Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11.5) Půjčeno:23x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2010
238 s. : il. ; 25 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-247-2951-0 (váz.)
Expert
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 224-234, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000192682
1. Organizační kultura a její vliv na chování organizace -- 1.1 Pojem kultura -- 1.2 Pojem organizační kultura -- 1.2.1 Prvky organizační kultury -- 1.2.2 Struktura organizační kultury -- 1.2.3 Obsah a síla organizační kultury -- 1.2.4 Zdroje organizační kultury -- 1.2.5 Vznik a vývoj organizační kultury -- 1.2.6 Organizační kultura a jedinec -- Shrnutí a závěr -- 1.3 Organizační kultura a národní kultura -- 1.3.1 Dimenze národní kultury -- 1.3.2 Shluky národních kultur -- 1.3.3 Vliv národní kultury na řízení organizací -- 1.3.4 Národní kultura a organizační kultura v mezinárodních firmách -- Shrnutí a závěr -- 1.4 Organizační kultura a strategie -- 1.4.1 Vliv kultury na strategii -- 1.4.2 Vliv strategie na kulturu -- Shrnutí a závěr -- 1.5 Organizační kultura a výkonnost -- 1.5.1 Vliv síly kultury na výkonnost organizace -- 1.5.2 Vliv obsahu organizační kultury na výkonnost organizace ---
1.5.3 Modely organizační kultury ve vztahu k výkonnosti organizace -- 1.5.4 Střet kultur a jeho vliv na výkonnost organizace -- Shrnutí a závěr -- 2. Poznání organizační kultury jako východisko jejího utváření -- 2.1 Typologie organizační kultury -- 2.1.1 Typologie formulované ve vztahu k organizační struktuře -- 2.1.2 Typologie formulované ve vztahu k vlivu prostředí a reakci organizace na prostředí -- 2.1.3 Typologie formulované ve vztahu k fázi vývoje organizace -- 2.1.4 Typologie formulované ve vztahu k chování organizace -- 2.1.5 Typologie patologických obsahů kultury organizace Shrnutí a závěr -- 2.2 Diagnostika organizační kultury -- 2.2.1 Volba úrovně analýzy a indikátorů -- 2.2.2 Volba výzkumného postupu -- 2.2.3 Vymezení jednotky analýzy a volba způsobu zpracování dat -- Shrnutí a závěr -- 3. Utváření a změna organizační kultury -- 3.1 Typy změny organizační kultury -- 3.2 Model změny organizační kultury ---
3.3 Analýza organizační kultury jako východisko změny organizační kultury -- 3.3.1 Definice žádoucího obsahu organizační kultury -- 3.3.2 Porovnání žádoucího a současného obsahu organizační kultury -- Shrnutí a závěr -- 3.4 Implementace a vyhodnocení změny organizační kultury -- 3.4.1 Implementace změny -- 3.4.2 Diagnostika výsledků změny -- Shrnutí a závěr -- 3.5 Nástroje utváření a změny organizační kultury -- 3.5.1 Prvky kultury j ako nástroj e utváření a změny organizační kultury -- 3.5.2 Personální činnosti jako nástroje utváření a změny organizační kultury -- Shrnutí a závěr -- 3.6 Role managementu při utváření a změně organizační kultury -- 3.7 Utváření a změna organizační kultury jako součást strategického -- řízení -- Shrnutí a závěr -- Slovníček pojmu. Použitá literatura

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC