Čechách -- 3. Šlechta a hierarchie v Čechách od druhé poloviny -- 13. do počátku 15. století -- 4. Fundace českých králů ve 14. století -- 5. Karel IV. a církev -- 6. Úpadek nebo růst? K situaci církve v Čechách ve 14. století -- 7. Církev v českých zemích na přelomu 14. a 15. století -- 8. Projevy religiozity v Praze v době předhusitské -- PŘESAHY DO BĚŽNÉHO ŽIVOTA -- 9. Alžběta, dcera Václava III -- 10. Narace soudních listin jako pramen historiografie všedního dne -- 11. Opomenutá listina k životu Karla IV -- 12. Zápisy manželských sporů nepovšimnutý pramen 15. století -- 13. Slavnosti církevního roku v kostele i na ulici -- 14. Ještě k počátkům blanické pověsti -- CÍRKEVNÍ SPRÁVA -- 15. Vyvrcholení církevně správního vývoje Čech v době Jana z Jenštejna -- 16. Pražské arcibiskupství a písemná kultura ve středověku -- 17. Administrace pražské diecéze na sklonku prvé poloviny 15. století -- 18. Kodifikační úloha synodálních statut v českém prostředí předhusitské doby -- 19. Synody v pražské diecézi -- ČESKÉ ZEMĚ A PAPEŽSTVÍ -- 20. Pronikání kuriálního centralismu do českých zemí -- (Na dokladech provizních listin do roku 1342) -- 21. Cesty českých kleriků ke kurii -- 22. Jan IV. z Dražic a Avignon -- 23. Z domácnosti Friedricha z Pernštejna -- 24. Jan z Lokte český kuriál sklonku první poloviny 14. století

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC