Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2010
406 s., [28] s. obr. příl. : il., faksim. ; 20 cm

ISBN 978-80-87378-31-1 (brož.)
Amfibios : práce katedry filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, ISSN 1801-5093 ; sv. 11
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
Souběžné anglické resumé
000191249
Základní východiska a nástin pojmů -- Entomologie -- Chronologie dějin entomologie Hmyz -- Vymezení hmyzu -- Kulturní entomologie a význam hmyzu v kultuře Estetika hmyzu Karla Möbia Nástin teorie vědecké ilustrace Nástin historie vědecké ilustrace -- Dějiny zobrazování hmyzu -- Egypt, Mezopotámie, Blízký východ -- Řecko, Řím, Byzanc -- Středověk -- Renesance -- Dürerovi předchůdci a vlámská iluminace Dürer -- Rudolfínská Praha Hoefnagel a další -- Zátiší G. Flegel, J. Brueghel a jiní -- Počátky moderní entomologie Aldrovandi a Gessner -- Mikroskopici -- Bionomové -- Carl Linné -- Doba polinnéovská a období národních škol, -- od živosti k preparaci Německý kulturní okruh Francie -- Anglosaská oblast Díla doby litografie Díla doby nejnovější -- Brouk (skarabeus, roháč, chroust, slunéčko i mandelinka) -- Etymologie -- Slunéčko — mytologie v etymologii -- Kult, mytologie a nej starší obrazové doklady ---
Egypt skarabeus a jiní -- Blízký východ -- Antika -- Středověk -- Brouci v umění -- Lékařské knihy -- Raná entomologie -- Bionomové a mikroskopici -- Polinnéovská doba -- Mandelinka bramborová entomologie a propaganda -- Sarančata a kobylky -- Etymologie -- Pravěk -- Mezopotámie -- Egypt -- Antika -- Bible -- Středověk -- Kobylky Apokalypsy Ilustrace náletů kobylek Umění Věda -- SvfTILKA -- Mytologie (a etymologie) jihoamerická Historie (a etymologie) evropská, vědecká -- Kudlanka -- Etymologie Východ -- Starověk Egypt, antika Středověk -- Entomologická věda -- Včela -- Etymologie -- Pravěk -- Starověk -- Kréta a Řecko -- Řím -- Barbaři -- Středověk -- Věda přelomu věků -- Umění přelomu věků -- Věda novověká -- Včely v Římě Urbana VIII -- Rozkvět entomologie -- Symbolika pozdní -- Moucha -- Etymologie Mýty -- Mezopotámie Egypt -- Levanta, bible, Talmud Antika -- Výtvarné umění a moucha Iluminace Musea depicta ---
Zátiší -- Středověká věda a vědecká ilustrace Entomologie novověku Mikroskopici a bionomové Doba polinnéovská -- LlNNÉHO síťokřídlí mravkolev, vážky a další -- Mravkolev Ostatní síťokřídlí Dlouhošíjky Vážky -- Symbolika a etymologie -- Starověk -- Veda Umění Jepice -- Motýli -- Etymologie Pravěk a starověk Kréta a Mykény Antika Bible Středověk Umění a motýli Věda -- Mikroskopici Bionomové Doba po Linném Dodnes -- Veš, blecha, štěnice -- Etymologie Pravěk a starověk Antika -- Bible a Talmud Raný středověk Novověk Mikroskopie Moderní věda -- Blecha a veš v umění a kultuře

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC