Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.09.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2007
136 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-251-1699-9 (brož.)
Jazyky. Učebnice
němčina
Část. přeloženo z němčiny
000194206
Předmluva iii // 1 ČLEN 1 // 1. Určitý člen 1 // 2. Neurčitý člen 3 // 3. Dělivý člen 5 // 2 PODSTATNÁ JMÉNA 9 // 1. Rod podstatných jmen 9 // 2. Tvoření množného čísla podstatných jmen 11 // 3. Skloňování podstatných jmen 14 // 3 PŘÍDAVNÁ JMÉNA 17 // 1. Rod přídavných jmen 17 // 2. Tvoření množného čísla přídavných jmen 20 // 3. Postavení přídavných jmen 20 // 4. Stupňování přídavných jmen 22 // 5. Srovnání pomocí přídavných jmen 23 // 4 PŘÍSLOVCE 26 // 1. Tvary příslovcí 26 // 2. Stupňování a srovnání pomocí příslovcí 28 // 3. Postavení příslovcí 29 // 5 POMOCNÁ SLOVESA 32 // 6 PLNOVÝZNAMOVÁ SLOVESA 38 // 1. Slovesa na -er 38 // 2. Slovesa na -ir 41 // 3. Slovesa na -re 44 // 4. Slovesa na -oir 46 // 7 DALŠÍ SLOVESNÉ TVARY 50 // 8 SKLOŇOVANÉ SLOVESNÉ TVARY 54 // 1. Časy 54 // 1.1 Použiti présent (přítomný čas) 54 // 1.2 Použití imparfait (imperfektum) 54 // 1.3 Použití passé composé (minulý čas složený) 54 // 1.4 Použití passé simple (jednoduchý minulý čas) 55 // 1.5 Použití plus-que-parfait (předminulý čas) 56 // 1.6 Použití passé antérieur 56 // 1.7 Použití futur I a II 57 // 2. Způsoby 57 // 2.1 Použití oznamovacího způsobu (indikativu) 57 // 2.2 Použití subjonktivu (le subjonctif) 58 // 2.3 Použití podmiňovacího způsobu (kondicionálu) 62 // 2.4 Rozkazovací způsob 62 // 2.5 Aktivum a pasivum 63 // 9 NESKLONNÉ SLOVESNÉ TVARY 67 // 1. Infinitivní konstrukce 67 // 2. Participiální konstrukce 72 // 3. Přechodník (le gérondif) 73 // 4. Zápor a otázka 74 // 10 ZÁJMENA 78 // 1. Zájmena osobní 78 // 2. Zájmena přivlastňovací 83 // 3. Zájmena vztažná 84 // 4. Zájmena tázací 86 // 5. Zájmena ukazovací 89 // 6. Zájmena neurčitá 90 // 11 Spojky 95 // 12 Předložky 99 //
13 ČÍSLOVKY 103 // 1. Základní číslovky 103 // 2. Řadové číslovky 104 // 3. Zlomky 105 // 4. Časové údaje 105 // 5. Násobné číslovky 106 // 6. Číselná příslovce 106 // 14 STAVBA VĚTY 109 // 1. Věta oznamovací 109 // 2. Věta tázací 110 // 3. Ostatní druhy vět // 4. Větná spojení // 15 PŘIPOMÍNKY К VÝSLOVNOSTI 117 // 1. Některé zvláštnosti u samohlásek 117 // 2. Nosovky 117 // 3. Zvláštnosti u souhlásek 117 // 16 NEPRAVIDELNÁ SLOVESA 119 // 17 KLÍČ 128 // 18 ABECEDNÍ SEZNAM GRAMATICKÝCH JEVŮ 135
(OCoLC)189427366
cnb001730151

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC