Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.5) Půjčeno:27x 
BK
1. vyd. v jazyce českém
[Praha] : Úřad vlády České republiky, 2010
140 s. : il. ; 23 cm

ISBN 978-80-7440-042-1 (brož.)
Monografie ; no. 15
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Pod názvem: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
Obsahuje terminologický slovník
Obsahuje bibliografie
000192456
1 ÚVOD -- Účinnost, efektivita a nákladová efektivita -- 2 DEFINICE A CÍLE PROTIDROGOVÉ LÉČBY -- 3 METODY -- 4 ZAHRNUTÉ ZPRÁVY O ÚČINNOSTI A EFEKTIVITĚ INTERVENCÍ -- 5 DŮKAZY Z EVROPSKÝCH A MIMOEVROPSKÝCH ZEMÍ -- 6 VÝSLEDKY -- 6/1 Farmakologická léčba -- 6/1/1 Farmakologické přípravky pro léčbu poruch souvisejících s užíváním opioidů 6/1/1/1 Krizová intervence -- 6/1/1/2 Farmakoterapie abstinence/detoxifikace od opioidů 6/1/1/3 Farmakoterapie opioidní udržovací léčby (substituce) 6/1/1/4 Farmakoterapie prevence relapsu -- 6/1/2 Farmakoterapie léčby poruch souvisejících s užíváním stimulancií 6/1/2/1 Detoxifikační léčba poruch souvisejících s užíváním stimulancií 6/1/2/2 Substituční léčba poruch souvisejících s užíváním stimulancií 6/1/2/3 Abstinenční udržovací léčba poruch souvisejících s užíváním stimulancií 6/1/3 Farmakoterapie v léčbě poruch souvisejících s užíváním kanabinoidů 6/2 Psychosociální intervence v léčbě drogové závislosti -- 6/2/1 Kognitivně-behaviorální terapie (cognitive-behavioral therapy, CBT) -- 6/2/2 Motivační rozhovory (motivational interviewing, Ml) -- 6/2/3 Posilování komunitních vazeb (community reinforcement approach, CRA) -- 6/2/4 Contingency management (CM) -- 6/2/5 Cue exposure therapy (CET) -- 6/2/6 Psychodynamické a interpersonální terapie -- 6/2/7 Poradenství -- 6/2/8 Skupinové poradenství -- 6/2/9 Program dvanácti kroků a další svépomocné intervence 6/2/10 Terapeutické komunity a další typy pobytové léčby 6/2/11 Další skupinové a rodinné terapie -- 7 NÁKLADOVÁ EFEKTIVITA RŮZNÝCH TYPŮ PROTIDROGOVÉ LÉČBY ZASTOUPENÝCH V EVROPĚ -- 9 DOPORUČENÍ A POTŘEBY BUDOUCÍHO VÝZKUMU

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC