Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 2., uprav.
Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010
97 s. : il. ; 21 cm

ISBN 978-80-7013-525-9 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 97
000191677
Systém nutriční péče, nutriční tým (Urbánková) -- 2.1 Nutriční tým -- 2.2 Nutriční screening -- 2.3 Systém nutriční péče -- Malnutrice (Urbánková) -- 3.1 Definice malnutrice, rozdělení -- 3.2 Diagnostika -- 3.2.1 Anamnéza -- 3.2.2 Fyzikální vyšetření -- 3.2.3 Laboratorní diagnostika -- 3.3 Klinický obraz a změny organizmu při malnutrici -- Dietní systém (Marková) -- 4.1 Obecné zásady dietního systému, léčebná výživa -- 4.2 Přehled základních diet -- 4.3 Indikace individuálních nutričních postupů a nutriční hodnota a trojpoměr živin u dietních postupů -- 4.3.1 Diety restriktivní -- 4.3.2 Diety se změněným profilem důležitých nutrientů -- 4.3.3 Diety základního typu při omezení příjmu potravy -- Potřeba energie a substrátů ve výživě (Urbánek) -- 5.1 Energie -- 5.2 Sacharidy -- 5.3 Aminokyseliny -- 5.4 Tuky -- 5.5 Makronutrienty -- 5.5.1 Natrium -- 5.5.2 Kalium -- 5.5.3 Fosfor -- 5.5.4 Magnézium ---
5.6 Mikronutrienty -- 5.6.1 Vitaminy -- 5.6.2 Stopové prvky -- 5.7 Imunonutrice -- Enterální výživa (Urbánek) -- 6.1 Výhody enterální výživy, její indikace, kontraindikace -- 6.2 Cesty podání -- 6.2.1 Sipping -- 6.2.2 Výživa sondou -- 6.2.3 Výživa gastrostomií či jejunostomií -- 6.3 Způsob podání -- 6.4 Komplikace -- 6.5 Přípravky -- 6.5.1 Polymerní výživa -- 6.5.2 Oligomerní a elementární přípravky -- 6.5.3 Modulární dietetika -- 6.5.4 Speciální přípravky enterální výživy -- 6.5.5 Úloha vlákniny v enterální výživě -- 6.5.6 Přípravky pro sipping orální nutriční doplňky -- 7 Parenterální výživa (Urbánková) -- 7.1 Dělení parenterální výživy -- 7.1.1 Podle cesty aplikace -- 7.1.2 Podle podílu na výživě -- 7.1.3 Podle typu aplikovaných roztoků -- 7.1.4 Podle délky podávání -- 7.2 Indikace parenterální výživy -- 7.3 Kontraindikace parenterální výživy -- 7.4 Cesty aplikace ---
7.5 Komplikace parenterální výživy -- 7.5.1 Komplikace spojené s katétrem -- 7.5.2 Metabolické komplikace -- 8 Nutriční péče u stavů a onemocnění v chirurgii (Urbánek) -- 8.1 Nutriční péče u obézního pacienta -- 8.2 Akutní pankreatitida -- 8.3 Chronická pankreatitida -- 8.4 Diabetes mellitus -- 8.5 Nádorová onemocnění -- 8.6 Respirační insuficience -- 8.7 Zánětlivá onemocnění střeva -- 8.8 Popáleninové trauma -- 8.9 Kritický pacient se syndromem multiorgánové dysfunkce -- 8.10 Syndrom krátkého střeva -- 8.11 Píštěle -- 8.12 Nutriční podpora u akutního ledvinného selhání -- 8.13 Nutriční podpora u léčby chronických ran -- 8.14 Nutriční podpora ve stáří -- 9 Perioperační výživa (Urbánek, Urbánková) -- 9.1 Obecné zásady -- 9.2 Zvláštnosti výživy po některých operačních výkonech -- 9.2.1 Výživa u pacientů po výkonech na zažívacím traktu — ---
9.2.2 Zvláštnosti výživy u pacientů v perioperačním období po výkonech v oblasti hlavy a krku -- 9.2.3 Perioperační výživa v traumatologii -- 9.2.4 Perioperační výživa u výkonů mimo GIT -- 10 Monitorování při podávání umělé výživy (Urbánek) -- 11 Příklady rozpisů výživy u pacientů (Urbánek)

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC