Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:4x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2011
520 s. : il. ; 23 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-251-3074-2 (váz.)
Mistrovství v
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000194211
Microsoft Project 2010 revoluce je zde -- Co nového přináší Microsoft Project 2010 Microsoft Project vs. řízení projektů -- Systémové požadavky pro podporu řízení projektů jednotlivci -- a pro organizace Shrnutí -- _Microsoft Project 2010 -- Kapitola 1 -- Nové uživatelské rozhraní Microsoft Project -- Microsoft Office Backstage -- Pás karet -- Zobrazení -- Inteligentní značky -- Práce s více okny -- Práce s nápovědou -- Shrnutí -- Kapitola 2 -- Založení projektu -- Formáty souborů podporované aplikací Microsoft Project Vytvoření nového projektu Informace o souboru projektu Ukládání projektu Otevření projektu -- Práce s jinými souborovými formáty export a import Shrnutí -- Kapitola 3 -- Plánování úkolů -- Informace o projektu -- Pracovní čas -- Příklad: Kalendáře -- Definice úkolů -- Manuální režim plánování úkolů -- Příklad: Manuální plánování projektu ---
Příklad: Odstranění problémů projektu Automatické plánování a další tradiční funkce pro práci s úkoly -- Příklad: Časová omezení a konečné termíny Informace o úkolu Práce s více projekty Praktická ukázka plánování projektu -- Kapitola 4 -- Plánování zdrojů -- Typy zdrojů -- Plán zdrojů -- Příklad: Plán zdrojů -- Přiřazení zdrojů k úkolům -- Příklad: Přiřazení materiálového zdroje Příklad: Přiřazení nákladového zdroje Příklad: Rozpočtové nákladové zdroje Příklad: Základna pro hledání přetížení Informace o zdroji a přiřazení -- Příklad: Změny v dostupnosti zdroje Příklad: Malíř třikrát jinak -- Práce s více projekty -- Praktická ukázka plánování zdrojů -- Kapitola 5 -- Sledování průběhu projektu -- Směrný plán Kritická cesta -- Příklad: Určení kritické cesty projektu Příklad: Vícenásobné kritické cesty -- Vykazování práce Sledování nákladů ---
Přeplánování dalšího průběhu projektu -- Analýza vytvořené hodnoty -- Příklad: Analýza vytvořené hodnoty -- Praktická ukázka sledování projektu -- Kapitola 6 -- Reporty a analýzy projektu -- Příprava na tisk práce se zobrazeními -- Příklad: Zobrazení pro náhled na kapacitu zdrojů -- Zobrazení úkolů -- Příklad: Přehled zpoždění projektu Příklad: Rychlý přehled struktury projektu -- Zobrazení zdrojů -- Příklad: Přehled vytížení zdrojů napříč projekty Příprava na tisk filtrování, seskupování a řazení Tisk zobrazení projektu Kopírování obrázku Sestavy a vizuální sestavy Další možnosti analýzy dat projektu Praktická ukázka reporty a analýzy -- Kapitola 7 -- Přizpůsobení aplikace Microsoft Project -- Vlastní pole -- Příklad: Vlastní pole projektu -- Vlastní tabulky a vlastní zobrazení Vlastní filtry a vlastní skupiny Vlastní moduly makra Globální šablona ---
Možnosti úprav chování aplikace Microsoft Project Shrnutí -- _Microsoft Project Server 2010 -- Kapitola 8 -- Úvod do technologie Microsoft Project Server -- Systémové požadavky pro podporu řízení projektů v organizaci -- Přehled instalace Microsoft Project Server 2010 -- Shrnutí -- Kapitola 9 -- Řízení projektových požadavků Typ projektu Pracovní postup Stránky podrobností projektu -- Příklad: Vytvoření stránky podrobností projektu Základní informace Centrum projektů Fáze pracovního postupu Vytvořit Praktická ukázka návrh projektu -- Kapitola 10 Strategie -- Knihovna obchodních faktorů -- Stanovení priority obchodních faktorů -- Závislosti projektu -- Portfolio analýza -- Příklad: Analýza nákladů -- Příklad: Analýza zdrojů Fáze pracovního postupu Výběr Praktická ukázka analýza portfolia -- Kapitola 11 -- Plánování projektu na projektovém serveru -- Fáze pracovního postupu Plán ---
Založení projektu v Microsoft Project Web App -- Plán zdrojů -- Příklad: Plán zdrojů Plánování a úprava projektu v Microsoft Project Web App Analýza dostupnosti zdroje -- Příklad: Kapacita zdroje Příklad: Řízení dostupnosti jednotlivých rolí Centrum zdrojů -- Praktická ukázka založení plánu projektu -- Kapitola 12 -- Sledování postupu projektu na projektovém serveru Fáze pracovního postupu Správa Aktualizace stavu projektu Práce s úkoly -- Příklad: Aktualizace úkolu -- Práce s časovým rozvrhem -- Příklad: Vytvoření a odeslání časového rozvrhu -- Práce ve Schvalovacím centru -- Příklad: Schválení úkolů a časového rozvrhu -- Delegace -- Příklad: Delegování Týmová spolupráce -- Příklad; Zprávy o stavu Fáze pracovního postupu Dokončení Shrnutí -- Kapitola 13 -- Business Intelligence -- Implementace -- Nové možnosti analýzy dat v Microsoft Project Server 2010 Datová základna Zobrazení dat ---
Další zdroje informací k řešení Business Intelligence Shrnutí -- Kapitola 14 -- Správa Microsoft Project Server 2010 -- Zabezpečení -- Příklad: Vytvoření bezpečnostní skupiny Příklad: Vytvoření kategorie Příklad: Nastavení bezpečnosti -- Data organizace -- Příklad: Vytvoření vlastního pole na projektovém serveru Příklad: RBS Správa databáze -- Vzhled a chování -- Příklad: Tvorba vlastního zobrazení projektového serveru -- Správa času a úkolů Fronta -- Provozní zásady -- Pracovní postup a stránky podrobností projektu Shrnutí -- _Další informace -- Přílohy -- Přehled rozhraní aplikace Microsoft Project 2010 -- Přehled rozhraní Microsoft Project Server 2010 -- Oprávnění pro rozhraní Microsoft Project Web App -- Fáze a dílčí fáze pracovního postupu -- Instalace Microsoft Project Server 2010 -- Upgrade na Microsoft Project Server 2010 -- Nastavení Microsoft Project 2010 ---
Konfigurace připojení k projektovému serveru -- Integrace Microsoft Project Server do infrastruktury organizace
(OCoLC)724297337
cnb002167134

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC