Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.03.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.5) Půjčeno:7x 
BK
Publikace z konference
Semily : Státní okresní archiv Semily, 2005
342 s. : il., portréty ; 23 cm

objednat
ISBN 80-86254-12-7 (brož.)
Z Českého ráje a Podkrkonoší, ISSN 1211-975X ; suppl. 10
Vydal Státní oblastní archiv v Litoměřicích - Státní okresní archiv Semily pro Pekařovu společnost Českého ráje v Turnově
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Část. polský text, anglická, francouzská a německá resumé
000192596
OBSAH // Úvodní slova (Naděžda Macurová, Hana Maierová, Vladimíra Jakouběová) ... 7 // I. // Jaroslav Med Ideové kořeny ruralismu... 11 // Jiří Brabec Geneze ruralismu... 15 // II. . // Jitka Ranchová Motivy venkovanstvi v české divadelní avantgardě... 21 // Dobrava Moldanová Z galerie předchůdců: Ženské postavy // v patriarchálním světě Josefa Holečka... 28 // Ondřej Macura Josef Holeček a selstvi... 36 // František Všctička Počátek Holečkova cyklu Naši... 39 // III. // Ilona Gwóždž-Szewczenko W krqgu Czartaka. Tendencje ruralistyczne // w polskiej literaturze miqdzywojennej ... 44 // Lubomír Slezák Ruralismus a realita českého venkova v meziválečném období ... 50 Vlastislav Hnízdo Role časopisu Sever a východ v koncepci českého ruralismu ... 60 // Tomáš Pavlíček ? obrysům jednoho modelu literární kultury. // Kulturní publicistika Venkova a časopisu Brázda za druhé republiky’... 70 // Zora Dvořáková Politické procesy s ruralisty v 50. letech 20. století... 85 // Renata Ferklová Ruralismus na pranýři, aneb „Jak bude žit národ, // jemuž se půda stala výrobním prostředkem? " ... 89 // Hana Fajstaucrová Příběh z padesátých let. Václav Prokůpek, // Josef Knap a František Křelina... 105 // Jiří Šouša Ctí, ale nečtou? ? reflexi děl ruralistů na české vesnici... 118 // Jaroslav Vávra Možnosti využití literárních textů ruralistů // na základní škole a gymnáziích... 129
// Josef Bliiml Venkovské inspirace v díle Jana Čarka... 135 // Luisa Nováková Václav Prokůpek a ediční činnost Družstva Moravského kola // spisovatelů věnovaná dětem ... 141 // Vilém Kmuníček Zdeněk Rón a ruralismus ... 145 // Jaroslav Kohout Zdeněk Rón (1889 - 1948), prozaik s duši básníka, // technik s vyznáním samaritána... 149 // Oldřich Spálovský Obraz Podkarpatské Rusi v románě Josefa Knapa „ Puszta "’ .. 153 Pavel Knap Pár vzpomínek na tatínka... 159 // IV. // Martina Halamová Bohumil Jiroušck Střety a paralely českého ruralismu // a katolické literatury... 162 // Michal Bauer Rozhlasová anketa „ Proč mám rád venkov “ ... 169 // Věra Jarolímková Hodnota pokory a oběti v povídkách ?. V. Raise a F. Křeliny . . 172 Dagmar BHimlová Kritik a překladatel Aloys Skoumal - Rusticus... 176 // 5 // T // Hana Svanovská Kritik Bedřich Fučík a rural isté ... 180 // Marcela Pátková Svědectví tradice v recepci Holanově ... 184 // Veronika Broučková Vztah ženy ? venkovu v prózách Pavly Bůžkové... 190 // Zdenčk Beneš Venkov v historickém myšleni Františka Kutnara ... 195 // Pavel Holát Historik František Roubík v časopise Brázda a novinách Venkov___204 // Jaroslava Honcová Činnost Ústřední sociologické komise ČAZ // za první republiky ...212 // Jaroslav Rokoský Agrární strana, ruralisté a tichá hrdinství...219 // V. // Ludomír Kocourek Regionální prvky ruralismu...229 // Jiří Kropáček
Ruralismus - regionalismus - proměny ...234 // Ondřej Kolář Teorie o národní povaze jihočeské v beletristických souvislostech . . . 239 // Jiří Dvořák Regionalisté Josef a Jan Stočti a jejich vztah ? ruralismu ...248 // Ivo Harák Džbán ticha přetéká, aneb Vidění krajiny, aneb Neznámý autor // Jaroslav Jiří Moravec... 262 // Karel Komárek Prozaik Jarolim Schäfer...266 // Závěrečné slovo (Ondřej Macura) ...270 // Resumé ...273 // Přílohy // Véra Nečasová Sever a východ 1925 - 1930. Článková bibliografie ...291 // Karel Čermák Seznam knižních titulů edice Sever a východ z nakladatelství // Müller a spol. v Turnově...328 // Seznam účastníků konference...335 // Obrazová příloha...337 // 6
(OCoLC)83978914
cnb001639768

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC