Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.01.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.5) Půjčeno:21x 
BK
Vyd. 1.
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2010
176 s. : il., mapy, faksim. ; 25 cm
Externí odkaz    Obsah 

objednat
ISBN 978-80-7422-044-9 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 147-167 a rejstříky
000192643
CELKOVÝ PŘEHLED HISTORICKÝ -- Velkomoravské období -- Velká Morava jihoslovanská, nebo západoslovanská? 11 -- Pojmenování teritoria cyrilometodějské misijní a literární aktivity Historickospolečenské okolnosti příchodu cyrilometodějské misie na Velkou Moravu -- Křesťanství na Velké Moravě v středoevropském kontextu -- Trojjazyčná doktrína a lingua quarta -- Státně mocenský a církevní vztah Velké Moravy k Franské říši -- Motivy Rostislavova poselství do Byzance -- Moravská misie -- Cyrilometodějské dědictví na Velké Moravě po smrti Metodějově -- Mezinárodní rozpětí slovanské písemné vzdělanosti do konce středověku -- Mladší vývoj církevní slovanštiny -- České období 10. a 11. století -- Staroslověnské písemnictví v přemyslovském státě -- Kontinuita staroslověnského písemnictví v Čechách s velkomoravským -- Staroslověnština a latina v Čechách 10. a 11. století ---
Význam staroslověnské knižní vzdělanosti v českých zemích -- Období karolinské (emauzské) -- Historické podmínky založení kláštera Na Slovanech -- PÍSMO -- Historický stav celkově -- Hlaholice. Prameny k jejímu poznání -- Hlaholice. Pojetí jejího původu -- Hlaholice předcyrilometodějská? -- Předlohy hlaholice -- Hlaholice unciála, nebo minuskule? -- Hlaholice. Zavěšování liter na horní linku -- Hlaholice. Symbolická povaha písmen -- Cyrilice -- PÍSEMNICTVÍ -- Velkomoravské období -- Literární východisko -- Texty biblické -- Texty obřadní -- Homilie a oslavné řeči -- Texty právní -- Životopisy a legendy -- Poezie a próza o překladu evangelií -- Velkomoravské literární skladby nejisté -- Myšlenkový odkaz velkomoravského písemnictví -- Česká staroslověnská tvorba v 10. a 11. století -- Skladby životopisně-legendární doložené v církevněslovanských opisech -- Památky jiných literárních žánrů ---
Památky v opisech nedochované, ale jen předpokládané -- Opisy a glosy psané staroslověnštinou českého typu -- Staročeská přepracování staroslověnských textů -- Liturgická dvojdomost slovanského písemnictví na Velké Moravě -- a v Čechách -- Celková charakteristika staroslověnského písemnictví českého -- Literární tvorba emauzská -- Památky -- JAZYK -- Velkomoravské období -- Názory na jazykový podklad staroslověnštiny do osvícenství -- Genetické charakteristiky staroslověnštiny od osvícenství -- Staroslověnština v komplexní jazykové realitě Velké Moravy -- Charakteristické znaky řeči starých Moravanů -- Staroslověnština jako jazyk spisovný -- Srozumitelnost staroslověnštiny na Velké Moravě -- Charakteristické znaky staroslověnštiny -- Staroslověnština moravská: Kyjevské listy -- Staroslověnština moravská komplexně. Dublety -- Stylová stratifikace staroslověnštiny -- Vliv řečtiny. Lidové grecismy ---
Vliv řečtiny. Literární grecismy -- Vliv řečtiny: Tvorba pojmenování, lexikální výpůjčky -- Vliv řečtiny: Syntaktická stavba -- Styl staroslověnštiny. Výběr jazykových prostředků -- Vliv latiny -- Český typ staroslověnštiny -- Jazykové znaky rukopisů českého původu -- Stopy české staroslověnštiny v mladších církevněslovanských opisech -- Vliv staroslověnštiny na starou češtinu -- Období emauzské -- Charvátští hlaholáši v Praze -- Vliv charvátské církevní slovanštiny na češtinu -- CYRILOMETODĚJSKÁ TRADICE V ČESKÝCH ZEMÍCH -- Období do osvícenství -- Období od osvícenství. Životopisná publicistika a poezie -- Vědecká paleoslovenistika -- Evropské souvislosti -- VÝBĚROVÁ LITERATURA

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC