Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.7) Půjčeno:17x 
BK
1. vyd.
Praha : Libri, 2010
383 s. : il., mapy, portréty ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7277-448-7 (váz.)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
000192622
I. Politický vývoj českých zemí v rámci habsburské monarchie vletech 1705-1792 -- Výchozí stav -- Mezinárodní souvislosti počátku 18. století. Habsburkové -- a války o dědictví španělské -- Vnitřní vývoj v českých zemích a v habsburské monarchii -- na počátku 18. století. Smrt Leopolda I. a Josef I -- (1705-1711) -- Nástup Karla VI. a počátky jeho vlády -- České země ve 20. letech 18. století -- Starosti a obavy posledního Habsburka po meči 20. a 30. léta -- Války 30. let a vrchol diplomatického úsilí Karla VI -- České země ve 30. letech 18. století -- Závěr vlády a smrt císaře Karla VI -- Nástup Marie Terezie a zhroucení garancí pragmatické sankce -- Války o dědictví rakouské (1740-1748) -- Chvíle vydechnutí a první vlna tereziánských reforem -- (1748-1756) -- Sedmiletá válka (1756-1763) -- Druhá vlna tereziánských reforem (50. a 60. léta) -- Politický vývoj na sklonku vlády Marie Terezie (1763-1780) ---
Josef II. v éře své samostatné vlády (1780-1790) -- Vláda císaře Leopolda II. (1790-1792) -- II. Hospodářský vývoj českých zemí a habsburské monarchie v 18. století -- Hospodářské teorie 17. a 18. století a jejich uplatnění -- ve střední Evropě -- Měna a oběživo od poloviny 17. do poloviny 18. století -- Tereziánská měnová reforma, konvenční měna a bankocetle -- Dvorské a zemské ekonomické orgány a jejich reformní -- proměny -- Agrární a poddanská otázka v 18. století -- Sociální skladba českých zemí v 18. století -- III. Kultura a vzdělanost v českých zemích -- a v habsburské monarchii v 18. století -- Osvícenství jeho charakteristika, kořeny a šíření -- Osvícenství v českých zemích -- Osvícenci na vídeňském dvoře -- Svobodní zednáři -- Duchcovská léta starého dobrodruha, literáta a fantasty -- Reformy vysokého školství a Učená společnost ---
Pietismus religiózní protipól osvícenského pohledu na svět Počátky českého národního obrození -- IV. Umění a kultura v českých zemích v 18. století -- Krásná literatura a divadlo na počátku národního obrození -- Výtvarné umění a architektura 18. století -- Malířství -- Sochařství a plastika -- Architektura -- Česká hudba 18. století -- V. Každodennost v 18. století -- Život šlechty -- Život ve městech -- Život na venkově -- Svátky liturgického roku a jejich vliv na každodenní život -- křesťanů v 18. století -- Židé mezi pronásledováním a tolerancí -- Nástup agrární a průmyslové revoluce a jejich vliv -- na každodenní život obyvatelstva -- Móda v 18. století -- Zbraň nezbytný průvodce životem v 18. století -- Raně novověká revoluce ve vojenství -- Armáda habsburské monarchie ve druhé polovině -- 17. a v 18. století -- Lovectví a myslivost -- Nemoci a úmrtnost v 18. století ---
Čarodějnické procesy ostuda barokní éry

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC