Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2011
328 s. : il. ; 23 cm

ISBN 978-80-251-3036-0 (brož.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje přehled pojmů
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
000194200
KAPITOLA 1 -- Úvod do architektury softwaru -- Použití procesu -- Stručný popis procesu -- Rozsah -- Shrnutí -- KAPITOLA 2 -- Architektura, Architekt, Navrhování -- Architektura -- Architektura definuje strukturu -- Architektura definuje chování -- Architektura se zaměřuje na zásadní prvky -- Architektura vyvažuje potřeby investorů -- Architektura ztělesňuje rozhodnutí, vycházející z podstaty věci -- Architektura může odpovídat určitému stylu navrhování -- Architektura je ovlivňována svým prostředím -- Architektura ovlivňuje strukturu vývojového týmu -- Architektura je přítomna v každém systému -- Architektura má určitý rozsah -- Architekt -- Architekt je technickým vedoucím -- Role architekta může být vykonávána týmem -- Architekt rozumí procesu vývoje softwaru -- Architekt má znalosti z obchodní oblasti -- Architekt má technologické znalosti -- Architekt má návrhové zkušenosti -- Architekt umí programovat ---
Architekt umí dobře komunikovat -- Architekt přijímá rozhodnutí -- Architekt si uvědomuje organizační politiky -- Architekt je vyjednavačem -- Navrhování -- Navrhování je vědou -- Navrhování je uměním -- Navrhování pokrývá mnoho disciplín -- Navrhování je nekončící činnost -- Navrhování je řízeno mnoha investory -- Navrhování často znamená přijímání kompromisů -- Navrhování uznává zkušenost -- Navrhování probíhá jak shora dolů, tak i zdola nahoru -- Přínosy navrhování -- Navrhování řeší otázku systémových kvalit -- Navrhování vede ke shodě -- Navrhování podporuje proces plánování -- Navrhování umožňuje zachování integrity návrhu -- Navrhování pomáhá řídit složitost -- Navrhování vytváří základ pro opětovnou použitelnost -- Navrhování snižuje náklady na údržbu -- Navrhování podporuje analýzu dopadů -- Shrnutí -- KAPITOLA 3 -- Základy metody -- Klíčové koncepty ---
Obsah metody -- Role -- Výsledek práce -- Činnost -- Úkol -- Proces -- Sériový proces (proces vodopádu) -- Iterativní proces -- Agilní proces -- Shrnutí -- KAPITOLA 4 -- Dokumentace architektury softwaru -- Konec hry -- Klíčové koncepty -- Hlediska a pohledy -- Základní hlediska -- Příčná hlediska -- Pohledy a diagramy -- Přínosy hledisek a pohledů -- Modely -- Úrovně realizace -- Přínosy modelů -- Charakteristiky rámce popisu architektury -- Model architektury softwaru, založený na 4+1 pohledech -- Zachmanův rámec -- Rozanski a Woods -- Rámec popisu architektury -- Hlediska -- Výsledky práce -- Úrovně realizace -- Soulad pohledů -- Dokument architektury softwaru -- Shrnutí -- KAPITOLA 5 -- Opětovně použitelné prvky architektury -- Zdroje architektury -- Metamodel prvků architektury -- Vývojové prvky -- Běhové prvky -- Druhy prvků -- Referenční architektura -- Vývojová metoda -- Katalog hledisek -- Styl navrhování ---
Mechanismus navrhování -- Vzor -- Referenční model -- Existující aplikace -- Aplikační balík -- Aplikační rámec -- Knihovna komponent/komponenta -- Atributy prvku architektury -- Další úvahy týkající se opětovné použitelnosti Shrnutí -- KAPITOLA 6 -- Úvod do případové studie -- Použití procesu -- Rozsah případové studie -- Projektový tým -- Externí vlivy -- Přehled aplikace -- Vi*e společnosti VašeCesta -- Popis problému -- Investoři -- Funkcionalita -- Kvality -- Omezení -- Shrnutí -- KAPITOLA 7 -- Definice požadavků -- Souvislost požadavků s architekturou -- Funkční a nefunkční požadavky -- Postupy dokumentování požadavků -- Použití procesu -- Porozumění popisům úkolů -- Definice požadavků: přehled činnosti -- Shrnutí -- KAPITOLA 8 -- Tvorba logické architektury -- Přechod od požadavků k řešení -- Kolik logické architektury? -- Minimalizace logické architektury -- Logická architektura jako investice ---
Význam sledovatelnosti -- Použití procesu -- Tvorba logické architektury: přehled činnosti Shrnutí -- KAPITOLA 9 -- Tvorba fyzické architektury -- Přechod od logické architektury k fyzické -- Použití procesu -- Tvorba fyzické architektury: přehled činnosti -- Úkol: Průzkum prvků architektury -- Úkol: Definice přehledu architektury -- Úkol: Dokumentace architektonických rozhodnutí -- Úkol: Přehled funkčních prvků -- Mapování logických funkčních prvků na fyzické funkční prvky -- Identifikace fyzických funkčních prvků -- Pořízení produktů -- Zohlednění technologicky specifických vzorů -- Úkol: Přehled prvků nasazení -- Mapování logických prvků nasazení na fyzické prvky nasazení -- Identifikace fyzických prvků nasazení -- Pořízení hardwaru -- Úkol: Ověření architektury -- Úkol: Ukázka realizovatelnosti architektury -- Úkol: Podrobné funkční prvky -- Úkol: Podrobné prvky nasazení ---
Úkol: Validace architektury -- Úkol: Aktualizace dokumentace architektury softwaru -- Úkol: Kontrola architektury s investory -- Shrnutí -- KAPITOLA 10 -- Za hranicemi základů -- Architekt a projektový tým -- Architekt a požadavky -- Architekt a vývoj -- Architekt a testování -- Architekt a řízení projektu -- Architekt a konfigurační management -- Architekt a řízení změn -- Architekt a vývojové prostředí -- Architekt a obchodní analýza -- Architekt a externí vlivy -- Podniková architektura -- Vedení návrhu -- Poskytovatel infrastruktury -- Poskytovatel údržby a podpory aplikace -- Navrhování složitých systémů -- Je nutné vyvinout mnoho rozdílných funkcí -- Vývoje se účastní mnoho lidí -- Systém je značně distribuovaný -- Vývojový tým je distribuovaný -- Provozní kvality představují extrémní výzvu Jedná se o systém systémů -- Shrnutí -- Závěrem: Poznámka od autorů -- PŘÍLOHA A -- Metamodel architektury softwaru ---
Definice základních pojmů metamodelu , -- PŘÍLOHA B -- Katalog hledisek -- Přehled investorů -- Základní hlediska -- Příčná hlediska -- Soulad pohledů -- PŘÍLOHA C -- Přehled metody -- Role -- Výsledky práce -- Činnosti -- Úkoly -- Činnost: Definice požadavků -- Činnost: Tvorba logické architektury -- Činnost: Tvorba fyzické architektury -- Fáze -- Vznik -- Rozpracování -- Zhotovení -- Přechod -- PŘÍLOHA D -- Kontrolní seznam požadavků na architekturu -- Funkční požadavky -- Požadavky použitelnosti -- Požadavky spolehlivosti -- Požadavky výkonu -- Požadavky podporovatelnosti -- Omezení -- Podniková omezení -- Omezení architektury -- Omezení vývoje -- Fyzická omezení -- Přehled pojmů

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC