Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:11x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Wolters Kluwer Česká republika, c2010
337 s. : il. ; 21 cm

ISBN 978-80-7357-588-5 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 327-333 a rejstřík
Anglické resumé
000192758
1 Zdroje informací, základní pojmy a geografické vymezení -- 2 Populační vývoj jako globální problém -- 2.1 Vývoj světové populace -- 2.1.1 Přirozený řád reprodukce -- 2.1.2 Demografická revoluce -- 2.1.2.1 Demografická revoluce v Evropě -- 2.1.2.2 Demografická revoluce v neevropských vyspělých zemích -- 2.1.2.3 Demografická revoluce v rozvojových zemích -- 2.2 Demografická struktura populace -- 2.2.1 Struktura podle věku -- 2.2.2 Struktura podle pohlaví -- 2.3 Migrace obyvatel -- 2.4 Rozmístění obyvatelstva -- 2.5 Výhled světové populace -- 2.6 Možnosti řešení demografického problému -- 3 Výživový problém -- 3.1 Výživová doporučení -- 3.2 Podvýživa ve světě -- 3.3 Vývoj produkce potravin -- 3.4 Výživová situace v regionech světa -- 3.4.1 Výživová situace v rozvojových zemích -- 3.4.1.1 Jižní, jihovýchodní a východní Asie -- 3.4.1.2 Blízký východ a severní Afrika -- 3.4.1.3 Subsaharská Afrika -- 3.4.1.4 Latinská Amerika a karibská oblast -- 3.4.1.5 Oceánie a ostatní -- 3.4.2 Výživová situace v tranzitivních ekonomikách -- 3.4.2.1 Evropa a Rusko -- 3.4.2.2 Asijské státy SNS -- 3.4.3 Výživová situace ve vyspělých státech -- 3.5 Faktory ovlivňující potravinový deficit -- 3.5.1 Demografický vývoj -- 3.5.2 Sociální a ekonomická zaostalost rozvojových zemí -- 3.5.3 Půdní fond -- 3.5.4 Degradace půdy -- 3.5.5 Nedostatečné využití půdy -- 3.5.6 Důraz na exportní monokultury
-- 3.5.7 Nízká produktivita práce v zemědělství -- 3.5.8 Vlastnické vztahy k půdě -- 3.5.9 Růst cen potravin -- 3.5.10 Nedostatečný výzkum -- 3.5.11 Ohrožené zdroje potravin z vodních zdrojů -- 3.5.12 Agrární politika a zahraniční obchod -- 3.5.13 Ostrovní charakter ekonomiky -- 3.5.14 Dopravní infrastruktura -- 3.5.15 Chyběj ící sklady a zpracovatelské závody -- 3.5.16 Rozšíření škůdců -- 3.5.17 Nedostatečná podpora žen -- 3.5.18 Nedostatek vody -- 3.5.19 Ztráta biodiverzity -- 3.5.20 Potravinová tabu -- 3.5.21 Specifický hlad -- 3.5.22 Politická nestabilita, válečné a etnické konflikty -- 3.5.23 Nízká vzdělanost -- 3.5.24 Klimatické změny -- 3.6 Možnosti řešení potravinového problému

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC