Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.7) Půjčeno:11x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Masarykova univerzita, 2010
275 s. : il., mapy ; 23 cm

ISBN 978-80-210-5295-6 (brož.)
Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas philosophica, ISSN 1211-3034 ; č. 392
Obsahuje bibliografii na s. 256-262
Anglické a německé resumé
000193524
ÚVOD (1-7) -- Vývoj české nářeční slovotvorby jako jazykovědné -- disciplíny (1) -- Cíl a metoda práce (2-4) -- Charakteristika nářečí východomoravských (5) -- Nářeční materiál (6) -- Hláskové alternace (7) -- TVOŘENÍ SUBSTANTIV (8-188) -- TVOŘENÍ SUBSTANTIV ODVOZOVÁNÍM (9-170) -- SUBSTANTIVA ZE SUBSTANTIV (9-87) -- Jména konatelská (9-16) -- Jména podle příslušnosti (17-24) -- Názvy míst (25-37) -- Jména přechýlená (38-53) -- Dodatek: Přechylování příjmení (47-48) -- Názvy hromadné (kolektiva) (54-61) -- Dodatek: Označování rodiny jako celku (60-61) -- Názvy jednotlivin (62) -- Jména zdrobnělá (deminutiva) (63-78) -- Jména zveličelá (augmentativa) (79-84) -- Dodatek: Označování odrostlejších mláďat (81, 84) -- Názvy specifikační (85-87) -- SUBSTANTIVA Z ADJEKTIV (88-121) -- Názvy nositelů vlastností (88-112) -- Názvy vlastností (113-121) -- SUBSTANTIVA ZE SLOVES (122-163) ---
Jména činitelská (122-138) -- Názvy prostředků činnosti (139-147) -- Názvy výsledků děje (148-153) -- Názvy dějů (154-163) -- SUBSTANTIVA Z ADVERBIÍ A PŘEDLOŽKOVÝCH PÁDŮ (164-167) -- Názvy nositelů okolnostních příznaků (164-167) -- SUBSTANTIVA Z ČÍSLOVEK (168) -- Názvy číslic a čísel, názvy skupin podle četnosti (168) -- ODVOZOVÁNÍ SUBSTANTIV PREFIXY A ZPŮSOBEM -- PREFIXÁLNĚ-SUFIXÁLNÍM (169) -- ADAPTACE PŘEJATÝCH SUBSTANTIV (170) -- TVOŘENÍ SUBSTANTIV SKLÁDÁNÍM (171-172) -- NĚKTERÉ SÉMANTICKO-SLOVOTVORNÉ SKUPINY JMEN (173-188) -- Substantiva retrográdní seznam -- TVOŘENÍ ADJEKTIV (189-240) -- TVOŘENÍ ADJEKTIV ODVOZOVÁNÍM (190-238) -- ADJEKTIVA ZE SUBSTANTIV (190-204) -- Adjektiva relační (191-200) -- Adjektiva posesivní (191-196) -- Adjektiva místní (197-198) -- Adjektiva původu z látky (199) -- Nespecifikovaná relační adjektiva (200) -- Adjektiva kvalitativní (jakostní) (201-204) ---
Adjektiva objektově posesivní (201-202) -- Adjektiva vyjadřující podobnost (203-204) -- ADJEKTIVA ZE SLOVES (205-214) -- Adjektiva procesuální (206) -- Adjektiva rezultativní pasivní (207-208) -- Adjektiva rezultativní aktivní (209-210) -- Adjektiva vyjadřující neaktuální vykonávání děje (211-212) -- Adjektiva vyjadřující potenciální zasažení dějem (213) -- Adjektiva účelová (214) -- ADJEKTIVA Z ADJEKTIV (215-235) -- Zesílení (též komparativ a superlativ) (216-228) -- Zeslabení (229-234) -- Negace (235) -- ADJEKTIVA Z ADVERBIÍ (236-237) -- ADAPTACE PŘEJATÝCH ADJEKTIV (238) -- TVOŘENÍ ADJEKTIV SKLÁDÁNÍM (239-240) -- Adjektiva retrográdní seznam -- TVOŘENÍ SLOVES (241-295) -- SUFIXACE (242-262) -- 1. třída (242) -- 2. třída (243) -- 3. třída (244) -- 4. třída (245-246) -- 5. třída (247-255) -- 6. třída (256-257) -- Kmenové protiklady (258-262) -- PREFIXACE (263-295) -- Prefix do (264) -- Prefix na (265) ---
Prefix nad(e> (266) -- Prefix o (267-268) -- Prefix o-/ob-(269) -- Prefix od(e) (270-271) -- Prefix po-/poz (272-273) -- Prefix pod(e> (274) -- Prefix pro-(275-276) -- Prefix pře-(277-278) -- Prefix před (279) -- Prefix při-(280) -- Prefix roz(e> (281) -- Prefix u (282-283) -- Prefix v(e> (284) -- Prefix vy-(285) -- Prefix vz-(286-287) -- Prefix za (288) -- Prefix z(e)-/s (289-290) -- Prostorové modifikace (291) -- Časové modifikace (292) -- Způsob slovesného děje (293-295) -- Míra děje (293) -- Fáze děje (294) -- Distributivnost děje (295) -- Slovesa retrográdní seznam -- Slovesa abecední seznam -- TVOŘENÍ ADVERBIÍ (296-329) -- TVOŘENÍ ADVERBIÍ ODVOZOVÁNÍM (297-327) -- ADVERBIA ZE SUBSTANTIV (297-298) -- ADVERBIA Z ADJEKTIV (299-305) -- ADVERBIA ZE SLOVES (306-307) -- ADVERBIA Z ČÍSLOVEK (308-309) -- ADVERBIA ZE ZÁJMEN (310-315) -- ADVERBIA Z ADVERBIÍ (316-327) -- Postfixy (326-327) -- TVOŘENÍ ADVERBIÍ SKLÁDÁNÍM (328-329) ---
Adverbia retrográdní seznam -- TVOŘENÍ ZÁJMEN (330-335) -- Zájmena ukazovací (331) -- Zájmena tázací (332) -- Zájmena záporná (333) -- Zájmena neurčitá (334-335) -- Zájmena retrográdní seznam -- Zájmena abecední seznam -- TVOŘENÍ ČÍSLOVEK (336-341) -- Číslovky základní (337) -- Číslovky řadové (338) -- Číslovky druhové (339) -- Číslovky násobné (340-341) -- Číslovky retrográdní seznam -- TVOŘENÍ PŘEDLOŽEK (342-345) -- Předložky retrográdní seznam -- ZÁVĚR (346-353) -- TVOŘENÍ SUBSTANTIV (347) -- TVOŘENÍ ADJEKTIV (348) -- TVOŘENÍ SLOVES (349) -- TVOŘENÍ ADVERBIÍ (350) -- TVOŘENÍ ZÁJMEN (351) -- TVOŘENÍ ČÍSLOVEK (352) -- TVOŘENÍ PŘEDLOŽEK (353) -- Rejstřík formantů. Nářeční ukázky

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC