Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Příručka
VYRAZENO
2., upr. a rozš. vyd.
České Budějovice : Kopp, 2009
619 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7232-388-3 (váz.)
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
000194248
Úvod -- Proč vlastně sítě -- První vydání -- Struktura knihy v kostce -- Poděkování -- Druhé vydání -- Kapitola 1 Historie Internetu -- 1.1 Historie TCP/IP -- 1.1.1 Milníky vývoje Internetu a TCP/IP -- 1.1.2 Velká jména Internetu -- 1.1.3 Internet 2 -- 1.2 Dokumenty k Internetu a TCP/IP -- 1.3 Poznámka na okraj: testování -- 1.4 Velikost Internetu? -- 1.5 Internet a budoucnost -- 1.5.1 Širší kontext -- Kapitola 2 -- Principy síťových architektur -- 2.1 Analogie -- 2.2 Síťová architektura -- 2.3 Referenční model OSI -- 2.3.1 Vrstvový referenční model -- 2.3.2 Komunikace -- 2.3.3 Entity -- 2.3.4 Funkce -- 2.3.5 Služby -- 2.3.6 Protokoly -- 2.3.6.1 Protokolové datové jednotky -- 2.4 Popis vrstev referenčního modelu OSI -- 2.4.1 Aplikační vrstva (vrstva 7) -- 2.4.2 Prezentační vrstva (vrstva 6) -- 2.4.3 Relační vrstva (vrstva 5) -- 2.4.4 Transportní vrstva (vrstva 4) -- 2.4.5 Síťová vrstva (vrstva 3) ---
2.4.6 Spojová vrstva (vrstva 2) -- 2.4.7 Fyzická vrstva (vrstva 1) -- 2.4.8 NIC a vrstvy -- 2.5 Funkce společné více vrstvám -- 2.5.1 Fragmentace a segmentace -- 2.5.2 Komunikace se spojením a bez spojení -- 2.5.3 Adresace -- 2.5.3.1 Adresy logické -- 2.5.3.2 Adresy fyzické -- 2.5.3.3 Mapování adres -- 2.5.3.4 „Adresa" protokolů -- 2.5.4 Řízení toku -- 2.6 Typy systémů v rámci síťové architektury -- 2.7 Základy datové komunikace -- 2.7.1 Kódování a vyjádření dat -- 2.7.2 Synchronní a asynchronní přenos dat -- 2.7.3 Rychlost -- 2.7.4 Zpoždění a šířka pásma -- 2.7.5 Techniky mnohonásobného přístupu -- 2.8 Přenosové prostředky -- 2.8.1 Okruhy -- 2.8.2 Multiplexory a koncentrátory -- 2.8.3 Měniče signálů -- 2.8.4 Přepojování okruhů a paketů -- 2.8.5 Síťová terminologie -- 2.9 Přenosové cesty -- 2.9.1 Symetrický kabel -- 2.9.2 Koaxiální kabel -- 2.9.3 Optické kabely -- 2.9.4 Strukturovaná kabeláž ---
2.10 Návrh sítě a architektura -- 2.10.1 Firemní síťová architektura a její rozvoj -- 2.10.2 Návrh a budování podnikové lokální sítě -- 2.10.3 Znalost podnikové sítě -- 2.10.4 Modernizace sítě -- 2.10.5 Charakteristiky sítí -- Kapitola 3 -- Architektura TCP/IP -- 3.1 Vrstvový model TCP/IP -- 3.1.1 Komunikace přímá a přes komplexní síť -- 3.1.2 Rozhraní -- 3.1.3 Softwarový pohled -- 3.1.4 Vrstva síťového rozhraní -- 3.1.5 Vrstva internetu -- 3.1.6 Transportní vrstva -- 3.1.7 Aplikační vrstva -- 3.1.8 Příklad zapouzdření -- 3.2 TCP/IP jako pevný základ Internetu -- 3.3 Centralizovaný versus decentralizovaný model sítě -- 3.3.1 Aplikace P2P -- 3.3.2 Přechod k decentralizaci -- Kapitola 4 -- Vrstva síťového rozhraní -- 4.1 Lokální sítě -- 4.1.1 Charakteristiky lokálních sítí -- 4.1.2 Topologie lokálních sítí -- 4.1.2.1 Hvězda -- 4.1.2.2 Strom -- 4.1.2.3 Sběrnice -- 4.1.2.4 Kruh -- 4.1.2.5 Síť s smyčkami ---
4.1.3 Vrstvová architektura lokálních sítí -- 4.1.4 Adresa MAC -- 4.1.4.1 Kanonický tvar adres -- 4.1.4.2 Funkční adresy -- 4.1.5 Řízení logického spoje (LLC) -- 4.1.5.1 Protokol SNAP -- 4.1.6 Typy lokálních sítí -- 4.1.7 Ethernet -- 4.1.7.1 Metoda komunikace v Ethernetu: CSMA/CD -- 4.1.7.2 Fyzické řešení Ethernetu -- 4.1.7.3 Topologická omezení Ethernetu -- 4.1.7.4 10 Gigabitový Ethernet -- 4.1.7.5 Přehled existujících specifikací 802.3 -- 4.1.7.6 Výběr režimů práce Ethernetu -- 4.1.7.7 Výkonnost Ethernetu -- 4.1.7.8 Agregace spojů pro zvýšení šířky pásma -- 4.1.7.9 Formáty rámce Ethernet a IEEE 802.3 -- 4.1.7.10 Zapouzdření LLC/SNAP -- 4.1.7.11 MTU a fragmentace -- 4.1.7.12Napájení po Ethernetu -- 4.1.8 Token Ring -- 4.1.8.1 Fyzická vrstva Token Ring -- 4.1.8.2 Vysokorychlostní Token Ring -- 4.1.8.3 Výkonnost sítě Token Ring -- 4.1.8.4 Formát rámce Token Ring -- 4.1.9 FDDI -- 4.1.9.1 Fyzické charakteristiky FDDI ---
4.1.9.2 Topologie sítě FDDI -- 4.1.9.3 Formát rámce FDDI -- 4.1.10 Bezdrátové lokální sítě: WLAN -- 4.1.10.1 Klasifikace bezdrátových sítí -- 4.1.10.2 Konfigurace WLAN -- 4.1.10.3 Přístup k přenosovému prostředí: CSMA/CA -- 4.1.10.4 Fyzická vrstva WLAN -- 4.1.10.5 802.11b -- 4.1.10.6802.11a -- 4.1.10.7 802.11g -- 4.1.10.8 Doplňky WLAN -- 4.1.11 Bezdrátové sítě s malým dosahem: WPAN -- 4.1.12 Úložné sítě: SAN -- 4.1.12.1 Fibre Channel -- 4.1.12.2 SAN založené na IP: iSCSI, FCIP, iFCP -- 4.1.13 Nestandardní lokální přenosová prostředí -- 4.2 Metropolitní sítě -- 4.2.1 Bezdrátové metropolitní sítě WiMAX -- 4.2.1.1 802.16 MAC -- 4.2.1.2 Fyzická vrstva 802.16 -- 4.3 Rozlehlé sítě -- 4.3.1 DTE-DCE -- 4.3.2 Spojové protokoly -- 4.3.3 SLIP: Serial Line Internet Protocol -- 4.3.4 HDLC: High Data Link Control -- 4.3.4.1 Formát rámce HDLC -- 4.3.5 PPP: Point to Point Protocol -- 4.3.5.1 Autentizace PPP -- 4.3.5.2 Formát rámce PPP ---
4.3.5.3 Rozšíření protokolu PPP -- 4.3.5.4 PPP přes různé typy sítí -- 4.3.5.5 Komprese PPP -- 4.3.6 Přepojování okruhů vs přepojování paketů -- 4.3.7 Sítě s přepojováním okruhů -- 4.3.7.1 ISDN -- 4.3.8 Paketové sítě a virtuální okruhy -- 4.3.8.1 WAN versus LAN -- 4.3.8.2 Služba se spojením -- 4.3.9 Paketová síť X.25 -- 4.3.9.1 Chybové řízení X.25 -- 4.3.10 Frame Relay -- 4.3.10.1 Protokol LAPF -- 4.3.10.2 Signalizace ve Frame Relay: LMI -- 4.3.10.3Zapouzdření datagramů pro Frame Relay -- 4.3.10.4 Pevné a přepínané okruhy pro Frame Relay -- 4.3.10.5 Mapování adres -- 4.3.10.6 Parametry Frame Relay -- 4.3.11 Síť ATM -- 4.3.11.1 Architektura ATM -- 4.3.11.2 Signalizace v ATM -- 4.3.11.3 Směrování v ATM -- 4.3.11.4Formát buňky ATM -- 4.3.11.5 Kvalita služeb -- 4.3.11.6 IP přes ATM -- 4.3.11.7 Emulace lokálních sítí -- 4.3.11.8 MPOA -- 4.3.11.9 Klasický protokol IP po ATM -- 43.11.10 MARS ---
4.3.12 Zefektivnění provozu ve WAN -- 4.3.13 Optické sítě -- 4.3.13.1 SONET/SDH -- 4.3.13.2 WDM v optických sítích -- 4.3.13.3 IP přes optickou síť -- 4.3.14 Datová komprese -- 4.3.14.1 Algoritmy datové komprese -- Kapitola 5 Vrstva síťová -- 5.1 Protokol IP verze 4 -- 5.1.1 VerzelP -- 5.1.2 Formát datagramu IP verze 4 -- 5.1.3 Fragmentace a MTU -- 5.1.3.1 Pořadí vysílání oktetů -- 5.1.4 Zpracování přijatých datagramu -- 5.2 Adresace IP -- 5.2.1 Typy adres -- 5.2.2 Třídy (formáty) adres -- 5.2.2.1 Rezervované adresy -- 5.2.2.2 Soukromé sítě -- 5.2.3 Podsíťové adresy -- 5.2.3.1 Masky podsítě -- 5.2.3.2 Počet podsítí a stanic v nich -- 5.2.3.3 Příklady podsíťování -- 5.2.3.4 Výhody podsíťování -- 5.2.4 VLSM -- 5.2.5 CIDR -- 5.2.6 Směrovače a IP adresy -- 5.2.6.1 Přečíslování -- 5.2.6.2 Speciální prefixy pro dvoubodové spoje -- 5.2.7 Překlad adres: NAT -- 5.2.7.1 Nepříjemnosti s NAT -- 5.2.7.2 Realm-specific IP: RSIP ---
5.3 Všeobecné a skupinové vysílání v IP sítích -- 5.3.1 Komunikace ve skupině -- 5.3.2 Protokol správy skupin: IGMP -- 5.3.2.1 Zprávy IGMP -- 5.4 Protokoly mapování adres -- 5.4.1 Protokol ARP -- 5.4.1.1 Rámce ARP -- 5.4.2 Protokol RARP -- 5.5 Protokol řídicích hlášení ICMP -- 5.5.1 Formát datagramu a typy zpráv ICMP -- 5.5.2 Ping -- 5.5.2.1 Dostupnost v různém podání -- 5.5.2.2 Porozumění významu ping -- 5.5.2.3 Příkaz ping -- 5.5.3 Traceroute -- 5.5.3.1 Příkaz traceroute -- 5.5.3.2 Základní diagnostika v IP sítích -- 5.6 Směrování IP: ICMP router discovery a redirect -- 5.6.1 ICMP Router Discovery Protocol: IRDP -- 5.6.2 ICMP redirect a směrovače -- 5.6.3 Protokol VRRP -- 5.7 Protokol nové generace IP verze 6 -- 5.7.1 Proč stále můžeme používat IPv4 -- 5.7.2 Adresace v protokolu IP verze 6 -- 5.7.2.1 Funkce adresy -- 5.7.3 Typy adres IPv6 -- 5.7.3.1 Adresa individuální -- 5.7.3.2 Skupinová adresa ---
5.7.3.3 Adresa rozhraní ve skupině -- 5.7.3.4 Krácení adres IPv6 -- 5.7.3.5 Podpora adres -- 5.7.3.6 Implicitní výběr adres pro IPv6 -- 5.7.4 Automatická konfigurace -- 5.7.5 Datagram IP verze 6 -- 5.7.5.1 Povinné záhlaví -- 5.7.5.2 Volitelná záhlaví -- 5.7.6 Bezpečnost v IPv6 -- 5.7.6.1 Překlad adres: NAT -- 5.7.7 Rozdíly mezi verzí 4 a 6 protokolu IP -- 5.7.8 ICMP verze 6 -- 5.7.8.1 Obdoba IGMPu IPv6 -- 5.7.8.2 Obdoba ARP v IPv6 -- 5.7.9 Výhody IPv6 -- 5.7.10 Nasazování IPv6 -- 5.7.11 Propojení sítí IPv4 a IPv6 -- 5.8 Komprese dat v IP datagramech -- 5.9 IP podporující mobilní uživatele: Mobilní IP -- 5.9.1 Mechanizmy práce mobilního IP -- 5.9.1.1 Registrace u agentů -- 5.9.1.2 Autentizace mobilního uzlu -- 5.9.2 Směrování v mobilním IP -- 5.9.3 Tunelování v mobilním IP -- 5.9.3.1 Zapouzdření IP v IP -- 5.9.3.2 Minimální zapouzdření -- 5.9.4 Mobilní IPv6 -- 5.9.4.1 Předávání mobilních uzlů ---
5.9.5 Optimalizace směrování pro mobilní IP -- 5.9.5.1 Rozdíly mezi řešením mobility u IPv4 a IPv6 -- 5.9.5.2 Budoucnost mobilního IP -- 5.9.6 Mobilita sítí -- 5.9.7 Mikromobilita -- 5.9.8 MANET -- 5.9.8.1 Směrování v MANET -- 5.10 Kvalita služby: QoS -- 5.10.1 QoS v různých síťových technologiích -- 5.10.2 Parametry QoS -- 5.10.2.1 Ztráta paketů -- 5.10.2.2 Zpoždění -- 5.10.2.3 Kolísání zpoždění -- 5.10.3 Rezervace prostředků versus upřednostňování v IP sítích -- 5.10.4 Protokol rezervace prostředků: RSVP -- 5.10.5 Diff-Serv -- 5.10.5.1 Rozdíly mezi IntServ a DiffServ -- 5.10.5.2 Otevřené otázky -- 5.10.6 Přepínání značek: MPLS -- 5.10.6.1 Formát značky -- 5.10.6.2 Cesty MPLS sítí -- 5.10.6.3 Signalizace v MPLS -- 5.10.6.4MPLS na vrstvě 2 -- Kapitola 6 -- Propojování sítí s protokolem IP -- 6.1 Směrování v sítích -- 6.1.1 Přímé a nepřímé směrování -- 6.1.2 Směrovací tabulky -- 6.1.3 Procesy na směrovači ---
6.1.4 Spolupráce směrovačů a konvergence sítě -- 6.2 Další prostředky propojování sítí -- 6.2.1 Opakovače -- 6.2.1.1 Topologie sítě -- 6.2.2 Mosty -- 6.2.2.1 Typy mostů -- 6.2.2.2 Transpar

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC