Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.3) Půjčeno:17x 
BK
V Praze : Karolinum, 2010
517 s. : faksim. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-246-1692-6 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 481-513
Anglické resumé
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000191228
Historické předpoklady vyučování českému jazyku ve 20. století -- Za právo mateřštiny -- ČÁST PRVNÍ 1918-1938 -- 1 Čeština a její vyučování v zrcadle doby -- 1.1 Vyučováním češtiny k vlastenectví a občanskému uvědomění -- 1.2 Čechoslovakismus ve školské praxi -- 1.2.1 Čeština na Slovensku -- 1.2.2 a slovenština v českých zemích -- 1.3 Čeština jako jazyk druhý -- 2 Lingvistika a vyučování češtiny -- 2.1 Školská jazykovědná terminologie -- 3 Učivo vybere soudný učitel. Odborný profil učitele češtiny -- 4 Gymnázia a reálky -- 4.1 Latina, nebo čeština? -- 4.2 Vývoj názorů na pojetí jazykového vyučování -- 4.3 Metod jest tolik, kolik jest lidí. Vývoj názorů na metody vyučování -- 4.4 Systém je cílem} ne metodou! Vývoj metodických postupů -- 4.5 Vývoj učebních osnov v letech 1910, 1919 a 1927 -- 4.5.1 Příšera germanismu a škola. Vývoj komunikačních cílů -- 4.5.2 Vývoj vzdělávacích cílů poznání -- 4.5.3 Učební osnovy 1927. Vítězství jazykové praxe -- 4.5.4 Vyučování slovanských jazyků -- 4.6 Učební osnovy 1933. Výsledek Dérerovy reformy -- 4.7 Non multa, sed multum. O učebnicích -- 4.7.1 Podle mluvnic Dra Jana Gebauera složili 4.7.1. 1 Karel Novák -- 4.7.1.2 Václav Ertl -- 4.7.1.3 Jan Mašin -- 4.7 A A Alois Gregor -- 4.7.2 Havránek Kopecký Starý Získal: od základů jinak -- 4.7.3 Jiří Haller a Slohová čítanka -- 4.7.4 Čítanky, slovesnosti a poetiky --
5 Učitelské ústavy -- 6 Odborné školství -- 6.1 Obchodní akademie -- 6.1.1 Josef Páta, Petr Zenkl, Josef Vycpálek a péče o vyučovací předmět -- 6.1.2 Jan Kaňka -- 6.1.3 Pokud možno vystříhejme se vůbec slov cizích! -- 6.2 Vyšší průmyslové školy 6.2.1 Jan Kabelík -- 6.3 Vyšší hospodářské školy -- ČÁST DRUHÁ 1939-1945 -- 1 Každodennost ve vyučování českého jazyka v období druhé světové války -- 1.1 Ti, kteří zůstali -- 1.2 Jazyková situace -- 2 Postavení českého jazyka v učebních plánech -- 2.1 Předmět utvářející názor -- 2.2 Reakce, taktiky a strategie -- 3 Odborné střední školy -- 4 Cestou k sjednocování a normalizaci -- 5 Učebnice českého jazyka -- 5.1 Varujte se jazykových kazů -- 5.2 Nová čítanka -- 6 Výukou češtiny proti zlu -- 7 Vladimír Šmilauer -- ČÁST TŘETÍ 1945-1968 -- 1 1945-1948. Od osvobození do února -- 1.1 Začínáme napravovat, stavět a budovat -- 1.1.1 První měsíce -- 1.1.2 Nová badatelská pracoviště -- 1.2 Čeština v životě a ve škole 1.2.1 Dotisky učebnic -- 1.3 Učební osnovy 1945-1948 -- 2 1948-1953. Čas po únoru -- 2.1 Škola a únorová krize -- 2.2 Jednotná škola -- 2.2.1 Nivelizace jazykového vyučování -- 2.3 Lidé a instituce -- 2.4 Zlepšujeme vyučování mateřštině -- 2.5 Učební osnovy jednotné školy -- 2.5.1 Gymnázia učební osnovy naposledy -- 2.6 Zápas o duši -- 2.6.1 Usnesení o učebnicích -- 2.6.2 Ideologie v učebních
textech -- 2.6.3 Nové učebnice pro střední školy -- 2.6.4 a pro gymnázia -- 3 1953-1960. Mezi dvěma školskými zákony -- 3.1 Hledání příčin poprvé -- 3.2 Didaktika češtiny -- 3.3 Další restrukturalizace a změny učiva -- 3.4 Hledání ideální učebnice -- 3.4.1 Zrod experimentální učebnice -- 4 1960-1968. Pozvolna zpět k tradicím -- 4.1 Návrat gymnázií -- 4.2 O nové pojetí vyučování českému jazyku a literatuře -- 4.2.1 Učitelská příprava -- 4.2.1.1 Filozofická fakulta -- 4.2.1.2 Vysoká škola pedagogická -- 4.2.2 Hledání příčin podruhé -- 4.3 Aktuální problémy didaktiky českého jazyka -- 4.3.1 Jeden, nebo dva předměty? -- 4.3.2 Diskuse o racionalizaci pravopisu -- 4.4 Od střední všeobecně vzdělávací školy zpět ke gymnáziu 4.4.1 Integrované učebnice -- 5 Další osudy škol negymnazijních -- 5.1 Po roce 1948 -- 5.2 Učebnice -- ČÁST ČTVRTÁ 1968-1989 -- 1 Důsledky srpnových událostí -- 1.1 Za Další rozvoj československé výchovné vzdélávací soustavy -- 1.2 K novému pojetí maturitní zkoušky -- 2 Učitelé -- 3 Hlavní témata lingvistiky a jejich didaktická aplikace -- 3.1 Teorie vyučování českému jazyku -- 4 Hledání příčin potřetí -- 4.1 Geneze učebních osnov -- 5 Normotvorné rámce -- 5.1 Učební plány -- 5.1.1 Nové pojetí výchovně-vzdělávací práce tzv. nová koncepce -- 5.2 Učební osnovy 1982, 1983 -- 5.3 Učebnice -- 6 Odborné školství -- 6.1 Střední školy
pro pracující -- 6.2 Příprava mládeže na dělnická povolání a studijní učební obory -- 7 Mezi proudy. Odvrácená tvář vzdělávání -- Doslov -- Seznam zkratek Obrazová příloha Tabulky -- Soupis užité literatury

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC