Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
2., změn. a dopl. vyd.
Praha : Karolinum, 2010
483 s. : il. ; 21 cm

ISBN 978-80-246-1863-0 (brož.)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000193246
1. Bezpečnost hrozby rizika -- 1.1 Bezpečnost, její koncept a souvislosti (Libor Stejskal) -- 1.2 Bezpečnostní hrozby a bezpečnostní rizika (Jan Eichler) -- 2. Bezpečnost ČR legislativní a ekonomický kontext -- 2.1 Ústavní úprava zajišťování bezpečnosti České republiky (Vlastislav Man) -- 2.2 Strategické bezpečnostní dokumenty (Jiří Síla) -- 2.3 Finančně-správní aspekty národní bezpečnostní politiky (Bohuslav Pernica) -- 3. Bezpečnostní systém ČR a jeho hlavní komponenty -- 3.1 Ozbrojené síly České republiky (Josef Procházka, Antonín Rašek) -- 3.2 Policie České republiky (Martin Bohman) -- 3.3 Integrovaný záchranný systém (Petr Linhart, Jarmil Valášek) -- 3.4 České zpravodajské služby po roce 1989 (Petr Zeman) -- 3.5 Obecní policie (Vladimír Kotrouš) -- 3.6 Soukromé bezpečnostní služby (Michal Fábera) -- 4. Mezinárodní zajištění bezpečnosti České republiky -- 4.1 Organizace Severoatlantické smlouvy (Marek Hruška) -- 4.2 Evropská unie (Vladimír Šilhán, Vladimír Karaffa) -- 4.3 Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (Lubor Koudelka) -- 4.4 Organizace spojených národů (Petr Pelz) -- 5. Prognóza politického, ekonomického a bezpečnostního vývoje ve světě v horizontu let 2020-2025 (Miloš Balabán) -- 5.1 Úvodem -- 5.2 Hlavní trendy světového vývoje -- 5.3 Hlavní aktéři vývoje bezpečnostní situace ve světě -- 6. Přílohy -- 6.1 Právní úprava zajišťování bezpečnosti
(Vladimír Krulík) -- 6.2 Struktura bezpečnostního systému České republiky (Vladimír Krulík) -- 6.3 Seznam vybraných institucí a organizací -- 6.4 Proměny v bezpečnostních sektorech USA a EU -- od partikularity ke koncepci Homeland security (Josef Fučík) -- 6.5 Možnosti realizace systému komplexního řízení bezpečnosti v České republice (Miloš Balabán, Antonín Rašek)

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC