Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
Praha : Septima, 1996
59 s. ; 21 cm + 1 příloha

ISBN 80-7216-051-6 (brož.)
Obsahuje bibliografie
000191531
INTEGROVANE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM // OBSAH // Úvod Slr- 5 // 1 K problematice výchovy zrakově postižených dětí ...6 // 1.1 Kategorie zrakově postižených ...6 // 1.2 Způsoby výchovy a vzdělávání zrakově postižených dětí ...8 // 2 Specifické znaky vývoje zrakově postižených dětí ...10 // (Doc.RNDr. M.Vágnerová. DrSc.) // 2.1 Charakteristické znaky psychického vývoje zrakově postižených dětí...10 // 2.2 Vývoj poznávacích procesů u zrakově postižených dětí ...11 // 2.3 Specifické rysy pohybového vývoje zrakově postižených dětí ... 15 // 2.Í Socializace zrakově postižených dětí ...16 // 3 Speciálně pedagogická centra ...18 // 4 Úloha rodiny a školy v procesu integrace ...21 // 4.1 Rodiče v procesu integrace ...21 // 4.2 Dítě v procesu integrace ...23 // 4.3 Spolužáci v procesu integrace ...23 // 4.4 Učitel v procesu integrace ...25 // 5 Základní metodická doporučení pro učitele běžných škol ...27 // 5.1 Specifika výchovy zrakově postiženého dítěte v mateřské škole . .27 // 5.1.1 Rozvoj zrakového vnímání...28 // 5.1.2 Rozvoj sluchového vnímání ...29 // 5.1.3 Rozvoj hmatového vnímání ... 30 // 5.1.4 Rozvoj čichu a chuti ...32 // 5.1.5 Rozvoj řeči ...32 // 5.1.6 Rozvoj estetického vnímání ...33 // 5.1.7 Pohybové činnosti ...34 // 5.1.8 Nácvik sebeobsluhy ...36 // 5.2 Specifika výchovy a vzdělávání zrakově postiženého žáka základní školy
...37 // 5.2.1 Smyslová výchova ...37 // 5.2.2 Tělesná výchova ...38 // 5.2.3 Pracovní výchova ...40 // 5.2.4 Výtvarná výchova...42 // 5.2.5 Hudební výchova ...42 // 5.2.6 Clení ... 4 // 5.2.7 Psaní ... 45 // 5-2.8 Psaní strojem ...’ ’47 // 6 Základní materiálně-technické podmínky integrace ...K // 6.1 Osvětlení ...;... // 6.2 Teplota ... . 4K // 6.3 Hluk ...49 // 6.4 Úprava interiéru ...K // 6.5 Úprava pracovního prostředí ... // 6.6 Kompenzační pomůcky ... // Závěr ...|55 ] // Seznam použité literatury ...57 // Přílohy ...|61] // 1. Slovníček vybraných pojmů souvisejících s problematikou oftalmopedie ... // 2. Literatura z oblasti oftalmopedie... // 3. Časopisy z oblasti speciální pedagogiky pro zrakově postižené .. // 4. Kritéria zrakového postižení doporučená světovou zdravotnickou ] organizací (WHO)... // 5. Znázornění vidění při některých zrakových vadách ... // 6. Nová česká znaková sada Braillova písma ... // 7. Ukázka bezpatkového písma... // 8. Linky s atypickou roztečí I...,...001 // 9. Linky s atypickou roztečí II... .00 // 10. Linky s atypickou roztečí III...00 // 11. Ukázka písma slabozrakého žáka...00 // 12. Ukázka písma žáka se zbytky zraku ...00J // 13. Jednorázový příspěvek na nákup některých kompenzačních pomůcek ...KK // 14. Nároky na bezplatné optické pomůcky...OOj // 15. Metodický pokyn k integraci dětí a žáků se zdravotním postižením
do škol a školských zařízení ve školním roce 1997/98 ...001 // 16. Adresy a územní způsobilost speciálně pedagogických center pro zrakově postižené... // 17. Střediska rané péče o zrakově postižené děti ...0K // 18. Tyfloservis Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS)...00 // 19. Knihovny s možností výpůjčky knih pro nevidomé ... -ѲK // 20. Centra tyflotechnických pomůcek a služeb (TPS) ...00 // 21. Metodická centra informatiky... // 22. Další důležitá pracoviště pro zrakově postižené...-(M

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC