Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.03.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.5) Půjčeno:17x 
BK
Příručka
3., aktualiz. a dopl. vyd.
Praha : Grada, 2010
208 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-247-3492-7 (brož.)
Marketing
Obsahuje bibliografii na s. 202-203 a rejstřík
Anglické resumé
000194161
1. Co je reklama -- Co je reklama -- Marketingové a komerční komunikace, propagace a reklama -- Pro a proti reklamě -- Komunikační mix a marketingová strategie -- Reklama a společnost -- 2. Jak připravit reklamní kampaň -- Krok za krokem -- Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně -- Čeho chceme dosáhnout stanovení cílů -- Kolik to bude stát kalkulace rozpočtu -- Volba médií -- Tisková média -- Televize -- Rozhlas -- Venkovní reklama -- Internet -- Sociální sítě -- Struktura mediálního plánu -- Na koho se obracíme cílová skupina -- Geografické a demografické znaky -- Znaky z hlediska nákupního chování -- Typologie na základě postojů ke značce -- Psychografická analýza a její využití -- Psychologická segmentace -- „Specifické" cílové skupiny děti jako zákazníci a spotřebitelé -- Jak s cílovou skupinou komunikovat -- 3. Jak vytvořit tu „správnou" reklamu -- Která reklama je ta „správná" ---Obrazy, slova, barvy -- Slova, slova, slova dávejme pozor na řeč -- Výběr slov a délka vět -- Technika vlastností -- Používané typy písma -- Používejme substantiva, ale nezapomínejme na slovesa -- Jak důležité jsou barvy -- Jak vytvořit reklamní poselství -- Použít jazyk cílové skupiny -- Jaké informace chceme sdělit -- Zvolte správné argumenty -- Jaká jména a názvy používat -- Logo -- Název, logo a corporate identity -- Vztah loga a corporate designu -- Požadavky na zpracování loga -- A co emoce -- Reklamní mýty a skutečnost -- Jak dělat dobrou reklamu? -- 4. Jak reklama působí efektivní reklama -- Předpoklady efektivní reklamy -- Jaké jsou předpoklady efektivní reklamy -- Co všechno měříme? -- Co měříme při zjištování dopadu kampaně? -- Líbivost reklamy (likes/dislikes) -- Porozumění (comprehension) reklamě -- Důvěryhodnost (credibility) reklamy -- Efektivita a kreativita reklamy//
Co a jak měřit aneb co výzkum může a kde jsou jeho hranice -- Jaké nástroje a postupy pro měření efektivnosti reklamních kampaní -- známe -- Nástroje, které pomohou při přípravě kampaně -- Ověření účinnosti kampaně -- 5. Jak si vybrat správnou agenturu -- Co musíme vědět -- Jak agenturu najít -- Jak postupovat při výběru agentury -- Doporučený postup AKA při výběru komunikační agentury -- Desetibodový průvodce výběrovým řízením -- Jak bych si vybral agenturu -- 6. Nové trendy v marketingové komunikaci -- Internetová komunikace aneb člověk online -- Jak je to s využíváním internetu a internetové komunikace v Česku? -- Budeme tedy všichni žít online? -- Kdy a jak využít principy gerilového marketingu -- Event marketing stále nové a stále silnější zážitky? -- Product placement nový přístup, nebo skrytá reklama? -- Buzzmarketing -- Virový marketing jak šířit zprávy „samošířením"? ---WOM neboli „šuškanda" -- Sociální sítě -- Slovo závěrem -- Co tedy čeká reklamu? -- Přílohy -- Příloha A Důležitá čísla -- Počty reklamních agentur -- Příloha B Důležité informace -- Právo a reklama -- Přehled ukazatelů měření dopadu reklamních kampaní -- Vzdělání v reklamě -- Soutěže v oblasti reklamy -- Příloha C Základní informace o asociacích komunikačních a reklamních agentur a o Radě pro reklamu -- AČRA-MK (www. acra-mk.cz) -- AKA (www.aka.cz) -- RPR (www. rpr. cz) -- Příloha D Informace Mezinárodní obchodní komory k liberalizaci -- reklamních služeb -- Mezinárodní obchodní komora -- Příloha E Důležité adresy -- Adresář asociací a společností -- Příloha F Seznam odborného tisku s marketingovou tematikou
(OCoLC)697266268
cnb002131557

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC