Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Příručka
VYRAZENO
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2009
432 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-251-2207-5 (brož.)
K okamžitému použití
Obsahuje rejstřík
000194250
KAPITOLA 1 -- Nástroje pro správu operačního systému -- Základy správy pomocí Správce serveru Přidání a odebrání role serveru Odstranění role serveru Přidání funkcí serveru Odebrání funkce serveru Rychlý přístup k základním nastavením serveru -- Administrativní rozhraní MMC Osazení rozhraní MMC moduly snap-in Vytvoření vlastního rozhraní MMC -- Ovládání operačního systému z příkazového řádku Nastavení vlastností okna Příkazového řádku Ovládání příkazového řádku klávesovými příkazy -- Správa operačního systému pomocí skriptovacího jazyka PowerShell Instalace PowerShellu v Správci serveru Úprava profilu PowerShellu Konfigurace spouštění skriptů Získání nápovědy -- Skriptovací prostředí Windows Script Host (WSH) Instalace prostředí WSH Spuštění skriptu WSH -- Nastavení výchozího interpreteru pro skripty WSH Použití VBScriptu ve stránce HTA ---
Technologie Windows Management Instrumentation (WMI) Dotaz na objekt operačního systému z příkazového řádku Dotaz na objekt operačního systému v PowerShellu Generování dotazů WMI -- Možnosti vzdálené správy Použití Vzdálené plochy pro správu Vzdálená správa pomocí rozhraní MMC Vzdálená správa serveru v režimu jádra (Server Core) -- KAPITOLA 2 -- Instalace a konfigurace operačního systému -- Možnosti instalace operačního systému Instalace z DVD -- Vytvoření odpovědního souboru pro bezobslužnou instalaci Bezobslužná instalace z média DVD Instalace jádra serveru (Server Core) -- Instalace operačního systému pomocí Služby -- pro nasazení systému Windows (WDS) -- Úvodní konfigurace serveru Služby pro nasazení systému ---
Windows (WDS) a instalace této služby Úvodní konfigurace serveru Služby pro nasazení systému Windows Přidání výchozí spouštěcí bitové kopie na server služby WDS Přidání výchozí instalační bitové kopie na server služby WDS Přidání spustitelné bitové kopie pro zachycení obrazu počítače Vytvoření bitové kopie z referenčního počítače Instalace počítače z bitové kopie -- Konfigurace disků a datového úložiště Vytvoření nového jednoduchého svazku Konfigurace zrcadlení existujícího svazku Vytvoření nového zrcadleného svazku Vytvoření svazku RAID-5 -- Oprava zrcadleného svazku při selhání jednoho z disků Konverze souborového systému z FAT32 na NTFS Zvětšení nebo zmenšení svazku -- Připojení serveru k síti -- Nastavení vlastností TCP/IP pomocí Správce serveru Nastavení vlastností TCP/IP z příkazového řádku Ověření konektivity serveru Připojení serveru do domény Active Directory ---
Zálohování a obnova serveru Instalace nástroje Zálohování serveru Naplánování zálohovacích úloh Jednorázové zálohování -- Zálohování z příkazového řádku pomocí nástroje Wbadmin Výpis seznamu disků -- Vytvoření naplánované úlohy zálohování -- Zastavení naplánovaných denních úloh zálohování -- Jednorázová záloha kolekce dat Stav systému -- Obnova dat v grafickém rozhraní -- Obnova dat z příkazového řádku pomocí nástroje Wbadmin -- Obnova složky včetně podsložek a souborů -- Obnova souborů ze vzdáleného počítače -- Obnova operačního systému ze zálohy -- KAPITOLA 3 -- Správa síťové infrastruktury ---
Dynamická konfigurace síťových klientů pomocí DHCP Instalace role serveru DHCP Instalace role serveru DHCP na jádru serveru Autorizace serveru DHCP v doméně Active Directory Vytvoření oboru DHCP a jeho vlastností Nastavení možností DHCP Vytvoření rezervace klienta DHCP Kontrola konzistence Konfigurace DHCP pomocí příkazu netsh Záloha serveru DHCP Obnova serveru DHCP Statistiky serveru DHCP -- Zavedení překladu názvů pomocí služby DNS Instalace služby DNS pomocí Správce serveru Instalace služby DNS z příkazového řádku (Server Core) Vytvoření nové zóny dopředného vyhledávání integrované v Active Directory Vytvoření standardní primární zóny DNS Vytvoření sekundární zóny DNS Vytvoření nové zóny zpětného vyhledávání Vynucená registrace záznamu počítače v zóně DNS Vytvoření nového záznamu v zóně DNS Přidání serveru DNS do seznamu názvových serverů Konfigurace přenosu zóny Použití zóny GlobalNames ---
Delegování domény DNS -- Konfigurace předávání dotazů DNS jiným serverům Záloha a obnova standardní zóny DNS Vyprázdnění paměti cache pomocí konzoly DNS Vyprázdnění paměti cache pomocí příkazového řádku Výpis informací o serveru DNS Nastavení stárnutí a úklidu záznamů -- Spuštění operace úklidu zastaralých záznamů pomocí nástroje DNSCMD Diagnostika překladu názvů DNS pomocí nástroje DNSLINT -- Integrace služby DNS a Active Directory -- Konverze standardní zóny DNS do zóny integrované v AD DS Konfigurace dynamických aktualizací Vytvoření vlastního aplikačního oddílu Active Directory Změna oboru replikace zóny uložené v Active Directory -- Směrování protokolu IP -- Instalace služeb Směrování a vzdáleného přístupu Konfigurace protokolu RIP Nastavení statického směrování Směrování pomocí příkazu Routě ---
Překlad síťových adres pomocí Network AddressTranslation (NAT) Nastavení Sdílení připojení k Internetu -- Konfigurace překladu síťových adres pomocí služby Směrování a vzdáleného přístupu Povolení předávání žádostí DNS -- Umožnění vzdáleného přístupu klientům z jiných sítí Povolení a konfigurace vzdáleného přístupu pomocí připojení VPN Připojení klienta k síti VPN Nastavení paketových filtrů serveru VPN -- KAPITOLA 4 -- Nasazení a správa adresářové služby Active Directory -- Instalace a správa infrastruktury Active Directory Instalace řadiče domény do nové doménové struktury Kontrola úspěšné instalace řadiče domény Instalace řadiče domény pomocí replikace ze zálohy Bezobslužná instalace řadiče domény Bezobslužná odinstalace doménového řadiče Bezobslužná instalace řadiče domény bez odpovědního souboru Instalace řadiče domény pouze pro čtení (RODC) ---
Delegovaná instalace doménového řadiče pouze pro čtení fáze vytvoření účtu řadiče Delegovaná instalace doménového řadiče pouze pro čtení fáze povýšení řadiče Odinstalování Active Directory z řadiče domény -- Odstranění záznamů o doménovém řadiči, který již neexistuje Přesun databáze a logů AD DS do jiného umístění Defragmentace a údržba databáze Active Directory Migrace replikace složky SYSVOL z FRS na DFS-R Zvýšení funkční úrovně domény a doménové struktury -- Active Directory Lightweight Directory Services Požadavky na instalaci AD LDS Instalace AD LDS -- Instalace AD LDS na jádro serveru (Server Core) Vytvoření instance AD LDS -- Hlavní operační servery -- Správné umístění hlavních operačních serverů -- Zjištění držitele rolí Emulátor primárního řadiče domény (PDC Emulátor), -- hlavní server infrastruktury (Infrastructure Master) ---
a hlavní operační server RID (RID Master) Zjištění hlavního operační serveru schématu Zjištění hlavního operačního serveru pro pojmenování domén Zjištění rolí hlavních operačních serverů na konkrétním řadiči domény Přenos rolí hlavních operačních serverů -- Převzetí role hlavního operačního serveru v případě jeho nedostupnosti -- Správa uživatelských účtů -- Vytvoření uživatelského účtu pomocí konzoly Uživatelé -- a počítače služby Active Directory (Active Directory Users and Computers) Vytvoření uživatelského účtu pomocí příkazu DSADD.EXE Vytváření uživatelských účtů pomocí nástroje CSVDE.EXE Vytváření uživatelských účtů pomocí nástroje LDIFDE.EXE Vytvoření uživatelského účtu pomocí VBScriptu Vytvoření uživatelského účtu pomocí PowerShellu Zobrazení skrytých atributů uživatelského účtu ---
Přidání vlastní záložky Additional Account Inf o do vlastností uživatelského účtu -- Správa skupin -- Vytvoření doménové skupiny pomocí konzoly Uživatelé -- a počítače služby Active Directory Vytvoření skupiny pomocí příkazu DSADD.EXE Vytvoření skupin pomocí nástroje CSVDE.EXE Vytváření skupin pomocí nástroje LDIFDE.EXE Vytváření skupin pomocí VBScriptu Vytváření skupin pomocí PowerShellu Změna typu a rozsahu skupiny Přidání skupiny do jiné skupiny Přejmenování skupiny Výpis přímých členů skupiny -- Výpis přímých i nepřímých členů skupiny Výpis skupin, jichž je skupina členem Výpis přímého členství ve skupinách Výpis přímého i nepřímého členství Hromadné přidání členů skupiny do jiné skupiny -- Správa organizačních jednotek -- Vytvoření organizační jednotky v konzole Uživatelé a počítače Active Directory -- Odstranění organizační jednotky ---
Přesun objektů mezi organizačními jednotkami -- Výpis objektů podle kritérií -- Delegovaná správa Active Directory Delegace řízení uživateli nebo skupině -- Zjištění seznamu oprávnění přiřazených na objektu adresářové služby Zjištění seznamu oprávnění přiřazených na objektu AD DS v příkazovém řádku -- Zásady skupiny -- Vytvoření nového objektu zásad skupiny Úprava existujícího objektu zásad skupiny Propojení objektu zásad skupiny Zákaz a odstranění propojení Změna priority vazby -- Povolení a zakázání uzlu objektu zásad skupiny Cílení na úrovni položky -- Režim zpracování duplicitních zásad skupiny uživatele (Loopback Processing) -- Zablokování dědičnosti -- Vynucené propojení objektu zásad skupiny -- Filtrování zabezpečení -- Vyhledávání nastavení v šablonách pro správu pomocí filtrů -- Generování výsledné s

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC