Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
2., opr. vyd.
Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008
2 sv. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-87218-14-3 (příručka ; brož.) ISBN !978-80-87153-67-3 (chyb.)
ISBN 978-80-87153-66-6 (soubor)
ISBN 978-80-87153-68-0 (DVD)
"Vydáno v rámci projektu Vyškolení lektorů a vytvoření výukových materiálů pro tlumočníky znakového jazyka, transliterátory znakované češtiny a vizualizátory mluvené češtiny"--Tiráž
Obsahuje bibliografie
[příručka]. 2008. 79 s. -- DVD. 2008
000192430
Úvod o projektu -- Uvedení do problematiky -- Metodická doporučení -- Tlumočení pro osoby se specifickými jazykovými potřebami -- Sociologické faktory ovlivňující způsob komunikace a vyjadřování -- neslyšících klientů v českém znakovém jazyce -- Vzdělání a vzdělávání neslyšících uživatelů českého znakového jazyka -- Přístupy monolingvní/monokulturní a bilingvní/bikulturní -- ve vzdělávání žáků se sluchovou vadou -- Jak se v projevu neslyšícího uživatele českého znakového jazyka odráží jeho věk -- Neslyšící děti specifika tlumočení dětským klientům -- Různost projevů v českém znakovém jazyce neslyšících mužů a že 18 -- Doba a míra osvojení jazyka neslyšícího uživatele českého znakového jazyka -- Skupina neslyšících uživatelů českého znakového jazyka, -- kteří mají ještě jiné zdravotní postižení či jiné zdravotní omezení -- 1. Neslyšící klienti bez nároků na přizpůsobení tlumočení/překladu -- 2. Neslyšící klienti vyžadující přizpůsobení tlumočení/překladu v menší míře -- 3. Neslyšící klienti vyžadující přizpůsobení tlumočení/překladu ve velké míře -- Případová studie: Týmové tlumočení při individuální psychoterapii -- Závěr -- Příloha I: Otázky k zamyšlení -- Příloha II: Etický kodex České komory dumočníků znakového jazyka -- Použitá a doporučená literatura -- O autorech -- O České komoře dumočníků znakového jazyka

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC