Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:14x 
BK
Smíšené literární formy
Biografie
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2010
341 s., [16] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 25 cm + 1 CD

ISBN 978-80-200-1880-9 (váz.)
Literární řada
CD obsahuje nahrávku Máchova Máje - nahráno v Českém rozhlase, vydal Radioservis
Obsahuje bibliografii na s. 310-329, bibliografické odkazy a rejstřík
000191343
Část I. Geneze Máje 47 -- Kapitola 1. Život, dílo a osobnost Karla Hynka Máchy 52 -- Kapitola 2. Máchův vývoj k Máji, zdroje a vlivy 80 -- 1. Zdroje a podněty Máje v Máchově vlastní tvorbě 82 -- 2. Podněty a vlivy české literatury 84 -- 3. Další literární podněty a souvislosti 86 -- Kapitola 3. Zrod a vývoj textu Máje 92 -- Náčrt Máje a jeho další zárodky 94 -- Příloha 1 (Náčrt Máje) 104 -- Příloha 2 (Náčrt Máje, reprodukce Máchova rukopisu) 105 -- Příloha 3 (Zárodky v Zápisníku z let 1833-1835) 106 -- Příloha 4 (Ukázky z Máchova rukopisu Máje s opravami) 107 -- Příloha k Části I: Chronologický přehled událostí, osobností a výtvorů vztahujících -- se k Máchovu životu a dílu 108 -- Část II. Máj jako umělecké dílo (jeho tvary a významy) 115 -- Kapitola 1. Jazyková podoba Máje, Máchova čeština 121 -- Malá příloha: Slovníček nejnutnějších méně známých -- či nejasných výrazů 130 ---
Kapitola 2. Hudebnost, zvukosled, aliterace 132 -- 1. Problém hudebnosti Máje a poezie vůbec 132 -- 2. Hlásková instrumentace (zvukosled a aliterace) 134 -- 3. Závěr 144 -- Kapitola 3. Jamb a polymetrie Máje 145 -- 1. Celková charakteristika typů stop, meter a polymetrie v Máji 146 -- 2. Jambická metra 147 -- 3. Trochejská metra 156 -- 4. Významová funkce meter Máje 157 -- 5. Závěr zhodnocení meter a polymetrie Máje 159 -- Kapitola 4. Rým Máje, jeho typy a podoby 162 -- 1. Skladba rýmů Máje 163 -- 2. Další typy rýmů 166 -- 3. Opakování rýmových dvojic 168 -- 4. Dodatek o asonanci 170 -- 5. Sémantika rýmů Máje 170 -- 6. Závěr 173 -- Kapitola 5. Rýmové konfigurace 174 -- 1. Odstavce, útvary a konfigurace 174 -- 2. Tvarová typologie rýmových útvarů a konfigurací 175 -- 3. K významovému směřování útvarů a konfigurací 177 -- 4. Podrobnější tvarová analýza rýmových konfigurací a jejich významového dosahu 178 ---
5. Shrnutí 186 -- Příloha 187 -- Tabulka I. Statistika odstavců podle počtu veršů 187 -- Tabulka II. Schémata rýmových útvarů a konfigurací odstavců 188 -- Kapitola 6. Lexikální opakování 190 -- 1. Opakování slov prvního typu 190 -- 2. Figury jako prostředky opakování 195 -- 3. K opakování třetího typu 198 -- 4. Shrnutí 200 -- Kapitola 7. Obraz a výraz. Tropy 204 -- 1. Přirovnání 205 -- 2. Metafora a další tropy 210 -- 3. Závěr 215 -- Kapitola 8. Interpretace významů a smyslu Máje 217 -- 1. Významy jednotlivé, dílčí 217 -- 2. Významy středního dosahu 223 -- 3. Velké významy Máje 229 -- Část III. Recepce a ohlasy Máje 243 -- Kapitola 1. Vývoj recepce Máje 249 -- Kapitola 2. Ohlasy a realizace Máje 263 -- 1. Literární ohlasy 263 -- 2. Další umělecké ohlasy a realizace Máje 272 -- Dodatek: O kultu Karla Hynka Máchy a jeho Máje 279 -- Část IV. Závěr: Současné hodnoty a funkce Máje -- 283

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC