Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, c2010
241 s., [4] s. obr. příl. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-83-235-0737-6 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. [203]-224 a rejstřík
Německé resumé
000191422
Słowo wstępne ...9 // Piśmiennictwo X wieku ...11 // Dżieje książki w Polsce. Początki ...13 // Dyplom oblacyjny Dagome iudex ...17 // Komentarz do Reguly św. Benedykta i karta z Pisma Świętego ...19 // Najdawniejsze rocznikarstwo polskie ...21 // Żyiwot pierwszy św. Wojciecha ...25 // Piśmiennictwo XI wieku ...29 // Życie i twórczość Brunona z Kwerfurtu ...31 // Pasja z Tegernsee ...35 // Psalterz Egberta - Codex Gertrudianus ...37 // Kodeks Matyldy ...44 // Wczesnośredniowieczna biblioteka katedry w Gnieżnie ...49 // Ewangeliarz gnieżnieński z zapiskami iryjskimi ...52 // Gnieżnieńskie Missale plenarium ...55 // Dokument Władyslawa Hermana ...57 // Codex aureus Pultoviensis ...59 // Złoty kodeks gnieżnieński ...63 // Sakramentarz tyniecki ...65 // Kórnicki fragment z Willirama ...68 // Piśmiennictwo XII wieku ...71 // Biblioteka katedry poznańskiej ...73 // Gnieżnieńska i krakowska Collectio trium partium ...76 // Wykazy ksiąg w inwentarzach katedry krakowskiej ...79 // Benedykcjonal biskupów krakowskich ...86 // Homiliarze katedry krakowskiej ...87 // Praedicationes katedry wawelskiej ...89 // Krakowski rukopis Etymologii Izydora ...93 // Ewangeliarz emmeramski ...94 // Pontyfikal biskupów krakowskich ...99 // Galia Anonima Kronika polska ...102 // Epistolae canonicae Biblioteki Narodowej w Warszawie ...108 // Bulla Innocentego II z 1136 roku ...111 // List biskupa Mateusza do Bernarda z Clairvaux ...113 // Pieśń Bogurodzica ...115 //
Płocka biblioteka katedralna do końca XII wieku...119 // Biblia płocka biskupa Aleksandra...125 // Moralia super Job papieża Grzegorza ...132 // O cudach św. cesarza Henryka...134 // Ewangeliarz księżnej Anastazji...135 // Homiliarium płockie...138 // Biblia czerwińska ...141 // Perykopy ewangeliczne z Płocka ...143 // Płocki pontyfikal katedralny...145 // Legenda Tempore illo ...151 // Rękopisy benedyktynów lubińskich...153 // Rękopisy z Trzemeszna ...157 // Ewangeliarz kolegiaty kruszwickiej...158 // Wrocławska Glossa Piotra Lombarda ...161 // Carmen Mauri ...162 // Opowieść o Walterze, Helgundzie i Wisławie...166 // Collectarium cysterskie z Lądu...168 // Biblioteka katedry wrocławskiej і Ordinarius Pontificalis Antiquus ...171 // Mistrz Wincenty i jego Kronika ...173 // Dodatek... 179 // Epigrafika...181 // Kancelaria książęca i dokumenty wczesnego średniowiecza...188 // Zakończenie ...195 // Wykaz ważniejszych rękopisów ...197 // Bibliografia...203 // Żródła...203 // Opracowania...206 // Zusammenfassung...225 // Indeks nazwisk ...229

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC