Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2009
671 s. : il. ; 23 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-251-1886-3 (váz.)
Programování
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje rejstřík
000194222
KAPITOLA 1 -- Úvod -- Proč je tato kniha důležitá Cíle této knihy -- Pro koho je tato kniha určena Co v této knize nenajdete Struktura knihy Další zdroje informací -- KAPITOLA 2 -- Případové studie -- Jak jsou užity případové studie -- Případ číslo 1: RailCo, s. r. o -- Případ číslo 2: Transit Line Systems, a. s -- Část I -- Základy SOA a webových služeb -- KAPITOLA 3 -- Úvod do SOA -- Základní SOA -- Společné vlastnosti současné SOA Běžné nedostatky v chápání SOA Běžné hmatatelné výhody SOA Běžná úskalí přijetí SOA -- KAPITOLA 4 Vývoj SOA -- Časový přehled SOA (od XML přes webové služby k SOA) -- Pokračování vývoje SOA (standardizační organizace a přispívající prodejci) -- Kořeny SOA (srovnání SOA s minulými architekturami) -- KAPITOLA 5 -- Webové služby a prvotní SOA -- Systém webových služeb Služby (jako webové služby) Popisy služeb (s jazykem WSDL) Výměna zpráv (s protokolem SOAP) ---
Část II SOA a rozšíření WS-* -- Co je WS-* KAPITOLA 6 -- Webové služby a současná SOA -- (část 1: Správa aktivit a komponovatelnost) -- Vzory výměny zpráv Aktivita služeb Koordinace Atomické transakce Řídicí aktivity Orchestrace Choreografie -- KAPITOLA 7 -- Webové služby a současná SOA -- (část 2: Pokročilá výměna zpráv, metadata a zabezpečení) -- Adresování -- Spolehlivá výměna zpráv -- Korelace -- Zásady -- Výměna metadat Zabezpečení Oznámení a události -- Část III SOA a servisní orientace -- KAPITOLA 8 -- Principy servisní orientace -- Servisní orientace a podnik -- Anatomie servisně orientované architektury -- Běžné principy servisní orientace -- Jak spolu souvisí principy servisní orientace -- Servisní orientace a objektová orientace (část 2) -- Přirozená podpora webových služeb pro principy servisní orientace -- KAPITOLA 9 -- Vrstvy služeb -- Servisní orientace a současná SOA ---
Abstrakce vrstev služeb -- Vrstva služeb aplikace -- Vrstva služeb řízení -- Vrstva služeb instrumentace -- Agnostické služby -- Scénáře konfigurací vrstev služeb -- Část IV -- Budování SOA (plánování a analýza) -- KAPITOLA 10 -- Strategie zavádění SOA -- Fáze životního cyklu zavádění SOA Strategie shora-dolů Strategie zdola-nahoru Agilní strategie -- KAPITOLA 11 -- Servisně orientovaná analýza (část 1: Úvod) -- Úvod do servisně orientované analýzy Výhody SOA vztahující se k řízení Odvození služeb řízení -- KAPITOLA 12 -- Servisně orientovaná analýza (část 2: Modelování služeb) -- Modelování služeb (krok za krokem) Pravidla pro modelování služeb Klasifikace logiky modelovaných služeb Srovnání přístupů k modelování služeb (příklad) -- Část V -- Budování SOA (technologie a návrh) -- KAPITOLA 13 -- Servisně orientovaný návrh (část 1: Úvod) -- Úvod do servisně orientovaného návrhu ---
Základy jazyka XML Schéma související s jazykem WSDL -- Základy jazyka WSDL -- Základy jazyka SOAP -- Nástroje pro návrh rozhraní služeb -- KAPITOLA 14 -- Servisně orientovaný návrh (část 2: Pravidla pro kompozici SOA) -- Kroky pro kompozici SOA -- Úvahy vedoucí k volbé vrstev se službami -- Úvahy vedoucí k aplikování hlavních standardů SOA -- Úvahy vedoucí k volbě rozšíření SOA -- KAPITOLA 15 -- Servisně orientovaný návrh (část 3: Návrh služeb) -- Přehled návrhu služeb -- Návrh entitně zaměřených řídicích služeb (krok za krokem) Návrh aplikačních služeb (krok za krokem) Návrh úlohově zaměřených řídicích služeb (krok za krokem) Pravidla pro návrh služeb -- KAPITOLA 16 -- Servisně orientovaný návrh (část 4: Návrh obchodních procesů) -- Základy jazyka WS-BPEL -- Přehled specifikace WS-Coordination -- Servisně orientovaný návrh řídicích procesů (krok za krokem) -- KAPITOLA 17 ---
Základní rozšíření WS-* -- Základy jazyka WS-Addressing Základy jazyka WS-ReliableMessaging Základy jazyka WS-Policy Základy jazyka WS-MetadataExchange Základy jazyka WS-Securlty -- KAPITOLA 18 Platformy SOA -- Základy platformy SOA Podpora SOA na platformě Java EE Podpora SOA na platformě.NET Úvahy ohledně integrace -- Část VI -- Přílohy -- PŘÍLOHA A -- Případové studie: Závěr -- PŘÍLOHA B -- Přehled modelů služeb -- PŘÍLOHA C -- Slovník
(OCoLC)320226902
cnb001855089

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC