Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
Encyklopedie
Biografie
Nové, aktualiz. vyd.
Praha : Svojtka & Co., 2007
792 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty ; 26 cm

ISBN 978-80-7352-823-2 (váz.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje rejstříky
V prelimináriích uvedeno nesprávně: aktualiz. dotisk prvního českého vyd.
000191647
Obsah // // // VESMÍR 10 // Nebe ze Země; objekty na obloze 10 // Teleskopy a observatoře 12 // Hlavní úspěchy astronomie 13 // Neviditelná astronomie 14 // Slunce; struktura a vývoj 16 // Sluneční soustava; vznik; jiné sluneční soustavy 18 // Sluneční soustava; vnitřní planety 19 // Sluneční soustava; vnější planety 20 // Planetární měsíce: měsíce Jupiteru a Saturnu 21 // Planetární měsíce: Uran, Neptun, Pluto; // planetární prstence 22 // Kosmické smetí: meteory a meteority, asteroidy a komety 23 // Hvězdy a mlhoviny: vývoj, typy hvězd 24 // Hvězdy a mlhoviny: supernovy, // dvojhvězdy a vícehvězdy; hvězdokupy 25 // Galaxie: Mléčná dráha 26 // Galaxie: typy; místní soustava 27 // Galaxie: vzájemné působení galaxií 28 // Galaxie: supergalaxie a černé díry 29 // Vývoj vesmíru: od velkého třesku k velkému křachu 30 Dobývání vesmíru: úvod: cesty na Měsíc 31 // Dobývání vesmíru: planetární sondy 32 // Dobývání vesmíru: raketoplán; vesmírné premiéry 33 // Dobývání vesmíru: vesmírné stanice; budoucnost 34 // Mapy hvězdné oblohy 35 // Astronomické tabulky 36 // Významné osobnosti 38 // Slovníček 40 // VĚDY O ZEMI 42 // Dynamická Země: vznik Země 42 // Dynamická Země: zemský magnetismus 43 // Zemská kůra: kry v kůře 44 // Zemská kůra: rozhraní desek, profil kontinentu, porovnání ker 45 // Zemětřesení: stupnice, oblasti sopečné činnosti 46 // Zemětřesení: předpovídání, prevence, velká zemětřesení 47 // Sopky: typy sopečných erupcí, významné sopky 48 // Cykly hornin, typy hornin 49 // Typy hornin 50 // Hlavní metamorfované horniny, klasifikace usazených hornin 51 // Hominotvomé minerály 52 // Tvorba a zpracování minerálů 54 // Paměť hornin: radiometrické datování 56 // Paměť hornin: fosilie 57 // Původ života 58 //
Evoluce ovzduší 59 // Tropické lesy, tvorba uhlí 60 // Vznik hor, dinosauři 61 // Souběžný vývoj na různých kontinentech, vzestup savců 62 // Rodina primátů, měnící se podnebí 63 // Tvář Země: příkopy, zlomy, reliéf světa 64 // Vrásnění, životní cyklus horského hřebene, horotvorná období 65 // Modelování krajiny vodou, nejdelší řeky, největší jezera 66 // Boj proti záplavám, jeskyně, nejvyšší vodopády, nejhlubší jeskyně 67 // Modelování krajiny ledem 68 // Ukládání ledu, poslední doba ledová, fjordy 69 // Modelování krajiny větrem; největší pouště světa 70 // Půdy 71 // Oceány 72 // Oceány: teplota oceánů 73 // Atmosféra: složení 74 // Vývoj atmosféry, cirkulace tepla, teplota a tlak, atmosféra různých planet 75 // Roční období: klimatické extrémy 76 // Podnebí: proudění vzduchu, klimatické zóny 77 // Počasí: meteorologické symboly 78 // Počasí: mraky, hurikány, tajfuny, cyklony a tornáda 79 // Lidské zásahy 80 // Mapy 82 // Významné osobnosti 84 // Slovníček 86 // 2 // ŽIVOT NA ZEMI // PŘÍRODA 88 // Původ života; říše organismů; znaky života 88 // Rostlinná a živočišná buňka; viry; třídění 89 // Genetika; DNA; lidské chromozomy; // genetické inženýrství 90 // Evoluce; divergence a konvergence 91 // Houby: typy; lupeny a rourky 92 // Přehled hub; houby s lupeny; houby bez lupenů 93 // Rostliny: stavba; vývoj; fotosyntéza 94 // Nekvetoucí rostliny; kvetoucí rostliny; opylení 95 // Šíření semen; adaptace; pouštní rostliny 96 // Byliny: pokojové rostliny; plevele 97 // Přehled bylin: dvouděložné 98 // Přehled bylin: jednoděložné 101 // Dřeviny: stromy a keře; bonsaje; ořechy 103 //Přehled dřevin; nahosemenné, krytosemenné 104 // Plodiny: ovoce; zelenina 108 // Přehled plodin 109 //
Přehled plodin: obilniny; bylinky a koření 112 // Živočichové: strategie přežití 114 // Bezobratlí 116 // Bezobratlí: užitečný hmyz, škodlivý hmyz, nebezpeční pavouci 117 // Bezobratlí: měkkýši, korýši 118 // Bezobratlí: pavoukovci 119 // Bezobratlí: členovci 120 // Ryby: systém 122 // Kruhoústí, paryby, lalokoploutvé, kostnaté ryby 123 // Obojživelníci: systém 126 // Obojživelníci: ocasatí, žáby 127 // Plazi: systém 128 // Plazi: želvy, krokodýlové, ještěři, hadi 129 // Ptáci: systém 130 // Ptáci: domácí mazlíčci, držitelé rekordů, nelétaví ptáci 131 // Ptáci 132 // Savci: systém 137 // Savci: typy 138 // Savci 139 // Člověk a příroda: biodiverzita, počet lidí a zvířat; // domestikovaná zvířata; vymřelé rostliny 144 // Některé druhy ohrožené činností člověka 145 // Biotopy v nebezpečí 146 // Ochrana přírody: organizace ochrany přírody 148 // Ochrana přírody: Smlouva o mezinárodním // obchodu ohroženými druhy (CITES) 149 // Národní parky 150 // Významné osobnosti 152 // Slovníček 153 // ČLOVĚK 154 // Lidské tělo: kostra a svaly 154 // Nervový systém 156 // Smyslové orgány 157 // Krev a krevní oběh 158 // Dýchací systém, srdeční choroby 159 // Trávicí systém 160 // Žlázy s vnitřní sekrecí a hormony 161 // Pohlavní systém: antikoncepce, menstruační cyklus 162 // Pohlavní systém: diagnostické testy užívané během těhotenství 163 // Močový systém 164 // Kůže a vlasy 165 // Lidská duše: druhy psychoterapie 166 // Duševní choroby a nejčastější fobie 167 // Spánek a sny 168 // Potraviny a výživa: složení stravy 169 // Vitaminy a minerály 170 // Zdravá výživa 172 // Ideální hmotnost, otravy z potravin 173 // Dieta a její dodržování 174 // Zdraví a nemoc: choroby 175 // Infekční choroby 176 //
Screening a stanovení diagnózy 180 // Imunitní systém, očkování 181 // Alternativní medicína 182 // Druhy léků 183 // Drogy, alkohol a tabák 184 // Zásady první pomoci 185 // Chirurgie 189 // Důležité objevy v medicíně 190 // Péče o zdraví ve světě 191 // Významné osobnosti 193 // Slovníček 195 // // 3 // LIDÉ // NÁRODY A JAZYKY 198 // Počátky člověka: australopitékové a první příslušníci rodu Homo 198 // Paleolit: Homo erectus; jeskynní malby 199 // Migrace: Austrálie; Amerika 200 // Rasa 201 // Kalendář a slavnosti; masopust; mayský kalendář 202 // Zasvěcovací obřady životních změn; narození; smrt 203 // Jazyky: skupiny; teorie; struktura 204 // Ohrožené jazyky, písmo 205 // Významné osobnosti 206 // Slovníček 207 // MYŠLENÍ A VÍRA 208 // Prehistorie; Mezopotámie; I-ťing 208 // Egyptští bohové 209 // Hinduismus 210 // Judaismus 211 // Zoroastrismus; řecká filozofie; konfuciánství; taoismus 212 // Buddhismus; zen-buddhismus 213 // Řecké kulty 214 // Řecké a římské náboženství; bohové; hrdinové; mystické kulty 215 // Křesťanství 216 // Islám; muslimská víra 218 // Islám; keltské náboženství 219 // Skandinávské a germánské kulty; scholasticismus a novoplatonismus 220 // Středověké legendy; šintoismus 221 // Náboženství Střední a Jižní Ameriky; sikhismus 222 Protestantští reformátoři 223 // Protireformace a jezuité; čarodějnictví 224 // Anglikánská církev; kabala 225 // Sekty 17. století; Společnost přátel 226 // Křesťanské hereze, puritánství 227 // Původní americká náboženství; svobodné zednářství 228 Věk rozumu; metodismus 229 // Africká náboženství 230 // Mýty tichomořských ostrovů; náboženství // australských domorodců 231 // Spiritualismus; Plymouthští bratři; // Svědkové Jehovovi 232 //
Adventisté; baháismus; mormoni 233 // Darwinismus; Marx a komunismus 234 // Novodobí svati; parapsychologie; theosofická společnost 235 // Armáda spásy; svitky od Mrtvého moře; letniční hnutí 236 // Psychoanalýza; Freud a Jung; ekumenické hnutí; rámakrišna-vívékánanda 237 // Evangelické hnutí; New age 238 // Významné osobnosti 239 // Slovníček: náboženství 242 // Slovníček: filozofie 243 // POLITIKA A SPOLEČNOST 244 // Politické definice; Organizace spojených národů 244 // Výbory OSN 245 // Evropská unie; občanská práva 246 // Nositelé Nobelovy ceny za mír 249 // Zákonodárné systémy a vytváření zákonů 250 // Zločinnost a právo; druhy; statistiky 252 // Strážci zákona; nejznámější zločinci 253 // Vzdělávání; statistiky; univerzity 254 // Stupeň gramotnosti ve světě 255 // OBCHOD A EKONOMIKA 256 // Typy ekonomiky 256 // Země G7; mezinárodní pomoc a zadluženost 257 // Mezinárodní společnosti 258 // Banky a burza 259 // Významné osobnosti 260 // Slovníček 261 // SPORT A VOLNÝ ČAS 262 // Olympijské hry 262 // Fotbal 264 // Americký fotbal 266 // Australská pravidla fotbalu; ragby 267 // Baseball 268 // Kriket 269 // Hokej; lakros 271 // Tenis; squash 272 // Badminton; stolní tenis; další sporty s pálkou 273 // Basketbal 274 // Netball; volejbal; házená; pětky 275 // Běžecké a technické disciplíny 276 // Gymnastika 278 // Vzpírání 279 // Box 280 // Zápas; bojová umění; šerm 281 // Vodní sporty; plavání; potápění 282 // Vodní sporty; vodní pólo; surfing; vodní lyžování 283 // Vodní sporty; jachting; kanoistika, veslování; vodní motorismus 284 // Střelba na cíl; kuželky; lukostřelba: kulečník 285 // Jezdectví a dostihový sport; jízda na koni; skoky na koni 286 // Jezdectví a dostihový sport; drezúra; závody; pólo 287 //
Zimní sporty; lyžování; sáňkařský sport 288 //Zimní sporty; bruslení 289 // Motorismus; závody; závody do vrchu; motokáry; rallye 290 // Motocykly 291 // Golf 292 // Rybaření 293 // Deskové a stolní hry 294 // Karetní hry 296 // Sporty, koníčky a zábavy 298 // Významné osobnosti 301 // VÁLEČNICTVÍ 304 // Rozhodující bitvy (do roku 1815) 304 // Vojenské termíny (do roku 1800) 305 // Rozhodující bitvy moderního válečnictví 306 // Vojenské termíny (od roku 1815 do současnosti) 307 Moderní výzbroj 308 // Vojenské hodnosti 309 // Významné osobnosti 310 // 4 // SVĚTOVÉ DĚJINY // STAROVĚKÝ SVĚT // 5000 př.n. 1-50» n.l. 312 // 5000-2000 př. n. 1.: kolébky civilizace, // první písmo 312 // 5000-2000 př. n. 1.: faraoni, pyramidy, // Stonehenge 313 // 2000-1000 př. n. 1.: Egypt, minojská Kréta 314 // 2000-1200 př. n. 1.: Chetité, Mykéňané 315 // 1000-300 př.n. 1.: // Šalomounův chrám 316 // 1000-300 př. n. L: řecká kolonizace, // Alexandr Veliký, perské války 317 // Odkaz klasiky 318 // 300 př. n. 1.-500 n. 1.: říše římská 320 // 300 př. n. 1.-500 n. 1.: sedm divů světa, významní římští císaři 321 // RANÝ STŘEDOVĚK 500-1099 n. 1. 322 // 500-999: nájezdy barbarů 322 // 500-999: Keltové, Karel Veliký, arabské výboje 323 // 1000-1099: Vikingové, králové a panovníci v českých zemích 324 // 1000-1099: evropský feudalismus, raná africká království 325 // Středověká křesťanská církev 326 // POZDNÍ STŘEDOVĚK 1100-1399 328 // 1100-1199: křížové války, rytíři 328 // 1100-1198: první univerzity v Evropě, středověké Japonsko 329 // 1200-1299: rozvoj obchodu v Evropě, cechy obchodníků a řemeslníků 330 // 1200-1299: mongolská říše, Velké Zimbabwe 331 // 1300-1399: stoletá válka, černá smrt 332 // 1300-1399: říše Mali, dynastie Ming //
Předkolumbovská Amerika 334 // RENESANCE 1400-1599 336 // 1400-1499: renesance, italské městské státy 336 // 1400-1499: osmanská říše 337 // 1500-1549: reformace 338 // 1500-1549: španělská říše, středověké africké říše 339 // Věk objevů 340 // 1550-1599: evropské drama, boj Holanďanů za nezávislost 342 // 1550-1599: zbraně a brnění, mughalská říše 343 // RANÝ NOVOVĚK 1600-1799 344 // 1600-1649: ruští carové, občanská válka v Anglii 344 // 1600-1649: třicetiletá válka, vědecká // revoluce, obchod v jihovýchodní Asii 345 // 1650-1699: Ludvík XIV., Petr Veliký 346 // 1650-1699: koloniální Nová Anglie 347 // 1700-1749: věk rozumu 348 // 1700-1749: obchod s otroky v Africe, Ašanti 349 // 1750-1799: francouzská revoluce 350 // 1750-1799: americká válka za nezávislost, koloniální Austrálie 351 // Zemědělská a průmyslová revoluce 352 // NOVOVĚK 1800-1999 354 // 1800-1849: napoleonské války 354 // 1800-1849: Irsko, nezávislost Jižní Ameriky; Irsko v 19. století 355 // 1850-1899: evropské kolonie 356 // 1850-1899: americká občanská válka 357 // Vývoj USA 358 // 1900-1918:1. světová válka 360 // 1900-1918: ruská revoluce, nezávislost Irska 361 // 1919-1938: čínská revoluce, zrod fašismu 362 // 1919-1938: občanská válka ve Španělsku, deprese 363 // 2. světová válka 364 // 1946-1967: studená válka, arabsko-izraelský konflikt 366 // 1946-1967: válka ve Vietnamu 367 // Měnící se svět 368 // 1968-1999: revoluce ve východní Evropě, Jihoafrická republika, Kosovo 371 // Významní historikové 372 // Významné osobnosti v dějinách 373 // PANOVNÍCI A PŘEDSTAVITELÉ 388 // Evropské královské rody pocházející od královny Viktorie 388 // Habsburkové, Bourboni a trůn španělský, francouzský a Svaté říše římské 389 //
Političtí představitelé: Austrálie, Československo (Česká republika, // Slovenská republika), Čína, Francie, Kanada 390 // Německo, SSSR 391 // Ruská federace, Spojené státy americké, Velká Británie 392 // VĚDA A TECHNIKA // Úvod 394 // Obory vědy o neživé přírodě 395 // Jednotky a značky 397 // FYZIKA 398 // První objevy 398 // Elektřina, zákony o plynech 400 // Elektromagnetismus 401 // Energie, kinetická teorie 402 // Atom 403 // Kvantová teorie, relativita 404 // Vážení atomů, rozbíjení atomů 405 // Částicová fyzika, jaderné štěpení, polovodiče 406 // Částicová fyzika, lasery, supravodivost 407 // CHEMIE 408 // Alchymie, složení vzduchu 408 // První objevy, průmyslové chemické látky, hoření 409 // Prvky a chemické látky 410 // Chemické prvky, alotropy 411 // Spektrální analýza, chemická barviva 412 // Periodická tabulka, celuloid 413 // Chemické produkty: umělé hedvábí, kaučuk, hliník 414 // Chemické produkty: těžba síry, přírodní kyseliny 415 // Čpavek ze vzduchu a vody, chemické vazby 416 // Plasty 417 // Významné osobnosti (fyzika a chemie) 418 // Slovníček (fyzika a chemie) 419 // MATEMATIKA A POČÍTAČE 422 // Matematika, počítání a měření 422 // Zlomky, úhly a trojúhelníky 423 // Algebra, diferenciální a integrální počet 424 // Analytická geometrie, fraktály, pravděpodobnost 425 // Zpracování a zobrazení dat 426 // Analogové a číslicové počítače 427 // Významné osobnosti 428 // Slovníček 429 // VÝŽIVA A ZEMĚDĚLSTVÍ 430 // Vývoj zemědělství, rybolov 430 // Potravinové plodiny 431 // Rostlinné zdroje, světové lesy 432 // Živý inventář 433 // Živočišné produkty: mlékárenské výrobky, vlna, srst, kožešina a kůže 434 // Nápoje: čaj, káva a kakao, víno, pivo a jablečné víno 435 //
Svět vína: Evropa 436 // Svět vína: Nový svět, odrůdy 437 // Potraviny světa 438 // Farmářství 440 // Zemědělské stroje, chemické látky, hnojiva a pesticidy 441 // Konzervace potravin 442 // Přísady do potravin 443 // NEROSTNÉ ZDROJE A ENERGIE 444 // Energie: rozmístění a spotřeba 444 // Nerosty, uhlí 445 // Ropa a zemní plyn 446 // Jaderná energie 447 // Výroba a rozvod elektřiny 448 // Alternativní energie: sluneční, větrná, vodní, geotermální, rostlinná 449 // Kovové minerály 450 // Nekovové minerály, těžba nerostů 451 // Drahokamy a polodrahokamy 453 // Udržování a obnova 454 // Slovníček 455 // TECHNOLOGIE A INŽENÝRSTVÍ 456 // Rané technologie 456 // Motory, pára, spalování 457 // Silnice 459 // Přehrady 460 // Tunely 461 // Mosty 462 // Mosty, kupole a věže 463 // Mrakodrapy 464 // Výroba 465 // Elektronický průmysl 466 // Počítačové aplikace 467 // DOPRAVA A KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY 468 // První dopravní prostředky 468 // Vodní doprava, průplavy, plachty, moderní pohon 469 Převozní a nákladní lodě, vznášedla a vodní kluzáky 470 // Železnice, elektrifikace a dieselový pohon 471 // Vysokorychlostní vlaky, lineární indukční motory 472 // Městská doprava, tramvaje, trolejbusy 472 //metra a podzemní dráhy 473 // Integrované systémy 474 // Osobní doprava 475 // Nákladní doprava 476 // Letadla 477 // Písmo, tisk 478 // / Tisk 479 // Fotografie 480 // Rozhlas, televize, video 481 // Telekomunikace 482 // Telefony, Internet 483 // Významné osobnosti 484 // Slovníček 486 // Umění a kultura // LITERATURA, POEZIE A DRAMA 490 // Epická poezie, klasické řecké drama 490 // Mysteria, morality a pašijové hry, dvorská poezie 491 // Pastýřská poezie, Shakespearova díla 492 // Sonet, osvícenství 493 // Romantismus, lyrická poezie 494 //
Biografie a autobiografie, gotika, horor a fantazie 495 // Romány 496 // Deníky a eseje, cestopisy 497 // Humor a satira, literatura pro děti 498 // Povídky, novely, historické a válečné romány 499 // Science fiction, detektivní a špionážní literatura 500 // Pseudonymy, erotická literatura 501 // Světové knihovny, laureáti Nobelovy a Pulitzerovy ceny 502 // Královští básníci-laureáti, Booker Prize 504 // Významné osobnosti 505 // DIVADLO, FILM A TELEVIZE 508 // Divadlo: Řecké a římské divadlo, východní divadlo 508 // Středověk a renesance, Commedia dell’arte, vývoj dramatu v 18. a 19. století 509 // Divadlo 19. a 20. století 510 // Film: Hollywood, westerny, muzikály 511 // Komedie a animovaný film, science fiction 512 // Film a clef, film noir, neorealismus 513 // Ruské velkofilmy, válečné filmy 514 // Nová vlna, vítězové cen Americké filmové akademie (držitelé Oscarů) 515 // Televize 516 // Významné osobnosti 517 // HUDBA A TANEC 520 // Hudební pojmy, středověk, renesance 520 // Baroko, klasicisus 521 // Romantismus 522 // Opera, národní hudba 523 //Gramofonový záznam hudby 20. století, balet 524 // Populární hudba, časová osa jazzu a rocku 525 // Jazz a blues, soul 526 // Rock a pop, světová hudba 527 // Významné osobnosti (jazz a rock) 528 // Významné osobnosti (vážná hudba) 530 // VÝTVARNÉ UMĚNÍ A ARCHITEKTURA 532 // Antické umění a architektura: egyptské, řecké 532 // Rané orientální umění a architektura: islámské, buddhistické 533 // Středověk, renesance 534 // Vrcholná renesance, manýrismus 535 // Baroko, holandské umění 17. století 536 // Rokoko, neoklasicismus 537 // Romantismus, východ se setkává se západem 538 // Impresionismus, postimpresionismus 539 // Primitivismus, kubismus a období po něm 540 // Dadaismus a surrealismus, expresionismus 541 //
Mezinárodní modemismus, abstraktní umění 542 // Postmodernismus, feministické umění 543 // Významné sbírky, rekordní ceny na aukcích 544 // Hlavní architektonické slohy 545 // Významné osobnosti 546 // UŽITÉ UMÉNÍ 550 // Čínské bronzy, řecká keramika 550 // Vitráže a tapiserie středověku 551 // Porcelán z období dynastie Ming, francouzský nábytek z období regentství 552 // Wedgwood, Sheraton 553 // / Fabergé, Liberty a spol. 554 // Hnutí Art and Crafts, velké výstavy 555 // Dekorativní sklo, malovaný porcelán 556 // Secese, keramika 557 // /Art déco, svítidla 558 // Židle 20. století, Bauhaus 559 // Významné osobnosti 560 // Slovníček 561 // FOTOGRAFIE A MÓDA 562 // Fotografie: viktoriánský portrét, Muybridge 562 // Válečná fotografie 563 // Dokumentární fotografie sociálních problémů 564 // Man Ray, budoucnost fotografie 565 // Móda: změna tvarů, Coco Chanelová 566 // /60. léta 20. století, návraty módy 567 // Barva, styl ulice 568 // Významné osobnosti (fotografové a módní tvůrci) 569 // POLITICKÁ MAPA SVĚTA 572 // Arktida 574 //Grónsko* 574 // Antarktida 575 //Vědecké výzkumy v Antarktidě 575 //EVROPA 576 //Island, Lotyšsko 578 // Litva, Estonsko 579 //Finsko 580 //Švédsko 581 //Norsko 582 //Dánsko 583 // Velká Británie 584 // Severní Irsko 585 // Irsko 586 // Nizozemsko 587 // Belgie 588 // // Lucembursko, Monako 589 //Francie 590 //Baskové 592 //Andorra 592 // Španělsko 593 //Gibraltar*, Portugalsko 594 //Itálie 595 //San Marino, Vatikán 596 //Malta, Lichtenštejnsko 597 //Švýcarsko 598 //Rakousko 599 /Německo 600 //Polsko 602 //Česká republika, Slovensko 603 //Maďarsko 604 /Slovinsko, Chorvatsko 605 //Bosna a Hercegovina, Makedonie 606 // Jugoslávie 607 //Válka v bývalé Jugoslávii 608 // Albánie 608 //Řecko 609 // Rumunsko 610 //Moldavsko, Bulharsko 611 // Rusko 612 // Čečensko 614 //
Ukrajina, Bělorusko 615 //ASIE 616 //Arménie, Ázerbájdžán 618 // Gruzie, Kurdové 619 //Turecko 620 //Kypr, Libanon 621 //Sýrie 622 //Izrael, Palestina 623 // Jordánsko, Jemen 624 //Saudská Arábie 625 //Omán, Spojené arabské emiráty 626 // Katar, Bahrajn 627 // Kuvajt, válka v Perském zálivu 628 // Irák 629 // Írán 630 // Turkmenistán, Kazachstán 631 // Uzbekistán, Kyrgyzstán 623 // Tádžikistán, Afghánistán 633 // Pákistán 634 // Kašmír 635 // Indie 633 // Nepál, Bhútán 639 // Srí Lanka, Maledivy 640 // Bangladéš 641 // Barma 642 // Thajsko 643 // Kambodža, Laos 644 // Vietnam 645 // Čína 646 // Tibet 648 // Macao*, Mongolsko 649 // Korejská lidově demokratická republika 650 // Korejská republika 651 // Japonsko 652 // Tchaj-wan, Hongkong* 654 // Filipíny 655 // Malajsie 656 // Singapur, Brunej 657 // Indonésie 658 // Východní Timor 659 // AUSTRÁLIE A OSTROVY V TICHÉM OCEÁNU 660 // Austrálie 662 // Nový Zéland 664 // Papua-Nová Guinea, Nová Kaledonie 660 // Šalomounovy ostrovy 666 // Vanuatu, Fidži 667 // Tonga, Samoa 668 // Tuvalu, Nauru 669 // Marshallovy ostrovy, Kiribati 670 // Federatívni státy Mikronésie, Palau, // Francouzská Polynésie* 671 // SEVERNÍ AMERIKA A KARIBSKÁ OBLAST 672 // Kanada 674 // Spojené státy americké 676 // Bermudy* 680 // Mexiko 681 // Guatemala, Belize 682 // Salvador, Honduras 683 // Nikaragua, Kostarika 684 // Panama, Panamské průplavové pásmo 685 // Kuba 686 // Bahamy, ostrovy Turks a Caicos, Jamajka, Kajmanské ostrovy* 687 // Haiti, Dominikánská republika 688 // Portoriko, Americké Panenské ostrovy*, Britské Panenské ostrovy*, Antigua a Barbuda 689 //
Svatý Kryštof a Nevis, Anguilla, Montserrat*, Svatá Lucie 690 // Dominika, Guadeloupe*, Martinik 691 // Barbados, Grenada 692 // Svatý Vincenc, Trinidad a Tobago 693 // JIŽNÍ AMERIKA 694 // Kolumbie 696 // Venezuela 697 // Guyana, Nizozemské Antily a Aruba* 698 // Surinam, Francouzská Guyana* 699 // Ekvádor, Galapágy 700 // Peru 701 // Chile 702 // Paraguay, Uruguay 703 // Bolívie, Falklandské ostrovy 704 // Argentina 705 // Brazílie 706 // AFRIKA 708 // Maroko, Západní Sahara 710 // Mauritánie, Kapverdy 711 // Alžírsko 712 // Tunisko 713 // Libye, Čad 714 // Egypt 715 // Súdán 716 // Etiopie, Eritrea 717 // Somálsko, Džibutsko 718 // Senegal, Gambie, Guinea-Bissau 719 // Guinea, Sierra Leone 720 // Libérie, Pobřeží Slonoviny 721 // Mali, Burkina 722 // Ghana 723 // Togo, Benin 724 // Nigérie 725 // Niger, Kamerun 726 // Středoafrická republika, Rovníková Guinea 727 // Gabon, Svatý Tomáš, Konžská republika 728 // Angola 729 // Demokratická republika Kongo (Zair) 730 // Rwanda, Burundi 731 // Keňa 732 // Uganda, Tanzanie 733 // Zambie, Malawi 734 // Mosambik, Zimbabwe 735 // Jihoafrická republika (Jižní Afrika) 736 // Botswana, Lesotho 738 // Namibie, Svazijsko 739 // Madagaskar 740 // Komory, Seychely 741 // Mauricius 742 // Mezinárodní časová pásma 742 // MAPY A TABULKY 743 // Světové statistiky 743 // REJSTŘÍK MAP 745 // Rejstřík 763 // * Hvězdičkou jsou označena závislá území
(OCoLC)236551864
cnb001761274

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC