Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.8) Půjčeno:35x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2011
741 s. : il., portréty ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-7367-432-8 (váz.)
ISBN 9788026202455 (ebook)
ISBN 8026202457 (ebook)
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na 698-716, bibliografické odkazy a rejstříky
Popsáno podle tištěné verze
000194163
I. DÍL -- Systematika obecné antropologie -- Předmět, disciplíny, metody a oblasti antropologického výzkumu -- 2. Kultura -- 2.1 Vznik a vývoj pojmu kultura -- 2.2 Od přírody ke kultuře -- 2.3 Síla kultury -- 3. Antropologie -- 3.1 Pět elementů antropologie -- 3.2 První element fyzická antropologie -- 3.3 Druhý element antropologická archeologie -- 3.4 Třetí element sociokulturní antropologie -- 3.5 Čtvrtý element lingvistická antropologie -- 3.6 Pátý element aplikovaná antropologie -- 4. Antropologlcký výzkum kultury -- 4.1 Průkopníci antropologického terénního výzkumu -- 4.2 Transkulturní studie antropologie1 jako komparativní disciplína -- 4.3 Antropolog v terénu -- 4.4 Metody antropologického terénního výzkumu -- 4.5 Metody studia kultury „na dálku" -- 4.6 Model antropologického výzkumu -- 5. Základní oblasti antropologického výzkumu -- 5.1 Antropologie rodiny a příbuzenských systémů -- 5.2 Antropologie náboženství -- 5.3 Antropologie práva -- 5.4 Politická antropologie -- 5.5 Ekonomická antropologie -- 5.6 Antropologie města -- II. DÍL -- Dějiny sociální a kulturní antropologie -- Paradigmata, směry a osobnosti -- E. Evolucionistická antropologie -- 6.1 Evolucionismus výzkum kultury v čase -- 6.2 Edward Burnett Tylor antropologie jako věda o kultuře -- 6.3 Lewis Henry Morgan antropologie jako dějiny kultury -- 6.4 Shrnutí přínos evolucionistické antropologie k rozvoji společenských věd -- 7.
Difuzionistická antropologie -- 7.1 Difuzionismus výzkum kultury v prostoru -- 7.2 Grafton Elliot Smith antropologie jako studium kulturní difúze -- 7.3 Franz Boas antropologie jako induktivní věda o rase, jazyku a kultuře -- 7.4 Shrnutí difuzionismus kontra evolucionismus -- 8. Konfiguracionismus -- 8.1 Konfiguracionismus systémová teorie kultury -- 8.2 Alfred Louis Kroeber antropologie jako věda o superorganické realitě -- 8.3 Ruth Fulton Benedictová antropologie jako věda o kulturních vzorech -- 8.4 Shrnutí konfiguracionismus jako metodologická výzva a zdroj inspirace -- 9. Psychologická antropologie -- 9.1 Osobnost a kultura antropologická perspektiva -- 9.2 Margaret Meadová antropologie jako studium osobnosti a kultury -- 9.3 Ralph Linton antropologie jako studium sociálních rolí -- 9.4 Shrnutí mezikulturní výzkumy osobnosti a kultury -- 10. Funkcionalistická a strukturálně funkcionalistická antropologie -- 10.1 Britská sociální antropologie funkcionální perspektiva -- 10.2 Bronislaw Kasper Malinowski antropologie jako studium potřeb a institucí -- 6 -- 10.3 Alfred Reginald Radcliffe-Brown antropologie -- jako srovnávací sociologie -- 10.4 Edward Evan Evans-Pritchard antropologie jako věda o smyslu -- 10.5 Herman Max Gluckman antropologie jako studium sociálních konfliktů -- 10.6 Edmund Ronald Leach antropologie jako kontextuální strukturalismus -- 10.7 Shrnutí kultura a společnost jako funkční systém -- 11. Strukturální
antropologie -- 11.1 Francouzská sociální antropologie strukturální perspektiva -- 11.2 Claude Lévi-Strauss antropologie jako studium binárních kontrastů -- 11.3 Shrnutí kultura jako strukturální systém -- 1Z. Neoevolucionistická antropologie -- 12.1 Neoevolucionismus renesance vývojové perspektivy -- 12.2 Leslie Alvin White antropologie jako kulturologie -- 12.3 Shrnutí renesance evolucionismu ve vědách o člověku a kultuře -- 13. Ekologická antropologie -- 13.1 Ekologická antropologie ekosysternová perspektiva -- 13.2 Julian Haynes Steward antropologie jako kulturní ekologie -- 13.3 Marvin Harris antropologie jako kulturní materialismus -- 13.4 Shrnutí kultura jako adaptivní systém -- 14. Nová etnografie -- 14.1 Nová etnografie sémiotická a kognitivní perspektiva -- 14.2 Mary Douglasová antropologie -- jako studium symbolických forem kultury -- 14.3 Victor Witter Turner antropologie jako interpretace symbolů -- 14.4 Clifford Geertz antropologie jako umění a literární žánr -- 14.5 Shrnutí kultura jako kognitivní a symbolický systém -- III. DÍL -- Trendy ve védách o člověku, společnosti a kultuře -- Od feministické a postmoderní antropologie přes kulturální studia k současné kyberantropologii a kulturologii -- 15. Feministická antropologie -- 15.1 Ideové zdroje a teoretická východiska feministické antropologie -- 15.2 Vývojové proměny feministické antropologie -- 1E. Postmoderní antropologie -- 16.1 Ideové
zdroje a teoretická východiska postmoderní antropologie -- 16.2 Vývojové proměny postmoderní antropologie -- 17. Kulturální studia -- 17.1 Ideové zdroje a teoretická východiska kulturálních studií -- 17.2 Birminghamská škola kulturálních studií -- 17.3 Kultura a multikulturalita v perspektivě kulturálních studií -- 18. Kyberantropologie -- 18.1 Kyberantropologie a kyberkultura -- 18.2 Vznik a vývojové proměny kyberkultury -- 18.3 Vědecký výzkum a konceptualizace kyberkultury -- 18.4 Kyberprostor jako předmět vědecké a umělecké reflexe -- 18.5 Kyberpunk -- 19. Kulturologie -- 19.1 Zdroje kulturologického myšlení -- 19.2 Koncepce kulturologie -- 19.3 Výzkum kultury na úrovni lidského rodu (generická kultura) -- 19.4 Výzkum kultury na úrovni sociokulturních systémů -- (kultur, subkultur, kontrakultur) -- 19.5 Výzkumy kultury na úrovni jednotlivce (osobnostní kultura) -- 19.6 Aplikovaná kulturologie
(OCoLC)707606938
cnb001816129

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC