Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2010
365 s. : il. ; 23 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-251-3033-9 (brož.)
Podrobná uživatelská příručka
Obsahuje rejstřík
000191723
JÍL -- Orientace v prostředí Wordu -- Spuštění a ukončení programu -- Spuštění programu Microsoft Word 2010 v operačním systému Windows 7 nebo Viste -- Spuštění programu Microsoft Word 2010 v operačním systému Windows XP -- Zavření programu Microsoft Word 2010 Přepínání mezi otevřenými dokumenty Popis obrazovky programu Pás karet -- Minimalizace pásu karet -- Obnovení pásu karet -- Přizpůsobení pásu karet -- Přístup k příkazům pomocí klávesových zkratek -- Popis pásu karet Karty zobrazované v případě potřeby -- Kontextové karty -- Aplikační karty Panel nástrojů Rychlý přístup -- Přesunutí panelu nástrojů Rychlý přístup -- Přidání příkazu na panel nástrojů Rychlý přístup Plovoucí minipanel nástrojů Spouštěče dialogových oken Galerie Živý náhled Práce s dokumentem Koncepce dokumentu Složení stránky Pravítka -- Zobrazení nebo skrytí vodorovných nebo svislých pravítek Práce s pravítky ---
Umísťování zarážek tabulátorů na pravítko Akce -- Zapnutí akcí Používání akcí Typy akcí -- Tlačítka možností zobrazená v dokumentu -- Tlačítko Možnosti automatických oprav Tlačítko Možnosti vložení Nápověda -- Práce s nápovědou Hledání v nápovědě -- Přepínání mezi nápovědou online a offline Otázky a odpovědi -- 2 -- Práce s dokumenty -- Vytvoření nového dokumentu -- Vytvoření nového prázdného dokumentu -- Vytvoření nového dokumentu na základě existující šablony -- Vytvoření nového dokumentu na základě existujícího dokumentu Otevření existujícího dokumentu Uložení vytvořeného dokumentu -- Uložení nepojmenovaného dokumentu -- Uložení pojmenovaného dokumentu -- Uložení dokumentu pod jiným názvem -- Uložení dokumentu ve formátu Wordu 97-2003 -- Uložení dokumentu ve formátu PDF nebo XPS -- Uložení dokumentu ve formátu vhodném pro jiný program ---
Uložení vytvořeného dokumentu jako šablony Zavření dokumentu Odstranění dokumentu Užitečné tipy při práci s dokumentem -- Převedení dokumentu do nového formátu -- Obnovení dokumentu při poškození -- Obnova souboru po havárii -- Průběžné ukládání změn v dokumentu -- Vložení souboru do otevřeného dokumentu -- Sdílení souborů v rámci předchozích verzí Wordu -- Otevření souborů vytvořených v jiných aplikacích -- Použití různých fontů v dokumentech Zobrazení dokumentu -- Náhled dokumentu před tiskem -- Zobrazení oken v dokumentu -- Chráněné zobrazení -- Ochrana dokumentu -- Ochrana celého dokumentu Ochrana dat v dokumentu Otázky a odpovédi -- 3 -- Základní úpravy dokumentu -- Začínáte psát dokument -- Význam některých kláves používaných při psaní Skok na novou stránku Pohyb v dokumentu -- Vyznačení oblasti textu a označení objektů ---
Zrušení označení Označení nesouvislé oblasti Označení tabulky Označení objektu -- Označení odstavců se stejným formátováním Kopírování a vložení textu -- Kopírování pomocí myši -- Kopírování ve zobrazení osnovy -- Vkládání stejného textu na více míst -- Kopírování formátu -- Pravidla při kopírování Přemístění textu v dokumentu -- Přemístění textu pomocí myši -- Přemístění v zobrazení osnovy Zobrazení možností pro vložení textu a objektů Nastavení vložení dat ze schránky do dokumentu Práce se schránkou sady Office Vymazání textu Vymazání formátování Otázky a odpovédi -- 4 -- Formátování textu v dokumentu -- Formátování znaků -- Formátování znaků pomocí tlačítek na kartě Domů Formátování pomocí dialogového okna Písmo -- Formátování odstavce -- Formátování odstavce pomocí tlačítek na kartě Domů ---
Formátování pomocí dialogového okna Odstavec Odstavcové zarážky a jejich využití Způsoby zarovnání odstavce Použití tabulátorů a jejich význam -- Vytvoření tabulátorů -- Odstranění tabulátorů -- Práce s tabulátory Vytvoření odrážkového seznamu Vytvoření číslovaného seznamu Vytvoření víceúrovňového seznamu Otázky a odpovědi -- fSSL -- Pokročilé formátování, motivy a styly -- Styly -- Práce se styly -- Změna a nastavení stylů Číslování nadpisů Číslování stránek dokumentu -- Vložení číslování do dokumentu -- Uložení výběru jako čísla stránky Záhlaví a zápatí dokumentu Přechod na určité místo v dokumentu Hledání a nahrazování v dokumentu Dělení slov -- Ručně vkládané dělení slov -- Automatické opravy -- Možnosti automatických oprav -- Kontrola pravopisu -- Kontrola gramatiky -- Jazyk dokumentu a slovníky -- Tezaurus -- Překlady -- Nastavení vzhledu stránky ---
Okraje dokumentu Orientace stránky -- Velikost stránky Sloupce -- Konec stránky a oddílů -- Nastavení číslování řádků -- Pokročilé nastavení vzhledu stránky Náhled před tiskem Tisk dokumentu -- Použití automatického formátování -- Rychlé části -- Zobrazit formátování -- Oddíly -- Ohraničení -- Ohraničení a stínování textu -- Ohraničení tabulky -- Ohraničení plovoucího objektu -- Rychlé vytvoření vodorovné čáry Pozadí a ohraničení stránky -- Vodoznak -- Barva stránky -- Ohraničení stránky Titulní stránka Stínování Iniciály -- Otázky a odpovědi -- Odkazy, citace, obsah a rejstřík -- Záložky v dokumentu Poznámky pod čarou -- Jak vkládat poznámku pod čarou a vysvětlivky Změna způsobu označení poznámek Záměna poznámek pod čarou za vysvětlivky a naopak Další práce s poznámkami pod čarou Vícenásobný odkaz na jednu poznámku Odstranění poznámek Vytvoření bibliografie ---
Přidání nové citace a pramene do dokumentu -- Vyhledání pramene -- Úprava zástupného textu citace -- Vytvoření bibliografie Uložení bibliografie jako stavebního bloku Titulky -- Křížové odkazy Seznam obrázků Obsah dokumentu -- Vytvoření obsahu Ruční vytvoření obsahu Práce s obsahem -- Vytvoření rejstříku -- Ruční označení položek rejstříku Automatické označení položek rejstříku Vygenerování rejstříku do dokumentu -- Vytvoření hypertextového odkazu -- Otázky a odpovědi -- 7 -- Tabulky -- Vytvoření tabulky -- Vytvoření tabulky zadáním parametrů -- Vytvoření tabulky kreslením Výběr oblastí v tabulce Vkládání hodnot a objektů do tabulky Formátování tabulky -- Styly tabulky -- Ohraničení a stínování tabulky Úprava tabulky -- Zarovnání buněk uvnitř tabulky -- Použití tabulátorů v tabulce -- Přidání či ubrání buněk tabulky -- Sloučení a rozdělení buněk ---
Úprava šířky sloupců a výšky řádků -- Konverze mezi textem a tabulkou -- Odstranění ohraničujících čar Řazení dat v tabulce Výpočty v tabulce -- Výpočet v tabulce za použití hodnoty mimo tabulku -- Vložení hodnoty z tabulky do textu -- Aktualizace vzorců Otázky a odpovědi -- 8 -- Hromadná korespondence_ -- Hromadná korespondence -- Tvorba dokumentů hromadné korespondence pomocí průvodce Výběr typu dokumentu Výběr počátečního dokumentu Výběr zdroje dat -- Vložení slučovacích polí do dokumentu Zobrazení náhledu -- Dokončení hromadné korespondence Vytvoření a tisk jednotlivých obálek a štítků -- Vytvoření jedné obálky Vytvoření stránky štítků Otázky a odpovědi -- 9 -- Práce s objekty, grafy, SmartArty a jinými objekty  -- Kliparty -- Hledání klipartu -- Přidání klipu do Galerie médií -- Přidání popisku ke klipartům ---
Zobrazení vlastností klipu Zobrazení Galerie médií Vložení obrázku ze souboru Formátování klipartu a obrázků Vložení textového pole -- Vložení textu a obrázku do textového pole -- Úprava textového pole Obrazce -- Použití kreslicího plátna Vytvoření WordArtu -- Formátování textových polí, obrazců, WordArtů a kreslicího plátna Vytvoření vodoznaku Vytvoření SmartArtu Vložení grafu -- Rozložení grafu -- Název a popis grafu, jeho os a dat Zobrazení a další formátování grafu -- Vložení snímku obrazovky Otázky a odpovědi -- Spolupráce -- Práce s komentáři -- Vkládání komentářů -- Nastavení možností komentářů -- Úpravy komentářů Sledování změn v dokumentu -- Zobrazení změn -- Způsob zvýraznění změn -- Označení změny -- Úprava změny -- Přijmutí a odmítnutí změny Společné akce pro komentáře a revize -- Barvy -- Bubliny -- Podokno revizí ---
Změny týkající se sledovaných změn a komentářů na kartě Revize -- Tisk komentářů a sledovaných změn Porovnání dvou dokumentů -- Porovnání dvou dokumentů vedle sebe -- Právní porovnání Formuláře -- Vkládání ovládacích prvků -- Zamčení formuláře Makra -- Zamknutí dokumentu proti změnám -- Odeslání dokumentu e-mailem -- Uložení na web SharePoint -- Publikování dokumentu na web Windows Live -- Publikování dokumentu jako příspěvku do blogu -- Otázky a odpovědi -- *Jte -- Vazby na další programy_2 -- Vazby mezi programy -- Vazba mezi dokumentem Wordu a sešitem Excelu -- Vložení tabulky z Excelu do Wordu -- Vložení grafu z Excelu do Wordu -- Vložení seznamu Excelu -- Vložení tabulky z Wordu do Excelu Vazba mezi dokumentem Wordu a prezentací PowerPointu -- Poslání prezentace PowerPointu na dokument Wordu -- Poslání dokumentu Wordu do prezentace PowerPoint Otázky a odpovédi ---
Uživatelská nastavení programu Microsoft Word -- Úprava uživatelského rozhraní -- Přizpůsobení pásu karet -- Úprava panelu nástrojů Rychlý přístup -- Vytvoření vlastních klávesových zkratek -- Nastavení jazyka zobrazení, nápovědy a popisu ovládacích prvků Zobrazení dokumentu -- Zobrazení programu Microsoft Word -- Zobrazení obsahu dokumentu -- Zobrazení netisknutelných znaků na obrazovce -- Nastavení zobrazení, ve kterém chcete otevírat př

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC