Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.7) Půjčeno:11x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Triton, 2010
xix, 855 s. : il. (některé barev.) ; 29 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7387-423-0 (váz.)
Obsahuje minislovníček
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
000193306
1 Úvod -- R. Češka -- 2 Vybrané příznaky vnitřních chorob -- R. Češka (T. Janota, M. Lukáš, T. Švestka, L. Kotík) -- 2.1 Bolest -- 2.2 Bolest na hrudi -- 2.3 Chronická bolest břicha -- 2.3.1 Funkční poruchy (dyspepsie) -- 2.3.2 Organická onemocnění -- 2.3.3 Závěry pro praxi -- 2.4 Poruchy vědomí -- 2.4.1 Kvantitativní poruchy vědomí -- 2.4.2 Kvalitativní poruchy vědomí -- 2.5 Dusnost -- 2.6 Masivní krvácení z trávicí trubice -- 2.6.1 Masivní krvácení z horní části trávicí trubice -- 2.6.2 Masivní krvácení z dolní části trávicí trubice -- 2.7 Dyspepsie -- 2.8 Teploty nejasného původu -- 3 Šok a kardiopulmonální resuscitace -- T. Janota -- 3.1 Oběhové šokové stavy -- 3.2 Kardiopulmonální resuscitace -- 3.2.1 Základní KPR dospělých -- 3.2.2 Rozšířená KPR dospělých -- 3.2.3 Kontraindikace a ukončení KPR -- 3.2.4 KPR dětí -- 4 Kardiologie -- J. Malík, R. Češka (J. Hradec, A. Linhart, R Jansa, T. Janota, J. Kubinyi, S. Šimek, J. Šimek, H. Malíková, H. Rosolová) -- 4.1 Vyšetřovací metody v kardiologii -- 4.1.1 Elektrokardiografie (EKG) -- 4.1.2 Echokardiografie -- 4.1.3 Metody nukleární medicíny -- 4.1.4 Katetrizační metody -- 4.1.5 Počítačová tomografie a magnetická rezonance -- 4.2 Ateroskleróza a rizikové faktory -- 4.2.1 Zánět a ateroskleróza -- 4.2.2 Patologie aterosklerotické léze -- 4.2.3 Rizikové faktory aterosklerózy -- 4.2.4 Subklinická ateroskleróza -- 4.3 Ischemická
choroba srdeční -- 4.3.1 Akutní koronární syndrom -- 4.3.2 Chronická ICHS -- 4.4 Srdeční selhání -- 4.4.1 Definice a klinická klasifikace -- 4.4.2 Epidemiologie -- 4.4.3 Klinický obraz -- 4.4.4 Diagnóza -- 4.4.5 Léčba -- 4.4.6 Diferenciální diagnóza -- 4.4.7 Prognóza -- 4.5 Poruchy srdečního rytmu -- 4.5.1 Srdeční kardiostimulace -- 4.5.2 Katétrová ablace tachyarytmií -- 4.5.3 Bradyarytmie -- 4.5.4 Tachyarytmie -- 4.6 Chlopenní vady -- 4.6.1 Stenóza aortální chlopně -- 4.6.2 Insuficience aortální chlopně -- 4.6.3 Stenóza mitrální chlopně -- 4.6.4 Insuficience mitrální chlopně -- 4.6.5 Onemocnění pravostranných chlopní -- 4.6.6 Infekční endokarditida -- 4.7 Vrozené vývojové vady srdce v dospělosti -- 4.7.1 Základní mechanismy fetální cirkulace -- 4.7.2 Necyanotické vrozené vývojové vady srdce -- 4.7.3 Cyanotické vrozené vývojové vady srdce -- 4.7.4 Koarktace aorty -- 4.8 Onemocnění myokardu a perikardu -- 4.8.1 Kardiomyopatie -- 4.8.2 Myokarditidy -- 4.8.3 Onemocnění perikardu -- 4.8.4 Nádory srdce -- 4.9 Chronická plicní hypertenze -- 4.9.1 Plicní arteriální hypertenze -- 4.9.2 Plicní hypertenze u srdečních onemocnění -- 4.9.3 Plicní hypertenze u respiračních onemocnění -- 4.9.4 Chronická tromboembolická plicní hypertenze -- 5 Arteriální hypertenze -- J. Widimský jr -- 5.1 Esenciální hypertenze -- 5.2 Hypertenze v těhotenství -- 5.3 Sekundární hypertenze -- 5.3.1 Endokrinní hypertenze
-- 5.3.2 Hypertenze u syndromu spánkové apnoe -- 5.3.3 Neurogenní hypertenze -- 5.3.4 Hypertenze vyvolaná léky -- 6 Cévní mozkové příhody -- J. Bauer, R. Češka -- 6.1 Ischemické cévní mozkové příhody -- 6.2 Hemoragické cévní mozkové příhody -- 6.2.1 Intracerebrální krvácení -- 6.2.2 Subarachnoidální krvácení -- 6.3 CMP v péči internisty -- 7 Angiologie -- A. Linhart (M. Chochola, O. Dostál, R Vařejka, S. Heller, S. Beran, L. Skalická, R Procházka, S. Jirát, D. Karetová, D. Ručka, I. Muchová, J-C. Lubanda) -- 7.1 Diagnostika onemocnění tepen -- 7.2 Ischemická choroba dolních končetin -- 7.3 Akutní končetinová ischemie -- 7.4 Chronická kritická končetinová ischemie -- 7.5 Aneuryzma břišní aorty -- 7.6 Disekce hrudní aorty -- 7.7 Jiná arteriální aneuryzmata -- 7.8 Kompresivní syndrom arteria poplitea (entrapment syndrom) -- a cystická degenerace adventicie -- 7.8.1 Kompresivní syndrom arteria poplitea -- 7.8.2 Cystická degenerace adventicie -- 7.9 Kompresivní syndrom truncus coeliacus -- 7.10 Viscerální ischemie -- 7.11 Onemocnění renálních tepen -- 7.11.1 Fibromuskulární dysplazie (FMD) -- 7.11.2 Aneuryzmata renálních tepen -- 7.11.3 Disekce renální tepny -- 7.11.4 Arteriovenózní zkrat -- 7.11.5 Aterosklerotické postižení renálních tepen -- 7.12 Syndrom horní hrudní apertury -- 7.12.1 Neurologický TOS -- 7.12.2 ŽilníTOS -- 7.12.3 Arteriální TOS -- 7.13 Thrombangiitis obliterans (Buergerova
choroba) -- 7.14 Raynaudův fenomén -- 7.14.1 Primární Raynaudův fenomén -- 7.14.2 Sekundární Raynaudův fenomén -- 7.15 Vazoneurózy -- 7.15.1 Akrocyanóza -- 7.15.2 Livedo reticularis -- 7.15.3 Erytromelalgie -- 7.16 Diagnostika onemocnění žilního systému -- 7.17 Trombembolická nemoc flebotrombóza a plicní embolie -- 7.17.1 Flebotrombóza -- 7.17.2 Plicní embolie -- 7.18 Varixy dolních končetin a chronická žilní insuficience -- 7.19 Žilní záněty -- 7.20 Lymfedém -- 8 Metabolismus -- R. Češka, T. Štuk (Š. Svačina, V Tesař, M. Haluzík, M. Prázný, E. Kotníková, J. Křemen, M. Matoulek, E. Horová, L. Bošanská) -- 8.1 Diabetes mellitus -- 8.1.1 Diabetes mellitus 1. typu -- 8.1.2 Diabetes mellitus 2. typu -- 8.1.3 Další typy diabetu -- 8.1.4 Akutní komplikace diabetu -- 8.1.5 Pozdní komplikace diabetu -- 8.1.6 Praktické otázky léčby diabetu -- 8.2 Hyperlipoproteinémie a dyslipoproteinémie -- 8.3 Obezita -- 8.4 Metabolický syndrom -- 8.5 Poruchy výživy a základy nutriční podpory -- 8.5.1 Podvýživa -- 8.5.2 Poruchy z nedostatku nebo nadbytku vitaminů a stopových prvků -- 8.5.3 Základy nutriční podpory -- 8.5.4 Péče o vnitřní prostředí -- 8.5.5 Základy dietního systému -- 8.6 Metabolické osteopatie -- 8.6.1 Osteoporóza -- 8.6.2 Osteomalacie -- 8.6.3 Pagetova choroba -- 8.6.4 Vzácnější metabolické osteopatie -- 8.7 Porfyrie -- 8.7.1 Erytropoetické porfyrie -- 8.7.2 Hepatální porfyrie -- 9 Endokrinologie
-- M. Krsek -- 9.1 Definice a základní principy endokrinologie -- 9.2 Onemocnění hypotalamo-hypofyzárního systému -- 9.2.1 Onemocnění hypotalamu -- 9.2.2 Onemocnění adenohypofýzy -- 9.2.3 Onemocnění neurohypofýzy -- 9.2.4 Syndrom prázdného sedla -- 9.3 Onemocnění štítné žlázy -- 9.3.1 Hypotyreóza (myxedém) -- 9.3.2 Hypertyreóza -- 9.3.3 Záněty štítné žlázy -- 9.3.4 Uzly štítné žlázy -- 9.3.5 Karcinom štítné žlázy -- 9.3.6 Struma -- 9.4 Onemocnění příštítných tělísek -- 9.4.1 Primární hyperparatyreóza -- 9.4.2 Sekundární a terciární hyperparatyreóza : -- 9.4.3 Hypoparatyreóza -- 9.5 Onemocnění nadledvin -- 9.5.1 Onemocnění kůry nadledvin -- 9.5.2 Onemocnění dřeně nadledvin -- 9.5.3 Incidentalomy nadledvin -- 9.6 Onemocnění mužských pohlavních žláz -- 9.6.1 Mužský hypogonadismus -- 9.6.2 Klinefelterův syndrom -- 9.6.3 Kryptorchismus -- 9.6.4 Nádory varlat -- 9.6.5 Gynekomastie -- 9.7 Onemocnění ženských pohlavních žláz -- 9.7.1 Ženský hypogonadismus -- 9.7.2 Poruchy menstruačního cyklu -- 9.7.3 Syndrom polycystických ovarií -- 9.7.4 Turnérův syndrom -- 9.8 Endokrinně aktivní tumory gastrointestinálního traktu -- 9.8.1 Karcinoid -- 9.8.2 Inzulinom -- 9.8.3 Gastrinom -- 9.8.4 Ostatní endokrinně aktivní tumory gastrointestinálního traktu -- 9.9 Polyglandulární syndromy -- 9.9.1 Autoimunitní polyglandulární syndromy -- 9.9.2 Syndromy mnohočetné endokrinní neoplazie (MEN)
-- 9.9.3 Ostatní polyglandulární syndromy -- 9.10 Dynamické testy v endokrinologii -- 10 Gastroenterologie -- P Dítě, M. Lukáš, J. Lata (T. Vaňásek, D. Ďuricová) -- 10.1 Nemoci jícnu -- 10.1.1 Anatomické a fyziologické poznámky -- 10.1.2 Vrozené a vývojové odchylky -- 10.1.3 Poruchy motility jícnu -- 10.1.4 Refluxní choroba jícnu -- 10.1.5 Další ezofagitidy -- 10.1.6 Nádory jícnu -- 10.2 Nemoci žaludku a duodena -- 10.2.1 Peptický vřed žaludku a duodena -- 10.2.2 Gastritis -- 10.2.3 Gastropatie -- 10.2.4 Nádory žaludku -- 10.2.5 Cizí tělesa -- 10.2.6 Funkční žaludeční poruchy -- 10.3 Onemocnění tenkého střeva -- 10.3.1 Malabsorpční syndrom -- 10.3.2 Celiakie -- 10.3.3 Divertikly tenkého střeva -- 10.3.4 Nádory tenkého střeva -- 10.4 Onemocnění tlustého střeva -- 10.4.1 Funkční poruchy tlustého střeva -- 10.4.2 Divertikulární choroba -- 10.4.3 Idiopatické střevní záněty -- 10.4.4 Neinfekční záněty tlustého střeva -- 10.4.5 Infekčně podmíněné záněty tlustého střeva -- 10.4.6 Ischemická kolitida -- 10.4.7 Hereditární nepolypózní a polypózní syndromy tlustého střeva -- 10.4.8 Kolorektální karcinom -- 10.4.9 Choroby řitě a konečníku -- 10.5 Nemoci slinivky břišní -- 10.5.1 Akutní pankreatitida -- 10.5.2 Chronická pankreatitida -- 10.5.3 Karcinom pankreatu -- 10.5.4 Neuroendokrinní nádory (NET) trávicí soustavy -- 10.6 Onemocnění jater -- 10.6.1 Základní vyšetřovací metody
-- 10.6.2 Ikterus -- 10.6.3 Cholestáza -- 10.6.4 Portální hypertenze -- 10.6.5 Akutní selhání jater -- 10.6.6 Chronické hepatitidy -- 10.6.7 Alkoholické jaterní poškození -- 10.6.8 Nealkoholická steatóza a steatohepatitida -- 10.6.9 Cirhóza jaterní -- 10.6.10 Důsledky portální hypertenze -- 10.6.11 Bakteriální jaterní onemocnění -- 10.6.12 Metabolické nemoci jater -- 10.6.13 Toxická a poléková postižení jaterní -- 10.6.14 Nádory a cysty jater -- 10.6.15 Transplantace jaterní -- 10.6.16 Játra a těhotenství -- 10.7 Nemoci žlučníku a žlučových cest -- 10.7.1 Anatomické a fyziologické poznámky -- 10.7.2 Cholelitiáza -- 10.7.3 Akalkulózní cholecystitida -- 10.7.4 Cholangitidy -- 10.7.5 Nádory žlučníku a žlučových cest -- 10.7.6 Onemocnění Vaterovy papily -- 10.8 Diferenciální diagnostika dyspeptického syndromu -- 10.8.1 Definice a klasifikace -- 10.8.2 Klinický přístup k pacientům s dyspeptickými obtížemi -- 10.8.3 Příčiny vzniku dyspeptického syndromu -- 10.9 Diferenciální diagnostika chronických bolestí břicha -- 10.9.1 Funkční (dysmotilitní) stavy -- 10.9.2 Organická onemocnění -- 10.9.3 Závěry pro praxi -- 10.10 Krvácení do zažívacího traktu -- 11 Pneumologie -- V. Kolek (V. Kašák, V. Koblížek, J. Skřičková, M. Vašáková) -- 11.1 Zánětlivá onemocnění dolních dýchacích cest -- 11.1.1 Akutní tracheobronchitida -- 11.1.2 Chronická obstrukční plicní nemoc CHOPN -- 11.1.3 Asthma
bronchiale -- 11.1.4 Bronchiektázie -- 11.1.5 Bronchiolitidy -- 11.2 Zánětlivá onemocnění plic -- 11.2.1 Infekční pneumonie -- 11.2.2 Neinfekční záněty plic -- 11.2.3 Plicní absces -- 11.3 Tuberkulóza a jiné mykobakteriózy -- 11.3.1 Tuberkulóza -- 11.3.2 Netuberkulózní mykobakteriózy -- 11.4 Intersticiální plicní procesy -- 11.4.1 Idiopatické intersticiální pneumonie -- 11.4.2 Sarkoidóza a jiné plicní granulomatózy -- 11.4.3 Exogenní poškození intersticia -- 11.4.4 Postižení plic u systémových onemocnění -- 11.4.5 Vzácné intersticiální plicní procesy -- 11.5 Nádory plic a průdušek -- 11.5.1 Karcinom plic -- 11.5.2 Jiné nádory plic a průdušek -- 11.5.3 Sekundární nádory plic -- 11.6 Onemocnění pleury -- 11.6.1 Pleuritida -- 11.6.2 Pleurální výpotek -- 11.6.3 Pneumotorax -- 11.6.4 Nádory pleury -- 11.7 Onemocnění mediastina -- 11.7.1 Nádory mediastina -- 11.7.2 Záněty mediastina -- 11.8 Syndrom spánkové apnoe a hypoventilace -- 11.8.1 Syndrom spánkové apnoe -- 11.8.2 Hypoventilační syndromy -- 11.9 Respirační insuficience -- 11.10 Vrozená onemocnění plic -- 11.10.1 Vývojové vady -- 11.11 Transplantace plic -- 11.11.1 Jednostranná a oboustranná transplantace plic -- 11.11.2 Transplantace srdce a plic -- 12 Nefrologie -- V Tesař -- 12.1 Nemoci glomerulů -- 12.1.1 Nefrotický syndrom -- 12.1.2 Akutní poststreptokoková glomerulonefritida -- 12.1.3 Rychle progredující glomerulonefritidy -- 12.1.4 Chronické
glomerulopatie -- 12.2 Vrozená onemocnění ledvin -- 12.3 Infekce močových cest -- 12.4 Tubulointersticiální nefritidy -- 12.5 Urolitiáza -- 12.6 Obstrukce močových cest -- 12.7 Nádory ledvin -- 12.8 Nemoci ledvin v těhotenství -- 12.9 Akutní selhání ledvin -- 12.10 Chronické selhání ledvin -- 13 Poruchy vnitřního prostředí -- V.Tesař(V.Zikán) -- 13.1 Poruchy elektrolytové homeostázy -- 13.1.1 Hyponatrémie -- 13.1.2 Hypernatrémie -- 13.1.3 Hypokalémie -- 13.1.4 Hyperkalémie -- 13.1.5 Hyperkalcémie -- 13.1.6 Hypokalcémie -- 13.1.7 Hyperfosfatémie -- 13.1.8 Hypofosfatémie -- 13.1.9 Hypomagnezémie -- 13.1.10 Hypermagnezémie -- 13.2 Poruchy acidobazické rovnováhy -- 13.2.1 Metabolická acidóza -- 13.2.2 Metabolická alkalóza -- 13.2.3 Respirační acidóza -- 13.2.4 Respirační alkalóza -- 13.3 Poruchy hydratace -- 13.3.1 Dehydratace -- 13.3.2 Hyperhydratace -- 14 Revmatologie -- K. Pavelka (H. Marin, L. Šenolt, M. Olejárová, J. Vencovský) -- 14.1 Přístup k nemocnému s revmatickým onemocněním -- 14.2 Vyšetření v revmatologii -- 14.2.1 Anamnéza a fyzikální vyšetření -- 14.3 Revmatoidní artritida ajuvenilní idiopatická artritida -- 14.3.1 Revmatoidní artritida -- 14.3.2 Juvenilní idiopatická artritida -- 14.4 Psoriatická artritida -- 14.5 Infekce a artritidy -- 14.5.1 Infekční artritidy -- 14.5.2 Artritidy asociované s infekcí -- 14.6 Reaktivní artritidy -- 14.7 Spondylartritidy -- 14.8 Enteropatické artritidy
-- 14.9 Systémový lupus erythematodes -- 14.10 Sjógrenův syndrom -- 14.11 Systémová sklerodermie -- 14.12 Sarkoidóza -- 14.13 Amyloidóza -- 14.14 Idiopatické zánětlivé myopatie -- 14.15 Systémové vaskulitidy -- 14.15.1 Vaskulitidy velkých tepen -- 14.15.2 Vaskulitidy středních tepen -- 14.15.3 Vaskulitidy malých tepen -- 14.16 Osteoartróza -- 14.17 Artropatie indukované krystaly -- 14.18 Mimokloubní revmatismus -- 14.19 Paraneoplastické syndromy -- 14.20 Kloubní syndromy při endokrinopatiích -- 15 Klinická imunologie a alergologie -- 7. Bartůňková -- 15.1 Nemoci z poruch funkce imunity -- 15.2 Imunopatologické reakce -- 15.3 Imunodeficience -- 15.3.1 Primární imunodeficience -- 15.3.2 Sekundární imunodeficience -- 15.4 Autoimunitní onemocnění -- 15.4.1 Přehled autoimunitních onemocnění -- 15.5 Alergie -- 15.5.1 Přehled jednotlivých alergických onemocnění -- 16 Hematologie -- M. Tměný (J. Čermák, H. Klamová, C. Šálek, R Cieslar, R Salaj, J. Kvasnička, M. Písačka, Z. Gašová) -- 16.1 Úvod a vyšetřovací metody -- 16.2 Poruchy erytrocytů -- 16.2.1 Anémie -- 16.2.2 Zvýšený počet erytrocytů -- 16.3 Poruchy leukocytů -- 16.3.1 Početní odchylky leukocytů -- 16.3.2 Kvalitativní odchylky leukocytů -- 16.4 Nádorová onemocnění krvetvorby -- 16.4.1 Myeloproliferativní choroby -- 16.4.2 Nádorová lymfoproliferativní onemocnění -- 16.5 Poruchy koagulace a hemostázy -- 16.5.1 Krvácivé stavy z destičkových
příčin -- 16.5.2 Krvácivé stavy z cévních příčin -- 16.5.3 Krvácivé stavy z poruch plazmatické koagulace -- 16.5.4 Trombofilní stavy -- 16.6 Hemoterapie -- 16.6.1 Imunohematologie -- 16.6.2 Účelná hemoterapie -- 16.6.3 Terapeutické hemaferézy -- 16.6.4 Sběr krevních buněk -- 17 Vybrané kapitoly -- T Štulc (R Tesařová, M. Anders, R Doubek, J. Šoupal) -- 17.1 Vybrané kapitoly z klinické onkologie -- 17.1.1 Komunikace s onkologickým pacientem -- 17.1.2 Epidemiologie zhoubných nádorů -- 17.1.3 Prevence zhoubných nádorů -- 17.1.4 Screening zhoubných nádorů -- 17.1.5 Diagnostika zhoubných nádorů -- 17.1.6 Nádorové markery a jejich využití -- 17.1.7 Principy protinádorové léčby -- 17.1.8 Akutní stavy v onkologii -- 17.1.9 Terminální péče o onkologického pacienta -- 17.1.10 Závěr -- 17.2 Vybrané kapitoly z psychiatrie -- 17.2.1 Afektivní poruchy s komorbidní úzkostí u tělesně nemocných -- 17.2.2 Deliria -- 17.3 Otravy a poškození z fyzikálních příčin -- 17.3.1 Akutní otravy -- 17.3.2 Poškození z fyzikálních příčin -- 18 Praktické problémy v interně -- R. Češka, T. Štulc (J. Křemen, L. Kotík, T. Zima, H. Rosolová) -- 18.1 Interní předoperační vyšetření -- 18.1.1 Algoritmus předoperačního vyšetření -- 18.1.2 Rizika vyplývající z charakteru operačního výkonu , -- 18.1.3 Význam laboratorních a pomocných vyšetření pro stanovení operačního rizika -- 18.1.4 Rizika vyplývající
z přidružených onemocnění -- 18.1.5 Stratifikace operačního rizika -- 18.2 Vybraná problematika z intenzivní péče -- 18.2.1 Indikace k intenzivní péči -- 18.2.2 Základy monitorování pacienta -- 18.2.3 Základy oxygenoterapieu spontánně ventilujících -- 18.3 Základní invazivní výkony -- 18.3.1 Centrální žilní katétr -- 18.3.2 Příprava, péče a komplikace po angiografii -- 18.3.3 Hrudní punkce (punkce pleurální dutiny, thorakocentéza) -- 18.3.4 Punkce ascitu (punkce peritoneální dutiny, paracentéza) -- 18.3.5 Příprava, péče a komplikace po endoskopii GIT -- 18.3.6 Příprava k vyšetření kontrastní látkou -- 18.4 Farmakoterapie v graviditě -- 18.5 Zásady laboratorního vyšetřování -- 18.5.1 Význam laboratorních vyšetření -- 18.5.2 Správná indikace a účelnost laboratorního vyšetření -- 18.5.3 Laboratorní vyšetření -- 18.6 Prevence, epidemiologie, klinické studie a EBM -- 18.6.1 Prevence a epidemiologie -- 18.6.2 Rizikové faktory -- 18.6.3 Strategie preventivní kardiologie -- 18.6.4 Metodika epidemiologických studií -- Minislovníček SK-CZ -- Minislovníček CZ-SK
(OCoLC)713797965
cnb002169151

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC