Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.8) Půjčeno:43x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2011
200 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-247-3512-2 (brož.)
Pedagogika
Obsahuje terminologický slovník
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000193289
1. Neurolingvistika ve vztahu k vyučování cizím jazykům -- (Martin Lachout) -- 1.1 Lokalizace jazykových oblastí v mozku -- 1.2 Empirické výzkumy zpracování řeči u simultánně a sekvenčně bilingvních osob -- 1.3 Didaktické závěry -- Literatura -- 2. Řečová produkce při osvojování cizích jazyků -- (Martin Lachout) -- 2.1 K termínům řečová produkce a řečová percepce -- 2.2 Modely řečové produkce -- 2.2.1 Obecně o modelech -- 2.2.2 Garrettův model -- 2.2.3 Leveltův model -- 2.2.4 Leonťjevův model -- 2.3 Didaktické závěry -- Literatura -- 3. Výuka cizích jazyků zaměřená na žáka -- (Věra Janíkova) -- 3.1 Individuální zvláštnosti žáka při učení se cizímu jazyku -- 3.2 Celostní učení -- 3.3 Činnostně zaměřená výuka -- 3.4 Autonomní učení -- 3.4.1 Strategie učení -- 3.5 Učení se cizímu jazyku pomocí řešení úloh řečového typu -- 3.6 Projektová metoda -- 3.7 Didaktické závěry: Strategie učení ve výuce -- 3.7.1 Úlohy pro seznamování se s učebními strategiemi -- 3.7.2 Úlohy pro shromažďování učebních strategií ve třídě -- 3.7.3 Úlohy k procvičování strategií -- Literatura -- 4. Emoce a učení se cizímu jazyku -- (Pavla Marečková) -- 4.1 Emoce z hlediska psychologie učení -- 4.1.1 Emoce a motivace -- 4.1.2 Emoce a kognitivní procesy -- 4.1.3 Vliv pozitivních a negativních emocí na kognitivní procesy -- 4.2 Emoce z hlediska psycholingvistiky -- 4.3 Emocionální
složka cizojazyčné výuky -- 4.3.1 Definice pojmu -- 4.3.2 Funkce emocionální složky cizojazyčné výuky -- 4.4 Možnosti posílení emocionální složky cizojazyčné výuky -- 4.5 Praktické náměty do výuky cizího jazyka -- Literatura -- 5. Kreativní psaní ve výuce němčiny -- (Pavla Zajícova) -- 5.1 Relevance psaní -- 5.2 Asociace -- 5.3 Ekvivalence -- 5.4 Malé formy -- 5.5 Vybrané textové druhy -- Literatura -- 6. Němčina jako další cizí jazyk po angličtině -- (Hana Andrášová) -- 6.1 Jazyková politika Evropské unie -- 6.2 Jazyková politika České republiky -- 6.3 Role angličtiny v procesu osvojování němčiny -- 6.4 Příbuzenský vztah němčiny a angličtiny -- 6.5 Vliv angličtiny na němčinu, interference a transfer -- 6.5.1 Vliv angličtiny na němčinu v oblasti lexikosémantické -- 6.6 Didakticko-metodické principy výuky němčiny po angličtině -- 6.7 Nové úkoly pro českou školu -- 6.8 Podněty pro výukovou praxi -- 6.8.1 Ukázky konkrétních cvičení -- Literatura -- 7. Celoživotní osvojování cizích jazyků na příkladu výuky -- u dospělých -- (Kamila Podrápská) -- 7.1 Celoživotní učení -- 7.2 Cíle neformálního celoživotního osvojování cizích jazyků 7.2.1 Nabídka cizojazyčných vzdělávacích příležitostí -- 7.3 Kognitivní vlastnosti dětí předškolního věku -- 7.4 Kognitivní vlastnosti dospělých -- 7.5 Organizační formy učení a vyučování jako motivační prvek výuky u
dospělých -- 7.5.1 Kooperativní učení -- 7.5.2 Učení na stanovištích -- Literatura
(OCoLC)707610082
cnb002162697

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC