Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Referát, resumé
Publikace z konference
Vyd. 1.
Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2010
97 s. : il. ; 25 cm

ISBN 978-80-248-2324-9 (brož.)
Nad názvem: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě
Obsahuje bibliografie
Část. slovenský a anglický text
000191438
Tereza Hájková -- Zpřístupňování studia lidem se zdravotním postižením v kontextu aktuálního Dlouhodobého záměru pro oblast vysokých škol MŠMT -- Marie Vítková -- Posílení přístupů k inkluzívnímu vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami při přípravě učitelů a speciálních pedagogů na PdF MU -- Jana Swierkoszová -- Kontext dyslexie v dospělém věku -- Kulaté stoly -- Lenka Krhutová -- Koncept „přístupné vysokoškolské vzdělávací prostředí" -- Libor Novosad, Jan Šiška -- Vývoj a aktuální otázky facilitace studentů s SVP na VŠ v ČR -- Jarmila Krkošková -- Perspektivy spolupráce knihoven (MS kraje) v oblasti služeb osobám se speciálními potřebami -- Tomáš Sokolovský -- Diverzita pro OZP a trh práce -- Ostatní příspěvky -- Bernadeta Szczupal -- Vysokoškolské vzdělání a profesní perspektivy studentů s postižením na příkladě Akademie speciální pedagogiky ve Varšavě -- Lenka Kauerová, Zuzana Šporková -- Slunečnice Specializované pracoviště pro studenty se specifickými nároky -- Jana Hrubá -- Třetí rok Národních srovnávacích zkoušek na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava -- Lucia Cintulová -- Dobrovoľctvo ako rovnocenná cesta k vzdelávaniu a integrácii 1’udí s tělesným postihnutím -- Alexandr Gebauer -- Příprava studenta se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole pro přijímací řízení na VŠ v programu
Tělesná výchova -- Martina Veřmiřovská, Jan Veřmiřovský -- Motivace v chemii pro žáky s lehkým mentálním postižením pomocí interaktivní tabule -- Ilona Pešatová, Pavel Pešat -- ICT gramotnost rovná příležitost pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC