Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.03.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
1. vyd.
Praha : Libri, 2010
534 s. : il., portréty ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7277-391-6 (váz.)
Dějiny států v datech
Chronologické přehledy
Obsahuje bibliografii na s. [473]-483 a rejstřík
000192661
Obsah // I. Prehistorie Uher a nejstarší dějiny Maďarů 7 Prehistorie a historie Uher do příchodu Maďarů 7 Ural a nejstarší dějiny Maďarů 10 // II. Maďaři na cestě do karpatské kotliny a za loupeživých výprav po Evropě (5.-10. století) 13 // III. Uherský stát za vlády Arpádovců (70. léta 10. století-1301) 22 Uhry od 70. let 10. století do roku 1172 24 Česko-uherské vztahy od 11. století do roku 1172 43 // Uhry v letech 1172-1301 43 // IV. Uhry od vymření Arpádovců do bitvy u Moháče (1301-1526) 62 Uhry za interregna a vlády Anjouovců (1301-1382) 66 // Kulturní rozvoj v Uhrách za Ludvíka Velikého ve třetí čtvrtině 14. století 72 Česko-uherské vztahy za Ludvíka Velikého a Karla IV. 74 Uhry v letech 1382-1457 75 // Uhry za vlády Matyáše Korvína a Jagellonců (1458-1526) 87 // V. Uhry v období počátků novověku (1526-1711) 103 // Uhry za osmansko-rakouského soupeření a prvních stavovských povstání proti Habsburkům (1526-1629) 106 Kultura na přelomu 16. a 17. století 119 // Úpadek turecké moci v Uhrách a povstání Ference Rákócziho II. (1630-1711) 124 Kulturní vývoj v letech 1630-1711 140 // VI. Uhry na úsvitu nové doby (1711-1790) 142 // Uhry v době konsolidace po porážce Rákócziho povstání (1711-1740) 144 Uhry za osvícenského absolutismu Marie Terezie a Josefa II. (1740-1790) 148 Národnostní i kulturní vývoj v Uhrách 1711-1790 159 VIL Uhry po Velké francouzské revoluci a ve stínu Svaté
aliance (1790-1848) 164 Uhry po Velké francouzské revoluci (1790-1795) 167 Uhry za vlády kabinetního absolutismu (konec 18. století-1830) 172 Maďarské reformní hnutí ve 30. a 40. letech 19. století 176 Národní hnutí, národnostní otázka, kulturní vývoj (1790-1848) 187 // VIII. Maďarská revoluce a cesta ? rakousko-uherskému vyrovnání (1849-1867) 194 Maďarská revoluce let 1848-1849 197 // Cesta ? rakousko-uherskému vyrovnání (Uhry 1849-1867) 208 Maďarská véda, kultura a školství v letech 1849-1867 218 // IX. Uhry za dualismu (1867-1918) 220 // Počátky rakousko-uherského vyrovnání (1867-1875) 228 Národnostní otázka v Uhrách (1867-1875) 233 Stabilizace rakousko-uherského vyrovnání v Uhrách (1875-1890) 235 Národnostní otázka v Uhrách (1875-1890) 237 Počátky krize dualismu v Uhrách (90. léta 19. století) 238 Národnostní otázka v Uhrách (90. léta 19. století) 242 // Prohloubení krize dualismu v Uhrách před 1. světovou válkou (1899-1914) 244 Národnostní otázka v Uhrách (1900-1914) 251 Uhry za 1. světové války (1914-1918) 253 Maďarská kultura, věda a školství (1867-1918) 258 // X. Maďarsko od rozpadu Uher do konce 2. světové války (1918-1945) 268 Maďarsko ve víru revolucí a za Bethlenovy éry (1918-1931) 274 Maďarsko cestou ke 2. světové válce a po boku Osy (1931-1945) 292 Kulturní vý\’oj, věda a školství 318 // XI. Maďarsko v období socialismu (1945-1988) 320 // Sovětizace Maďarska a rákosiovská
diktatura (1945-1953) 323 Maďarsko v letech 1953-1956 a revoluce roku 1956 340 Socialistické Maďarsko v období kádárismu (1956-1988) 351 Maďarské školství, kultura a věda (1945-1988) 369 // XII. Maďarsko na cestě do soudobé Evropy (1989-2009) 373 Společenské změny a politický vývoj v Maďarsku po roce 1989 377 Maďarské školství, věda, kultura a umění po roce 1989 405 // XIII. Česko-maďarské vztahy v průběhu posledních pěti staletí 408 Česko-maďarské vztahy v 16. a počátkem 17. století 408 Česko-maďarské vztahy v letech 1630-1711 412 Česko-maďarské vztahy v letech 1711-1790 417 Česko-maďarské vztahy v letech 1790-1848 420 Česko-maďarské vztahy za revoluce 1848-1849 434 Česko-maďarské vztahy v letech 1849-1867 436 Česko-maďarské vztahy v letech 1867-1918 442 Česko-maďarské vztahy v letech 1918-1945 448 Česko-maďarské vztahy v letech 1945-1988 455 Česko-maďarské vztahy po roce 1989 461 // Tabulky 466 // Maďarská velkoknížata 466 Uherští králové 466 Hlavy maďarského státu 468 Ministerští předsedové 468 Arcibiskupové ostřihomští 470 Výběrová bibliografie ? maďarským dějinám 473 Bibliografie, soupisy pramenů, příručky 473 Edice pramenů 474 // Celková zpracování maďarských dějin 476 Dílčí syntézy, monografie, soubory studií 477 Jmenný rejstřík 484 Zkratky obecné 528 Zkratky institucí, organizací a zemí 530 Doslov nakladatele 533
(OCoLC)670477467
cnb001997453

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC