Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Jubilejní sborník
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 2009
315 s. ; 21 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-210-5102-7 (brož.)
Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity ; sv. č. 135
Nad názvem: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra českého jazyka
Obsahuje bibliografie
Vícejazyčný text, anglická a německá resumé
000193103
TEORIE, METODOLOGIE, OBECNÉ PROBLÉMY Thorsten Andersson -- Zum Aufbau des Onomastikons -- Vincent Blanár -- Proper Names in Onymic System and in Social Communication -- Aleksandra Cieślikowa -- „Centrum" we współczesnych badaniach onomastycznych -- Friedhelm Debus -- Deonymisierung -- Milan Harvalík -- Postavení české onomastiky v mezinárodním kontextu -- Isolde Hausner -- Rudolf Šrámek Namenforschung über Grenzen und Räume hinweg -- Karlheinz Hengst -- Zum Problemkreis der Bedeutung von Namen -- Pavol Odaloš -- Kapitolka k vývinu slovenskej onymie -- Martin Ološtiak -- Some Remarks on the So-Called Onymic Motivation -- Willy Van Langendonck -- Proper Names, Grammaticalization and Lexicalization -- Pavol Žigo -- Konvergencie a divergencie v staršom období vývinu slovenčiny a češtiny., -- ANTROPONOMASTIKA Naděžda Bayerová -- O antroponymech v běžné komunikaci -- Edward Breza -- Russian Hypocoristics in Official Names of Polish Citizens ---
KKKяKK KKKKтрKKK-KKKKрKKK -- KяkKK KсKKkтK KK KъKKKрсkKтK KKтрKKKKKKKчKK сKстKKK -- Miloslava Knappová -- K evidenci příjmení v Česku v r. 2007 -- Sirkka Paikkala -- Processes by Which Family-Name Systems Emerge -- Svatopluk Pastyřík -- K aktuálním proměnám současného českého antroponymického paradigmatu -- Jana Pleskalova -- K pojmenovacím zvyklostem v období 12-13. století -- Alexandra Vasilyevna Superanskaya -- Anthroponym vs. Hagionym -- TOPONOMASTIKA Václav Blažek -- Abnoba horstvo bohaté řekami -- Pavel Boháč -- Problémy standardizace geografických jmen -- Jaroslav David -- Budovatelsk, Zoringrad, Melsgottwaldov a Havířov (internacionalizační tendence v honorifikačním motivu) -- Ernst Eichler -- Sprachlandschaften in Sachsen und Böhmen in slawischer Zeit. Albrecht Greule -- Donau, Rhein, Moldau und die Indogermanisierung Europas -- Přemysl Hauser ---
Původní názvy částí Oslavan -- Botolv Helleland -- Metaphoric Naming in Western Norway -- Ewa Jakus-Borkowa Krystyna Nowik -- O słowniku a tergo polskich ojkonimów -- Stanislava Kloferová -- Basy a housle v onomastice a dialektologii -- (Příspěvek k dialektologii pomístních jmen) -- Libuše Olivová-Nezbedová -- Výklad místního jména Podrážek -- Heinz-Dieter Pohl -- Die bekanntesten österreichischen Landschafts und Gebietsnamen Milena Šipková -- In margine lexikografického zpracování pomístních jmen -- na Moravě a ve Slezsku -- Walter Wenzel -- Prinzipien der Ortsnamentypologie,-geographie und-stratigraphie Dargestellt an sorbischen Namen -- CHRÉMATONOMASTIKA Jaroslav Hubáček -- K propriím na železnici -- LITERÁRNÍ ONOMASTIKA -- Fritz Frhr. Lochner von Hüttenbach -- Die Personennamengebung in Louise v. Francois’ Roman -- „Die letzte Reckenburgerin" -- Ingeborg Ohnheiser ---
„Doktor Živago" und seine Namen Zur Wiedergabe russischer Namen in literarischen Übersetzungen -- Ewa Wolnicz-Pawlowska -- Polish Literary Onomastics against Its Slavic Background
(OCoLC)670479349
cnb002109044

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC