Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
1. vyd.
Jinočany : H & H, 2009
231 s., [2] s. obr. příl. : faksim. ; 22 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7319-095-8 (váz.)
Obsahuje bibliografie a rejstříky
Anglické resumé
000193326
Úvod -- 1. Cíl a metoda práce -- 2. Život a dílo Jaroslava Durycha -- 3. Durychův jazyk v hodnocení interpretů -- 4. Durychovy zájmy o otázky jazyka -- I. Vybrané tvary a vazby -- 1. Infinitiv na-ti -- 2. Slovesný tvar jest -- 3. Jmenné tvary adjektiv -- 4. Genitiv záporový -- II. Vyjadřování a nevyjadřování autorského subjektu -- 1. Ich-forma -- 2. Autorský plurál -- 3. Autor jako 3. osoba -- 4. Anonymizace autorského subjektu -- III. Slovosled -- 1. Určité sloveso na začátku věty -- 2. Příslovce na začátku věty -- 3. Přísudkové (doplňkové) adjektivum nebo participium na začátku věty -- 4. Shodný přívlastek oddělený od řídícího substantiva -- 5. Inverzní pořadí 1. příčestí trpné + 2. pomocné sloveso -- 6. Inverzní pořadí 1. infinitiv + 2. určité sloveso -- 7. Shodný přívlastek za řídícím jménem -- 8. Posunuté příklonky -- 9. Figury využité minimálně -- IV. Lexikum -- 1. Knižní slova upřednostněná před neutrálními variantami -- 2. Zastaralá slova -- 3. Slova s nízkou frekvencí výskytu -- 4. Pojmenování historických a cizokrajných reálií -- 5. Pojmenování reálií z církevního prostředí -- 6. Konkurence českých a cizích synonym -- V. Rytmus prózy -- 1. Rytmus v próze Masopust -- 2. Rytmus v próze Služebníci neužiteční -- VI. Intertextualita -- 1. Citáty ilustrující a komentované -- 2. Citáty ustálených obratů a drobných textových fragmentů -- 3. Citáty
skryté a nevyznačené -- 4. Citáty skryté a signalizované -- 5. Citáty meziřádkové (dialogické)

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC