Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.03.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2010
237 s. : il. ; 21 cm + 1 CD-ROM
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro přístup 

objednat
ISBN 978-80-247-3586-3 (brož.)
ISBN 978-80-247-7443-5 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000191235
Obsah // Použité zkratky ... 10 // Úvod ... 12 // 1 Historie hrudní chirurgie (TWď/... 13 // 1.1 Hrudní drenáž a empyém ... 13 // 1.2 Anestezie a plieni ventilace ... 14 // 1.3 Plieni resekce ... 13 // 1.4 Stapler ... 18 // 1.3 Transplantace plic ... 19 // 1.6 Videotorakoskopie ... 21 // 1.7 Robotem asistovaná hrudni chirurgie ... 22 // Literatura ... 22 // 2 Bronchogenní karcinom (Alan Stolz) ... 25 // 2.1 Epidemiologie... 25 // 2.2 Klasifikace ... 27 // 2.2.1 Histologická klasifikace ... 27 // 2.2.2 Staging ... 29 // 2.3 Terapie ... 36 // Literatura ... 42 // 3 Morbidita a mortalita (Alan Stolz, Jan Šimonek) ... 44 // 3.1 Pooperační mortalita ... 44 // 3.2 Pooperační morbidita ... 45 // Literatura ... 47 // 4 Časové trendy chirurgické terapie bronchogenního // karcinomu (Alan Stolz, Robert Lischke) ... 48 // Literatura ... 50 // 5 Predoperační zhodnocení pacienta a stanovení rizika // pooperačních komplikací (Alan Stolz, Pavel Pájko) ... 52 // 5.1 Rizikové faktory ... 53 // 5.1.1 Kouření ... 53 // 5.1.2 Výživa ... 54 // 5.1.3 Věk... 55 // 5.1.4 Neoadjuvantní terapie ... 55 // 5.1.5 Vliv počtu operací na morbiditu ... 57 // 5.1.6 Kardiovaskulární zdatnost ... 57 // 5.2 Vyšetření ventilačních funkcí pacienta před plieni // resekcí ... 58 // 5.2.1 Spirometrie ... 58 // 5.2.2 Difúzni kapacita pro oxid uhelnatý ... 59 // 5.2.3 Vyšetření krevních plynů ... 59 // 5.2.4 Funkční vyšetření pacienta ... 59 // 5.2.5 Předpokládaná
hodnota plicních funkcí // po resekci ... 61 // Literatura ... 64 // 6 Operační technika a její vliv na pooperační // komplikace (Alan Stolz, Pavel Pafko) ... 67 // 6.1 dorakotomický a videotorakoskopický přístup ... 67 // 6.2 Sutura bronchu ... 69 // 6.3 Lymfadenektomie... 70 // 6.4 Krytí pahýlu bronchu ? posílení sutury bronchu ... 75 // 6.5 Hrudní drenáž ... 78 // Literatura ... 78 // 7 Pooperační péce (Robert Lischke, Vladimír Bicek) ... 82 // 7.1 Monitoring pacienta ... 82 // 7.2 Péče o hrudní drény ... 83 // 7.2.1 Hrudní drény a drenážní systémy ... 83 // 7.2.2 Péče o hrudní drény... 88 // 7.3 Kontrola pooperační bolesti ... 90 // 7.3.1 Vliv přístupu na pooperační bolestivost ... 91 // 7.3.2 Možnosti léčby pooperační bolestivosti ... 92 // 7.4 Prevence tromboembolické nemoci ... 96 // Literatura ... 97 // 8 Pneumonie (Alan Stolz, Pavel Pafoo) ... 99 // 8.1 Klinický obraz pneumonic ... 102 // 8.2 Diagnostika pneumonic ... 103 // 8.3 Terapie pneumonic ... 105 // Literatura ... 106 // 9 Akutní trauma plic (Vladimír Bicek, Alan Stolz) ... 108 // 9.1 Incidence a mortalita akutního traumatu plic... 108 // 9.2 Patologické změny u akutního traumatu plic... 109 // 9.2.1 Histopatologické změny ... 109 // 9.2.2 Patofyziologické změny ... 110 // 9.3 Rizikové faktory - chirurgické a perioperacní ... 112 // 9.3.1 Bilance tekutin ... 112 // 9.3.2 Porušená lymfatická drenáž ... 113 // 9.3.3 Chirurgická technika ... 113
// 9.3.4 Jednostranná plieni ventilace ... 114 // 9.3.3 Hyperoxie ... 114 // 9.3.6 Volumové trauma ... 115 // 9.3.7 Ischemicko-reperfuzní poškození ... 116 // 9.3.8 Přesun mediastina po pneumonektomii ... 116 // 9.4 Klinický obraz akutního traumatu plic ... 117 // 9.5 Prevence a terapie ALI/ARDS ... 119 // Literatura ... 122 // 10 CA\y\otorax (Alan Stolz, Robert Lischke) ... 124 // 10.1 Anatomie mízovodu ... 124 // 10.2 Biochemie chylu ... 125 // J // 10.3 Mechanismus vzniku chylotoraxu ... 126 // 10.4 Klinický obraz chylotoraxu ... 127 // 10.5 Diagnostika chylotoraxu ... 128 // 10.6 ferapie chylotoraxu ... 130 // 10.6.1 Konzervativní terapie ... 131 // 10.6.2 Operační terapie ... 133 // Literatura ... 136 // 11 Prolongovaný únik vzduchu (Alan Stolz, Jan Schiitzner) . .. // 11.1 Rizikové faktory prolongovaného úniku vzduchu ... 1 1.2 Peroperační možnosti snížení rizika úniku vzduchu . . . // 1 1.3 Pooperační péče o pacienty s únikem vzduchu... // 11.4 Terapie prolongovaného úniku vzduchu ... // Literatura ... // 138 // 138 // 139 145 147 // 151 // 12 (Alan Stolz, Jan Schiitzner) ... 154 // 12.1 Patogeneze atelektázy ... 154 // 12.1.1 Anestezie ... 155 // 12.1.2 Bolest ... 156 // 12.1.3 Bronchiálni sekrece ... 156 // 12.1.4 Mechanické faktory na úrovni bronchi! ... 157 // 12.1.5 Dysfunkce bránice ... 157 // 12.1.6 Resekce hrudní stěny ... 158 // 12.1.7 Dysfunkce hlasivek ... 158 // 12.1.8 Klinický stav pacienta ... 158 // 12.2 Následky atelektázy
... 159 // 12.2.1 Plieni zkrat ... 159 // 12.2.2 Snížení imunity ... 159 // 12.2.3 Poškození alveolů ... 160 // 12.3 Diagnostika atelektázy... 160 // 12.3.1 Diferenciální diagnostika atelektázy ... 163 // 12.4 Terapie a prevence atelektázy ... 164 // 12.4.1 Terapie atelektázy ... 164 // 12.4.2 Preventivní opatrení s ohledem // na pooperační atelektázu ... 166 // Literatura ... 167 // 13 Komplikace bronchiálni sutury a lobární torze // (Robert Lischke, Alan Stolz)... // 13.1 Pooperační torze plieního laloku ... // 13.2 Bronchiálni dehiscence ... // 13.3 Bronchiálni stenóza ... // 13.3.1 Incidence bronchiálních stenóz ... // 13.3.2 Terapie pooperačních bronchiálních // stenóz ... // Literatura // 169 // 169 // 171 // 171 // 172 // 174 // 176 // 14 YLmpyém (Jan Schiitzner, Alan Stolz) ... 178 // 14.1 Rozdělení empyémů ... 179 // 14.2 Patogeneze empyém u ... 179 // 14.3 Stadia empyému ... 180 // 14.4 Klinický obraz empyému ... 181 // 14.5 Diagnostika empyému... 182 // 14.6 Terapie empyému... 184 // 14.6.1 Hrudní punkce a drenáž... 185 // 14.6.2 Intrapleurální fibrinolytika ... 187 // 14.6.3 Chirurgická terapie ... 188 // Literatura ... 190 // 15 Postpneumonektomický empyém a bronchopleurální // písthX (Alan Stolz, Pavel Pafto) ... 191 // 15.1 Enologie postpneiimonektomického empyému ... 191 // 15.2 Diagnostika postpneumonektomického empyému ... 192 // 1 5.3 Strategie terapie postpneumonektomického // empyému ... 194
Literatura ... 202 // 16 Postpneumonektomický syndrom a herniace srdce // (Jan Šimonek, Alan Stolz) ... 205 // 16.1 Postpneumonektomický syndrom ... 205 // 16.2 Herniace srdce po pneumonektomii s resekcí // perikardu ... 210 // Literatura ... 211 // 17 Kardiovaskulární komplikace po plieni resekci // ( Vladimír Bicek, Alan Stolz) ... 213 // 17.1 Fibrilace síní ... 213 // 17.1.1 Incidence fibrilace síní... 214 // 17.1.2 Prevence a profylaxe fibrilace síní ... 216 // 17.1.3 Terapie fibrilace síní ... 217 // 17.1.4 Prevence tromboembolie ... 218 // 17.2 Plieni embolie... 219 // 17.2.1 Patofyziologie plieni embolie ... 220 // 17.2.2 Klinický obraz a diagnostika plieni // embolie ... 221 // 17.2.3 Terapie plieni embolie... 223 // Literatura ... 223 // 18 Peroperační a pooperační krvácení // (Jan Šimonek, Alan Stolz) ... 226 // 18.1 Peroperační a pooperační krvácení... 226 // 18.2 Krvácení při mediastinoskopii ... 228 // Literatura ... 232 // Rejstřík ... 235

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC