Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.12.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Filosofia, 2010
299 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7007-325-4 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 281-299, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
Vydavatel: Filosofický ústav AV ČR
000191295
Úvod (Vladimír Svoboda) -- I. Výrokové spojky -- (Vladimír Svoboda) -- 1. Počátky analýzy na úrovni výroků -- 2. Klasická výroková logika -- 3. Systém klasické výrokové logiky -- 4. Možnosti a omezení logické analýzy prostředky KVL -- 5. Úskalí a alternativy analýzy na úrovni výrokových spojek -- 6. Úskalí logické analýzy na úrovni výrokové logiky -- II. Kvantifikátory -- (Marta Vlasáková, Jaroslav Peregrin) -- 1. Co to je kvantifikátor? -- 2. Od Aristotela po Frega -- 3. Logická analýza pomocí kvantifikátorů -- 4. Zobecněné kvantifikátory -- 5. Problémy s kvantifikátory -- III. Vlastní jména a určité deskripce -- (Marta Vlasáková, Prokop Sousedík) -- 1. Nejasnosti ohledně způsobu analýzy singulárních výroků -- 2. Diskuse o povaze vlastních jmen a deskripcí -- 3. Logická analýza singulárních výroků -- IV. Modální modifikátory -- (Vladimír Svoboda) -- 1. Povaha modální logiky --- 2. Tematizace problémů pro modální logiku -- 3. Vznik moderní modální logiky -- 4. Variantnost modálních modifikátorů -- 5. Standardní systémy modální logiky -- 6. Sémantika modální logiky -- 7. Predikátová modální logika -- 8. Další modální modifikátory -- 9. Aplikace modální logiky v rozboru argumentů -- V. Kondicionály -- (Timothy Childers, Ondřej Majer) -- 1. Úvod -- 2. Relevantní implikace -- 3. Kontrafaktuální kondicionály -- 4. Lewis a Stalnaker -- 5. Lewis-Stalnakerova sémantika a kontrafaktuály v přirozeném jazyce -- 6. Problémy Lewis-Stalnakerovy sémantiky -- 7. Formální systémy pro kontrafaktuály -- VI. Anafora -- (Jaroslav Peregrin) -- 1. Zajímá se logika o to, jak skutečně mluvíme? -- 2. Historie -- 3. Anafora a logická formalizace úsudků -- 4. Kontext v logice -- 5. Kontext vs. možný svět -- 6. Dynamická výroková logika -- 7. Dynamická predikátová logika -- VIL Propoziční a pojmové postoje ---(Marie Duží, Pavel Materna)

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC