Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.7) Půjčeno:17x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2011
159 s. ; 24 cm

ISBN 978-80-247-2941-1 (brož.)
Psyché
Obsahuje bibliografii na s. 149-151 a rejstřík
000193244
1. Teoretická východiska pro práci s výcvikovou skupinou -- 1.1 Základy, na nichž stojí sociálně-psychologický výcvik (SPV) -- tréninkové skupiny a skupiny setkání -- 1.1.1 Tréninkové skupiny -- 1.1.2 Skupiny setkání (encounterové skupiny, e-skupiny) -- 1.2 Historie vývoje SPV v CR v -- 1.3 Interakční psychologický výcvik na vysokých školách v České republice -- 1.3.1 Místo interakčního psychologického výcviku při přípravě studentů -- 1.3.2 Současné podoby interakčního psychologického výcviku -- 1.4 Vymezení sociálně-psychologického výcviku vůči ostatním formám práce ve skupině -- 1.4.1 Srovnání SPV a psychoterapeutického výcviku a výcviku ve skupinové psychoterapii -- 1.4.2 Co ne/lze očekávat od sociálně-psychologického výcviku -- 1.4.2.1 Co sociálně-psychologický výcvik zpravidla umí? -- 1.4.2.2 Co sociálně-psychologický výcvik zpravidla nemůže? -- 1.4.3 Rozdíly mezi SPV a skupinovou terapií ---
1.4.3.1 Účastníci sociálně-psychologického výcviku, kteří -- potřebují pomoc -- 1.5 Skupinová dynamika -- 1.5.1 Prvky skupinové dynamiky -- 1.5.1.1 Struktura skupiny -- 1.5.1.2 Neformální struktura skupiny -- 1.5.1.3 Identita skupiny -- 1.5.1.4 Pozice a role v psychoterapeutickém a výcvikovém procesu -- 1.5.1.5 Skupinová koheze -- 1.5.1.6 Význam a důsledky skupinové koheze -- 1.5.1.7 Tenze ve skupině -- 1.5.1.8 Tvorba podskupin -- 1.5.1.9 Negativní aspekty tvorby podskupin -- 1.5.1.10 Pozitivní aspekty tvorby podskupin -- 1.5.1.11 Cíle skupiny -- 1.5.1.12 Normy skupiny a pravidla fungování skupiny -- 1.5.1.13 Normy v terapeutických a výcvikových skupinách -- 1.6 Podmínky pro práci ve skupině SPV -- 1.6.1 Pravidla a cíle SPV -- 1.6.2 Základní podmínky SPV -- 1.6.3 Techniky (hry) a způsoby práce v SPV -- 1.6.4 Hledisko volby výcvikových metod -- 1.6.5 Kroky pro realizování techniky ve skupině ---
1.6.6 Možnosti a meze využití interakčních metod v SPV -- 1.6.7 Předpokládané mechanismy učení -- 1.6.8 Předpoklady učení na straně účastníků výcviku -- 1.7 Vedení skupiny -- 1.7.1 Vedoucí a jeho úlohy ve výcviku -- 1.7.2 Styl vedení skupin -- 1.7.3 Spoluvedení skupiny -- 1.7.4 Homogenní skupiny -- 1.7.5 Heterogenní skupiny -- 1.7.6 Velikost skupiny -- 1.7.7 Rizikové chování „zkušených" vedoucích -- 1.8 Vývojové fáze skupiny -- 1.8.1 Základní vývojová osa terapeutických a výcvikových skupin -- 1.8.2 Základní osa práce ve výcvikové skupině -- 1.8.2.1 Seznámení -- 1.8.2.2 Spolupráce -- 1.8.2.3 Komunikace -- 1.8.2.4 Důvěra -- 1.8.2.5 Sebepoznání -- 2. Techniky pro práci ve skupině interakčního psychologického výcviku -- 2.1 Úvodní slovo k technikám -- 2.2 Několik důležitých poznámek pro vedoucí skupin -- 2.3 Seznámení -- 2.3.1 Ledolamky, hříčky na rozproudění a uklidnění -- 2.4 Spolupráce ---
2.5 Komunikace -- 2.6 Důvěra -- 2.7 Sebepoznání -- 2.8 Techniky celodenní-pobytové

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC