Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Bibliografie
Biografie
Vyd. 1.
Praha : Argo, 2010
390 s., [32] s. obr. příl. : il. (některé barev.), faksim. ; 22 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-257-0269-7 (váz.)
Každodenní život ; sv. 45
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Část. latinský text
000191607
ČÁST PRVNÍ: CURRICULUM VITAE -- 1. Mládí a bakalářské studium v Praze -- 2. Za Wyclifem do Oxfordu -- 3. Magisterium svobodných umění na pařížské Sorbonně -- 4. Univerzitní disputace v Kolíně a Heidelberku -- 5. V předvečer Dekretu kutnohorského -- 6. Jeronýmova vystoupení na kvodlibetu Matěje z Knína -- 7. Ve víru sporů o univerzitní samosprávu -- 8. Zápas o Wyclifa -- 9. Vídeňský proces na konci léta 1410 -- 10. Athleta Antichristi -- 11. Na cestách do Polska a k „Ruthenům" ; -- 12. Radikalizace reformního hnutí a počátky Husova procesu -- 13. Před branami Kostnice -- 14. Potupné odvolání v okovech -- 15. První dny procesu -- 16. Jeronýmova obhajoba a smrt -- SONDY A EXKURZY -- 1. Akta kostnického procesu Jeronýma Pražského -- 2. Datace a okolnosti Jeronýmovy cesty do Jeruzaléma -- 3. Opožděná polemika Dětřicha Niema o původu -- Slovanů a Germánů -- POZNÁMKY I -- ČÁST DRUHÁ: PROLEGOMENA K PRAŽSKÉMU SPORU ---
O UNIVERSALIA REALIA -- 1. Circa universalia sunt dubitaciones non paucae -- 2. Jan Wyclif a jeho Summa de ente -- 3. Počátky pražské diskuse o všeobecninách -- 4. Universalia realia v pojetí Jana Husa a Štěpána z Pálce -- 5. Universalia realia sunt heresis seminaria -- 6. Údajná knihovna mistra Jeronýma a jeho citace autorit -- POZNÁMKY II -- ČÁST TŘETÍ: SOUPIS DĚL JERONÝMA PRAŽSKÉHO -- I. Kvestie a polemiky Quaestiones et Polemica -- 1-1 Quaestio de veritatibus generalibus (UVGS) -- 1-2 Quaestio duplex de formis universalibus (USFU-USEA) -- et de universalibus extra signa -- 1-3 Quaestio de convertibilitate et suppositione terminorum (UUTI) -- 1-4 Quaestio de universalibus a parte rei (UAPR) -- 1-5 Disputatio magistři Blasii Lupi contra magistrům Hieronymum -- de Praga in materia universalium realium cum -- responsionibus eiusdem -- 1-6 Quaestio de potentia materiae primae (UMPP) -- 1-7 Quaestio de mundo architipo (UMAQ) ---
1-8 Obiectiones Mag. Hieronymi de Praga contra quaestionem -- principálem Mag. Michaeli de Malenicz -- II. Štít křesťanské víry Scutum fidei christianae -- III. Chvála Svobodných umění Recommendatio artium liberalium -- IV. Odpřisáhnutí Abjuratio (Professio, Reclamatio) -- Mag. Hieronymi de Praga -- V. Odvolání Revocatio Mag. Hieronymi -- de Praga (cum praeambulo) -- VI. Listy Epistulae -- VI-1 Epistula officiali ecclesiae Pataviensis (Hrad Bítov, 12. září 1410) VI-2 Epistula universis fratribus atque sociis in Hierusalem -- habitantibus (Vídeň, 6. září 1410) -- VI-3 Epistula Sigismundo regi (Kostnice, 7. dubna 1415) -- VI-4 Epistula domino Laczkoni de Kravař (Kostnice, 12. října 1415) -- VII. Polemiky proti Jeronýmovi Pražskému Polemicae contra -- Hieronimum de Praga -- VII-1 Positio Mag. Johannis de Francofordia contra mag. Hieronymum -- de Praga -- VII-2 Disputatio anonymi magistři contra positionem magistři ---
Hieronymi de Praga de universalibus praeter animam -- VII-3 Disputatio anonymi magistři contra duplicem positionem -- magistři Hieronymi de Praga USFU-USEA -- VIII. Nedochované spisy Opuscula perdita -- VIII-1 Positiones, quaestiones, disputationes Parisiis, Heidelbergae -- et Coloniae -- VIII-2 Positiones, quaestiones, disputationes Pragae -- VIII-2a Quaestio Utrum universale sit preter animam (UUSP) -- VIII-2b Positio De corpore Christi (De eucharistia) -- VIII 2c Propositio De motu -- VIII-2d Tractatus De probacione proposicionum -- VIII-2e Tractatus De universo -- VIII-2f Recommendacio pro baccalaureando -- VIII-3 Litterae missiles Stephano de Colonia et Stanislao -- deZnoyma(1404) -- VIII-4 Promluvy a kázání Collaciones et sermones -- VIII-4a Collacio coram rege Bohemie -- VIII-4b Sermo coram rege Ungariae (20. března 1410) -- VIII-4c Sermo coram rege Polonie (březen 1413) -- VIII-4d Sermones epistolares post prandium -- VIII-5 Písně duchovní i světské Cantilenae ---
VIII-5a Spisy o hudbě -- VTII-5b Písně duchovní : -- VIII-5c Písně světské -- IX. Spisy pochybné Spuria -- IX-1 Collecta de probationibus propositionum -- Vydané prameny a literatura -- Soupis rukopisů -- Seznam zkráceně citovaných kvestií -- Seznam zkratek -- Seznam obrazových příloh -- Jmenný rejstřík
(OCoLC)681491320
cnb002089035

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC