Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.08.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
SE
Seriál, periodikum
Publikace z konference
Liberec : Technická univerzita v Liberci, [2007]-
sv. ; 21 cm

2008-
Ročenka
Součástí podnázvu je pořadí jednotlivých konferencí a rok konání
Nad názvem: Technická univerzita v Liberci. Akademická poradna a poradna pro zpřístupňování studia lidem se zdravotním postižením ve spolupráci s Sdružením Tulipan, o.s. a Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy (2007); Technická univerzita v Liberci. Akademická poradna a poradna pro zpřístupňování studia lidem se zdravotním postižením ve spolupráci s Sdružením Tulipan, o.s. a Střediskem Euroguidance při Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy (2008)
978-80-7372-314-9 (2007 ; brož.) 978-80-7372-465-8 (2008 ; brož.)
000192513
ROK 2007 :   Libor Novosad: Úvodem, aneb o rovných příležitostech // Sborník Vysokoškolské studium bez bariér: // Marie Kocurová: V ysokoškoláci se specifickými poruchami učení na ZČV v Plzni // Kateřina Hádkova, Jan Šiška: Podpora studentů se speciálními vzdělávacími potřeba­mi na Univerzitě Karlově // Willy Aastrup: From accessibility to usability - od pøístupu k možnosti využití // Vojtěch Eliáš: Vědecká knihovna pro studenty se speciálními potřebami // Michaela Hanousková, Jiří Stodola: Vysokoškolské knihovny pro zrakově postižené // Dušan Simšik, Alena Galajdová, Monika Kopcová: Přístupnost’ webových stránok pre Pudí so zdravotným postihnutím // Zdeňka Telnarová: Projekt EQUAL - pro plný život // Jarmila Klugerová: Vysokoškolské studium speciální pedagogiky a akademické poradenské centrum UJAK // Petr Vyhnánek: Sociální program Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. // Gabriela Smečková: Možnosti zpřístupňování studia pro studenty se zdravotním postižením na UP v Olomouci // Libor Novosad: Vybrané problémy adaptace handicapovaných studentů na vysoko­školské studium // Marcela Adamičková, Libor Novosad: Služby pro studenty se speciálními potřebami na Technické univerzitě v Liberci // Barbora Závodská, Mgr. Andrea Klapuchová: Možnost zapojení žadatelů se speciálními potřebami do Programu celoživotního učení (z pohledu NAEP) // Jana Bogdová, Jana Hrubá, Martina Vahalíková, Jan Žídek: Integrace handicapovaných studentů na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava // Lenka Krhutová: Participace či tokenismus? Poznámky ke zpřístupňování vysokých škol studentům a pedagogům se zdravotním postižením // Rada AVŠP / Libor Novosad. Nový subjekt mezi poradenskými asociacemi - Asociace vysokoškolských poradců (aktualita) //
Sborník HANDICAP 2007: // Josef Slowík: Netransparentní formy sociálního vyloučení u osob se zdravotním postižením // Eva Vosáhlová: Vzdělávání zdravotně postižených - představení projektu EQUAL // Jaroslava Jesenská, Jiři Venci: Odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením // Dušan Šimšík, Alena Galajdová, Monika Kopcová: Vzdelávanie Pudí so zdravotným postihnutím na univerzitách // Jana Bogdová, Jan Žídek: Rovný přístup ke studiu na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava // Jana Hrubá, Martina Vahalíková: ESF pomáhá při studiu handicapovaných studentů na EkF VŠB-TU Ostrava // Jan Nouza, Petr Červa: Hlasové systémy MyVoice a MyDictate pro handicapované uživatele počítačů // Libor Novosad: Rovnost šancí z pohledu dostupnosti zdravotně-sociální péče a služeb pro osoby se zdravotním postižením // Marcela Adamičková: Aktivity Sdružení TULIPÁN - aktuální informace // Jarmila Klugerová: Možnosti a mezníky znevýhodněných osob na trhu práce // Štěpánka Šprynarová, Alena Krnáčová: Ucelená podpora při dětské mozkové obrně // Tereza Šímová: Činnost krajské rady NRZP v Libereckém kraji - východiska a cíle // Edita Nesrstová: Chráněné dílny pro zdravotně postižené v o.s. D.R.A.K. Liberec
ROK 2008 :   Novosad L.: Úvodní esej Standardy kvality sociálních služeb a osoby se zdravotním postižením -- Winnicki T.: State Higher Professional Schools in Poland an Element of Transition to Follow the Bolonia Process Rules -- Peutelschmiedová A.: „Jak získat zbraň a umět s ní zacházet" -- Kocurová M.: Aktuální otázky diagnostiky specifických poruch učení na vysoké škole -- Slowík J.: Cestou k inkluzívnímu vysokoškolskému studiu také v protisměru -- Hádková K.: Možnosti terciárního vzdělávání sluchově postižených v ČR -- Hrubá J.: Studium studentů se specifickými poruchami učení v zorném úhlu jejich kolegů -- Hádková K., Šiška J.: Residenční služby pro osoby s postižením ve 28 evropských zemích analýza a doporučení -- Novosad L.: Vysokoškolské studium pro osoby se zdravotním postižením jako cesta -- k osobnímu i sociálnímu zdraví -- Hrubá J.: Vysokoškolské poradenství ve webovém prostředí -- Bogdová J., Vahalíková M.: Podpora handicapovaných studentů na VŠB-TU Ostrava -- Bogdová J., Vahalíková M.: Služby pro handicapované studenty na VŠB-TU -- Ostrava -- Zezulková E. Studenti se zdravotním postižením na Ostravské univerzitě -- Klugerová, J., Šimáková, L.: Studium bez bariér aneb jak podporovat studenty se speciálními vzdělávacími potřebami na vysokých školách -- Klugerová J.: Pojetí, identifikace a hodnocení kompetencí u člověka s postižením --Ambasová V.: Emancipace lidí s DMO z pohledu psychologa -- Chalupová, E.: Diagnostika specifických poruch učení u vysokoškoláků -- Gonzúrová, W., Míková, H.: Problematika tvorby jednoduchých tyflografických materiálů a její perspektivy -- Misařová, L.: Odstraňování informačních bariér pro studenty se zrakovým postižením -- Verner B.: Alternativní formáty --//
Informace o poradenských, podpůrných a asistenčních službách na Technické univerzitě v Liberci

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC