Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:12x 
BK
1. vyd.
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010
419 s. ; 21 cm

ISBN 978-80-7325-231-1 (váz.)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000192798
I. HERMENEUTIKA JAKO UMĚNÍ VÝKLADU: OD MÝTU K TEXTU -- II. OD UNIVERZÁLNÍ HERMENEUTIKY -- K UNIVERZALITĚ HERMENEUTICKÉHO MYŠLENÍ -- 1. Interpretace a rozumění -- 2. Specifické pojmy hermeneutického myšlení -- Hermeneutický kruh -- Hermeneutický horizont -- Předporozumění, předvedení a předsudek -- Časový odstup -- Správnost a text -- Rec a jazyk -- III. APLIKACE HERMENEUTICKÉHO MYŠLENÍ -- 1. Hermeneutické myšlení a hermeneutická filosofie umění -- Svět umění a ontologie uměleckého díla -- Tvoření a výtvor -- Čas, životnost> dějinnost -- Recepce a porozumění: hray horizont a četba -- Četba-proces rozumění -- Rec uměleckého díla -- 2. Filosofická hermeneutika a moderní teologie -- Hermeneutická dimenze řeči -- Sebeporozumění (Selbstverständnis) -- Existenciální interpretace -- Mýtus a demytologizace -- 3. Hermeneutická filosofie a právní hermeneutika -- Exkurs do českého hermeneutického myšlení20. století -- Právní diskurs a právní interpretace -- Funkce hermeneutických kategorií ve struktuře -- právního myšlení -- Současné hermeneutické problémy právní praxe -- IV. HERMENEUTICKÉ MYŠLENÍ V PORTRÉTECH -- 1. Johann Martin Chladenius -- 2. Johann Gottfried Herder -- 3. Friedrich Ast a Friedrich August Wolf -- 4. Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher -- 5. Wilhelm von Humboldt -- 6. Johann Gustav Droysen -- 7. Wilhelm Dilthey -- 8. Edmund Husserl -- 9. Martin Heidegger -- 10. Hans-Georg Gadamer -- 11. Paul Ricoeur -- 12. Diskuse o hermeneutice v 60. až 80. letech -- dvacátého století -- 13. Jürgen Habermas -- 14. Karl-Otto Apel -- 15. Gadamerova polemika s J. Derridou -- 16. Představitelé filosofické hermeneutiky -- přelomu 20. a 21. století -- 17. Hermeneutického myšlení v české filosofii: Karel Kosík -- 18. Problém rozumění v soudobé anglo-americké filosofii -- Peter Winch -- Charles Taylor -- ZÁVĚR: -- PERSPEKTIVY HERMENEUTICKÉHO MYŠLENÍ

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC